Suunnitelmallinen kiinteistönpito

Huoltosuunnitelman ylläpitoa.
Intercontrol_banner_1207_060918

Kiinteistönhoidon ja kiinteistön kunnossapidon tarkoituksena on pitää yllä kiinteistön kuntoa, arvoa ja ominaisuuksia. Kiinteistöhuoltoa voi taloyhtiössä hoitaa sitä varten hallituksen palkkaama kiinteistönhoitoyritys tai talonmies. Pienimmissä taloyhtiöissä myös osakkaat itse voivat hoitaa kiinteistönhoidon tehtäviä talkoilla.

Kiinteistönhoitoa ovat esimerkiksi:

  • asuinkiinteistön teknisten järjestelmien ja laitteiden hoito sekä huolto,
  • ulkoalueiden hoito (nurmikon ja pensaiden leikkaus kesällä, lumityöt ja hiekoitus talvella),
  • siivous porraskäytävien ja muiden yhteisten tilojen osalta,
  • jätehuolto jne.

Kunnossapidolla tarkoitetaan sellaista toimintaa, joilla asuinkiinteistön ominaisuuksia pidetään yllä uusimalla ja korjaamalla vialliset ja kuluneet osat. Kunnossapidon tavoitteena on siis säilyttää asuinkiinteistö suunnilleen sellaisena kuin se valmistuessaan oli. Tietysti tekniikka muuttuu ja järjestelmiä ja laitteita uusitaan, mutta tämä on myös osa kunnossapitoa.

Asuinkiinteistön laatutasoa olennaisesti kohottavat toimenpiteet ovat perusparannuksia, eivätkä kuulu kunnossapitoon. Kannattaa myös muistaa, että perusparantaminen on eri asia kuin peruskorjaus. Peruskorjaus voi olla osa kunnossapitoa, mutta se vain toteutetaan hankkeen muodossa.

Mikäli taloyhtiö ei omista tonttiaan, voi kunnossapidon osalta – esimerkiksi suuremmissa maanrakennustöissä – myös tontin omistaja joutua osallistua kustannuksiin riippuen mitä asioista on sovittu maanvuokrasopimuksessa.

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä

Suunnitelmallisuudella ja ennakoinnilla voidaan vaikuttaa merkittävästi taloyhtiössä asumisen viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja terveellisyyteen, ympäristövaikutuksiin sekä kustannuksiin ja omaisuuden arvon kehittymiseen.

Asunto-osakeyhtiäiden suunnitelmallisen kiinteistönpidon edistämiseksi on laadittu ohjekortit, jotka ovat vapaasti taloyhtiöiden käytettävissä. Ohjekortit ovat saatavissa pdf-muodossa alla olevista linkeistä.

Osakkaille asunto-osakeyhtiössä sijaitseva huoneisto on usein paitsi koti myös merkittävä sijoitus. Tämän vuoksi on tärkeää, että taloyhtiössä kiinnitetään huomiota yhtiön elinkaaren hallintaan: siihen, miten ja minkälaisin kustannuksin osakkaiden omaisuuden arvoa pidetään yllä ja miten arvoa voidaan mahdollisesti kasvattaa.

Kiinteistöstrategia on kiinteistönomistajien yhteisesti hyväksymä kokonaisohjelma, jossa määritetään mihin suuntaan, millä aikajänteellä ja millä organisaatiolla kiinteistöä ylläpidetään, korjataan ja kehitetään.

Kiinteistöstrategia(pdf)>>

Kiinteistönpidon strategian rataskaavio.
Kiinteistönpidon strategian rataskaavio.
Elinkaariajattelu kiinteistönpidossa -kirja

Elinkaariajattelu kiinteistönpidossa

Tässä kirjassa tutustutaan kiinteistön korjausrakentamisen pitkäjänteiseen suunnitteluun. Suunnitelmallisuuden avulla saavutetaan rakennukselle mahdollisimman pitkä ja taloudellinen käyttöikä.

Lue lisää ja tilaa

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti