Strategian laatimisen 8 askelta

Hallituksen puheenjohtaja

Uudet asukkaat tuovat mukanaan tuoreita näkökulmia. Nyt muukin kuin rahasta tinkiminen ohjaa taloyhtiön päätöksiä.

ENNAKKOVALMISTELU
11

ALOITE strategian laadinnassa

 • aloite joko osakkaalta, hallitukselta tai isännöitsijältä
22

HALLITUKSEN PÄÄTÖS strategiatyön käynnistämisestä

33

ASUKASKYSELY

 • selvitetään osakkaiden ja asukkaiden tahtotila sekä näkemykset taloyhtiön tulevaisuudesta
 • onnistunut strategia edellyttää mahdollisimman monien osakkaiden mielipiteiden kuulemista
 • toteutus sähköisenä internet-kyselynä ja/tai paperilomakkeella
LAADINTA- JA PÄÄTÖKSENTEKO
44

TULOSTEN ANALYSOINTI JA STRATEGIALUONNOKSEN VALMISTELU

 • asukaskyselyn tulosten perusteella hallitus, isännöitsijä tai molemmat yhdessä valmistelevat selkeitä linjausvaihtoehtoja
 • hallitus käsittelee ja kommentoi linjausvaihtoehtoja
 • hallitus tai isännöitsijä laatii kommenttien mukaisesti strategialuonnoksen
55

HALLITUKSEN PÄÄTÖS JA ESITTELY YHTIÖKOKOUKSELLE

 • hallitus käsittelee strategialuonnoksen ja esittää sen yhtiökokouksen päätettäväksi
 • aktiivinen ja avoin tiedottaminen on välttämätöntä – strategialuonnoksen täytyy olla kaikille selkeä ja ymmärrettävä
 • mukana käytännön esimerkkejä siitä, miten strategia näkyy taloyhtiön jokapäiväisessä toiminnassa
66

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS

 • yhtiökokous hyväksyy strategian hallituksen esityksen mukaisesti tai tekee linjaukset strategian jatkotyöstämistä varten
 • strategialla tulee olla osakkaiden selkeä tuki
KÄYTTÖ JA SEURANTA
77

TOTEUTTAMINEN

 • strategian mukainen toiminta käynnistetään välittömästi, kun yhtiökokous on hyväksynyt strategian
 • kiinteistön huoltokirja, korjausohjelma sekä muut kiinteistön kunnonhallintatyökalut ovat avainasemassa strategian käytännön toteuttamisessa ja seurannassa
 • kaikkien osapuolten sitoutuminen välttämätöntä
88

SEURANTA ja päivittäminen

 • strategian toteutumisen seurannasta ja päivittämisestä päätetään strategian hyväksymisen yhteydessä
 • hallitus ja isännöinti arvioivat ja päivittävät strategiaa säännöllisin väliajoin
 • strategia liitetään isännöitsijäntodistukseen ja toimintakertomukseen ja jaetaan osakkaille joka vuosi yhtiökokousaineiston osana

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti