Taloyhtiön kannattaa varautua koronavirukseen

Kuva: Biology pop/Wiki commons

Pelastuslaki velvoittaa rakennuksen omistajan, haltijan sekä toiminnanharjoittajan varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa.

Kiinteistöliitto on julkaissut taloyhtiöille ohjeet siitä, kuinka varautua koronavirukseen taloyhtiössä. Koronavirukseen liittyvästä varautumisesta, toimenpiteistä ja rajoituksista kannattaa viestiä taloyhtiön osakkaille ja asukkaille aktiivisesti mahdollisimman monia eri viestintämuotoja käyttäen. Viestinnästä päättää hallitus ja isännöinti.

Toimintaohjeet lyhyesti:

Tarkkaile viranomaistiedotusta koronaviruksen leviämisen tilanteesta.
Käy läpi palvelusopimusten ehdot poikkeustilanteisiin varautumisesta.
Käsittele koronaviruksen leviämisen riskit taloyhtiön toiminnalle hallituksen kokouksessa.
Tee tarvittavat päätökset – hyödynnä etäpäätöksenteon mahdollisuudet.
Ohjeista ja viesti tarpeen mukaisesti.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen on kokoonnuttava tarvittaessa. Hallinnon hoidon edellyttämät välttämättömät päätökset on tehtävä hallituksessa koronaviruksen leviämisestä riippumatta. Asunto-osakeyhtiölaki säätää hallituksen kokoontumisesta hyvin suppeasti. Kukin hallitus päättää siten omat työskentelytapansa. Jos koronavirukseen liittyen asetetaan liikkumis- tai kokoontumisrajoitteita, kannattaa muistaa, että hallituksen käytettävissä on myös sähköpostitse tai puhelimitse pidettävät kokoukset. Hallinnon hoitoon liittyvään viestintään kannattaa hyödyntää sähköpostia tai puhelinta.

Isännöitsijän asemasta, tehtävistä, velvollisuuksista ja vastuista on säädetty asunto-osakeyhtiölaissa. Lakisääteiset tehtävät on pyrittävä täyttämään poikkeusoloissakin niin huolellisesti kuin ko. olosuhteissa voidaan kohtuudella edellyttää.

Huomionarvoista on, että isännöintisopimuksessa on voitu varautua poikkeusoloihin eli ylivoimaiseen esteeseen. Nämä poikkeusoloja koskevat ehdot voivat tulla sovellettavaksi esimerkiksi, jos koronaviruksen leviäminen etenee pandemiaksi ja viranomaiset rajoittavat ihmisten liikkumista ja kokoontumista.

Yhtiökokous pidetään yleensä yhtiön kotipaikassa sijaitsevissa tiloissa, usein vuokratiloissa (esim. kouluissa tai hotellien neuvottelutiloissa). Koronavirukseen liittyen on mahdollista, että viranomaiset rajoittavat kokoontumista tavalla tai toisella. Yhtiön hallituksen tulee kuitenkin huolehtia yhtiökokousten pitämisestä ja päätöksenteosta.

Jos koronaviruksen johdosta liikkumista tai kokoontumista rajoitetaan, hallituksen kannattaa päättää sallia osallistuminen yhtiökokoukseen postin välityksellä tai etäyhteydellä. Tämä on mahdollista, jos etäosallistumista ei ole yhtiöjärjestyksessä rajoitettu. Etäosallistumismahdollisuudesta on mainittava yhtiökokouskutsussa.

Koronavirus voi levitessään vaikuttaa myös kiinteistölle toimitettaviin palveluihin kuten kiinteistöhuolto- ja siivouspalveluihin.  Myös kiinteistöpalvelujen kohdalla tehty sopimus sitoo osapuolia eli kummankin osapuolen on täytettävä sopimusvelvoitteet asianmukaisesti. Sopimus sisältää tyypillisesti seuraamukset sopimusrikkomuksista ja kyseeseen tulee sopimuksen päättäminen (irtisanominen tai purku), palkkion pidättäminen, vahingonkorvaus ja/tai sopimussakko.

Kuten isännöintisopimuksessakin, myös kiinteistöpalveluja koskevissa sopimuksissa on usein varauduttu poikkeusoloihin. Hallituksen kannattaa käydä läpi sopimukset ja selvittää, millaisiin sopimusehtoihin taloyhtiö on sitoutunut.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti