Sopimukset ja turvallisuus

Taloyhtiön remontti eli korjaushanke on haastava paitsi teknisesti ja taloudellisesti niin myös juridisesti ja sopimusteknisesti. Remonttiin liittyy iso määrä sopimuksia useiden eri kumppaneiden kanssa remontin eri vaiheissa. Tehtävät sopimukset riippuvat myös siitä millaisen toteutusmuodon eli urakkatyypin taloyhtiö valitsee.

Varsinaisten sopimusten lisäksi taloyhtiön remontteihin liittyy suuri määrä sopimusten liitteitä ja muita asiakirjoja. Taloyhtiön kannattaa panostaa remontin eri vaiheissa tarjouspyyntöasiakirjoihin, jotka tulee laatia huolellisesti ja mahdollisimman selkeiksi ja yksiselitteisiksi.

Remontti on myös hallinnollisesti haastava hanke, jossa taloyhtiön johdon on oltava tarkkana ja osattava käyttää asiantuntijoita tukenaan ja apunaan. Hyvin tehdyt sopimukset edesauttavat taloyhtiötä onnistumaan remontissa ja ovat taloyhtiön osakkaiden turvana.

Kiinteistöliitto jäsenyhdistyksineen tarjoaa neuvontapalveluja taloyhtiöiden hallituksille ja isännöitsijöille sekä järjestää koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea.

Turvallisuus huomioitava taloyhtiön remonteissa

Taloyhtiön on korjaushankkeissaan varmistettava turvallisuus monen tekijän osalta. Turvallisuudessa tulee huomioida asukkaiden turvallisuus ja heidän omaisuutensa turvaaminen, työturvallisuus remontin tekijöiden ja työmaan osalta, mahdolliset vaaralliset aineet, vakuutusturva ja monet muut seikat.

Työturvallisuus on rakennuttajan vastuulla

Työturvallisuudesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (205/2009). Korjaustyön tilaajana eli rakennuttajana taloyhtiö on velvollinen varmistamaan työturvallisuus ja -terveellisyys koko hankkeen ajaksi nimeämällä hankkeelle pätevöitynyt turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattorilla on oltava myös käytännössä mahdollisuus vaikuttaa työturvallisuusasioiden hoitoon. Suositeltavaa on, että turvallisuuskoordinaattorina toimii sama henkilö hankkeen suunnittelusta toteutuksen loppuun saakka.

Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen ei vähennä päätoteuttajan ja suunnittelijoiden vastuita. Rakennuttajalle jää lisäksi tehtäväksi varmistaa, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii hänelle kuuluvista tehtävistä.

Turvallisuuskoordinaattori vastaa rakennushankkeen valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheessa turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien, rakennuttajalle säädettyjen toimenpiteiden yhteensovittamisesta siten, että:

  • budjettisuunnittelussa on riittävät varaukset tarvittaviin tutkimuksiin, selvityksiin, töiden tekemiseen turvallisesti ja valvontaan
  • aikataulusuunnittelussa on varattu riittävästi aikaa tutkimuksiin, selvityksiin ja töiden vaiheistukseen
  • projektisuunnittelussa huomioidaan työturvallisuusasiat ja muistetaan myös korjausrakentamisen erityispiirteet.

Turvallisuuskoordinaattorin pätevyyden omaavia suunnittelijoita, projektinjohtajia ja projekti-insinöörejä kiinteistöjen koko elinkaaren ajaksi tarjoaa mm. palveluja tuottava Inspecta Building Services.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti