Taloyhtiön purkaminen helpottunee

Kuvan lähde: Jukka Siren

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy selvitti asunto-osakeyhtiöiden purkavan lisärakentamisen päätöksenteon helpottamisen vaikutuksia. Huonokuntoisten asunto-osakeyhtiöiden rakennusten purkaminen osoittautui joissakin tapauksissa kannattavaksi vaihtoehdoksi. Selvityksen tuloksia käytetään asunto-osakeyhtiölain muutostarpeen arvioinnissa.

Purkavalla lisärakentamisella tarkoitetaan kasvualueiden kehittämistä siten, että vanhaa rakennuskantaa puretaan ja tilalle rakennetaan enemmän asuntoja. Yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi voidaan purkaa vanhoja rakennuksia tehokkaamman ja asumistarpeiden kehitystä vastaavan rakentamisen tieltä. Toisaalta huonokuntoisia rakennuksia omistavat asunto-osakeyhtiöt ovat vaikeassa tilanteessa, kun korjauksiin olisi sijoitettava huomattavia summia asuntojen arvoon verrattuna.

Voimassa oleva asunto-osakeyhtiölaki vaatii rakennusten purkamiselle kaikkien osakkaiden yksimielisen päätöksen. Tästä johtuen asunto-osakeyhtiöiden rakennuksia puretaan nykyisin varsin vähän ja vain sellaisissa tapauksissa, joissa rakennuksia ei niiden heikon kunnon vuoksi ole kannattanut korjata. Purkavaa lisärakentamista voisi olla enemmän, jos hankkeet voitaisiin käynnistää osakkaiden määräenemmistön päätöksellä.

Voi olla kannattavaa kasvualueilla

Kaupunkiseutujen hajaantumista halutaan hillitä keskittämällä uusien asuntojen rakentaminen olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Yksi keino on purkava lisärakentaminen, jonka yhteydessä tontin rakennusoikeutta lisätään. Purkamista ja uuden rakentamista lähdetään yleensä selvittämään vaihtoehtona raskaalle korjaukselle, kuten vesi- ja viemäriverkoston uusimiselle.

Osakkaat voivat purkavan lisärakentamisen kohteessa rahoittaa huomattavan osan uuden asunnon hankkimisesta taloyhtiön tontin lisärakennusoikeuden hyödyntämisestä saatavilla tuloilla. Hankkeet edellyttävät mm. kaavamuutosta ja taloyhtiön ulkopuolista asiantuntemusta ja rahoitusta.

Purkava lisärakentaminen voi selvityksen mukaan olla taloudellisesti kannattavaa väljään rakennetuilla ja kasvavilla kaupunkiseuduilla, joissa asunnoille on kysyntää. Taantuvilla alueilla se ei osoittautunut riittävän kannattavaksi keinoksi.

Asunto-osakeyhtiölain muutostarpeet arvioidaan

Oikeusministeriö harkitsee selvityksen tulosten perusteella asunto-osakeyhtiölain muutosta. Hankkeen taustalla on hallitusohjelman tavoite täydennysrakentamisen päätöksenteon helpottamisesta.

– Asunto-osakeyhtiön toiminnan tarkoitukseen perustuvaa yksimielisyysvaatimusta on nyt tarkasteltava tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen. Toisaalta selvitys osoittaa, että yhtiöiden päätöksenteon helpottamisen lisäksi suuri merkitys olisi käytännössä myös toimivien toteutus- ja yhteistyömallien luomisella., sanoo oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen.

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen -raportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Raportin ovat laatineet Terttu Vainio, Pertti Lahdenperä ja Markku Kiviniemi VTT:ltä.

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen -raportti

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti