Suomenkin on hyödynnettävä merituulivoimaa

Kuva: Bigstock

EU:n komissio julkaisi viime torstaina 19.11.2020 strategiansa merellä tuotettavan uusiutuvan energian hyödyntämiseksi. Siinä merituulivoimalla on merkittävä rooli. EU:n kunnianhimoinen tavoite on nostaa merituulivoiman teho nykyisestä 12 gigawatista 300 gigawattiin 2050 mennessä.

Suomessa on kehitetty merituulivoimahankkeita jo useita vuosia, mutta rakennettuna on vasta yksi merituulipuisto Porin Tahkoluodossa. Suomessa on erittäin hyvät olosuhteet merituulivoiman tuottamiseen: matalahko vedensyvyys, Pohjanmerta matalampi suolapitoisuus ja hyvät tuuliolosuhteet. Merituulivoiman tuotantokustannusten laskun myötä Itämeri kiinnostaa yhä useampia toimijoita. Yrityksillä on kasvavaa halukkuutta uusien tuulivoimahankkeiden käynnistämiseen Suomen merialueilla.

Suomessa ehdotusvaiheeseen edennyt EU:n edellyttämä merialuesuunnittelu antaa hyviä eväitä uusien merituulivoimahankkeiden kehittämiseksi. Merialuesuunnittelussa on löydetty uusia, laajoja merituulivoimalle sopivia alueita niin Suomen aluevesiltä kuin ulompana merellä sijaitsevalta talousvyöhykkeeltäkin.

-Suomessa tulee luoda nyt selkeät, tasapuoliset ja läpinäkyvät pelisäännöt sille, millä ehdoilla alueita voidaan vuokrata uusille merituulivoimahankkeille, Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen summaa.

-Merituulivoiman tuotantokustannukset ovat laskeneet ja laskevat yhä voimakkaasti. Uusi toimiala tarvitsisi kuitenkin pientä työntöapua esimerkiksi EU:n koronaelvytysrahoituksesta päästäkseen kunnolla vauhtiin. Myös EU:n merienergiastrategiassa korostetaan EU:n koronaelvytysrahoituksen hyödyntämistä merituulivoiman edistämisessä, Mikkonen toteaa.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti