Ajankohtaista Asunnon vuokraus

Suomalaisnuoret pääosin tyytyväisiä asumiseensa

Yksinasumisen kasvu ja kalliit vuokrat tuovat haasteita kasvukeskuksissa.

Lue lisää
Ajankohtaista

Ympäristöministeriö tukee puurakentamista

Ympäristöministeriö tukee 1,5 miljoonalla puurakentamisen kehittämistä.

Lue lisää
Ajankohtaista Koti ja ympäristö

Asuntopoliittinen työryhmä ottaa kantaa

Asuntopoliittinen työryhmä ottaa kantaa asuntotuotannon tukiin ja asumisen laatuun.

Lue lisää
Ajankohtaista Koti ja ympäristö

Puurakentaminen kasvussa tänäkin vuonna

Asuinkerrostalojen lisäksi puu taipuu hotelleiksi ja toimitiloiksi.

Lue lisää
Ajankohtaista Koti ja ympäristö

Metropolipolitiikalle yhteistyöryhmä

Valtioneuvosto asetti metropolipolitiikalle yhteistyöryhmän.

Lue lisää
Ajankohtaista

YM: Alustavat asuntopoliittisen ohjelman linjat esillä

Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa valmisteleva työryhmä pohtii, miten turvata hyvä ja kohtuuhintainen asuminen kaikille Suomessa. Kehittämisohjelma vastaa tilanteeseen, jossa asuntomarkkina on jakautumassa väestöltään väheneviin alueisiin ja toisaalta kasvukeskuksiin, joilla asuntojen hinnat nousevat. Myös kasvukeskusten sisäistä eriytymistä on ehkäistävä.

Lue lisää
Asunnon vuokraus

YM: Palaute asumisoikeuslain uudistusehdotuksesta julkaistu

Asumisoikeuslain uudistusta koskevaan esitysluonnokseen tuli 20.5.-15.7. järjestetyllä lausuntokierroksella 70 lausuntoa. Palaute on sekä myönteistä että kriittistä vaihdellen huomattavasti lausunnonantajien ja aiheiden mukaan.

Lue lisää
Koti ja ympäristö

Eurooppalaisten maisemien juhlavuosi huipentuu kuvauskilpailuun ja maisemakävelyihin

Meneillään on maisemien juhlavuosi Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen täyttäessä syksyllä 20 vuotta. Elävä maisema on tärkeä osa eurooppalaista identiteettiä. Maisemia juhlistetaan Suomessa monipuolisesti muun muassa kaikille avoimella valokuvakilpailulla, valokuvakampanjalla ja maisemakävelyin.

Lue lisää
Yleinen

YM: Rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä koetaan selkeäksi

Ympäristöministeriön kehittämä rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä keräsi touko-kesäkuussa pidetyllä lausuntokierroksella 55 lausuntoa. Lausuntoyhteenveto sekä yksittäiset lausunnot on nyt julkaistu.

Lue lisää
Ajankohtaista

YM:n budjettiehdotus panostaa mm. öljylämmityksestä luopumiseen

Ympäristöministeriön ehdotus vuoden 2021 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalle on 340,2 miljoonaa euroa. Summa on 54,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuodelle 2020. Lisäys aiheutuu hallitusohjelman mukaisista panostuksista luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseen. Alueidenkäyttöön, asumiseen ja rakentamiseen ehdotetaan 73,8 miljoonaa euroa.

Lue lisää

Sivu 1 / 3

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti