Sisäilmaongelma harvoin johtuu sisäilmasta

Hallitus huomioi sisäilmasta sairastuvat, kertoo Homepakolaiset ry. Kuva: Bigstock

Sisäilmaongelmien selvittäminen aiheuttaa usein kysymyksiä. Tutkimuksissa yleensä selvitetään pelkkien ilmamittausten sijaan kokonaisvaltaisesti sisäilmaongelmien syitä. Sisäilmaongelmien syyt löytyvät tyypillisesti rakenteista tai ilmanvaihdosta.

Huono sisäilmanlaatu paljastaa yleensä sen, että rakennuksessa on ongelmia. Asiaa täytyy tutkia syvemmin ja arvioida sisäilman laatuun vaikuttavia riskejä.  Riskiarvion perusteella tehtävissä tutkimuksissa yleensä avataan rakenteita ja kerätään näytteitä ilman lisäksi  pinnoilta ja materiaaleista laboratorioanalyyseihin.

Usein ongelman selvittäminen vaatii rakennuksen tutkimista kokonaisvaltaisesti, sillä sisäilmaongelmien aiheuttajia voi olla useita ja rakenteiden vauriot voivat vaikuttaa laaja-alaisesti sisäilman laatuun. Merkkinä sisäilmaongelmasta voi olla poikkeava haju tai näkyvä kosteusvauriojälki. Ongelma huomataan yleensä käyttäjien havaintojen tai oireilun perusteella. Esimerkiksi hengitysvaikeuksien tai tukkoisen nenän koetaan usein johtuvan huonosta sisäilmasta.

Sisäilman laatuun liitetyt oireet voivat olla kuitenkin hyvin samanlaisia  sisäilman epäpuhtauksien välillä. Pelkkien oireiden perusteella on mahdotonta tietää, mitkä tekijät aiheuttavat oireilua. Lisäksi  ihmiset reagoivat epäpuhtauksiin yksilöllisesti. Siksi muun muassa sisäilman mikrobimittauksiin ei ole käytössä terveysperusteisia raja-arvoja.

Sisäilmaongelman selvittäminen perusteellisesti on tärkeää, koska ongelman aiheuttajia voi olla useita. Tutkimukset viedään läpi järjestelmällisesti kaikki riskit huomioiden. Aiemmat sisäilmakorjaukset on voitu toteuttaa puutteellisesti, mikä voi pahentaa olemassa olevaa sisäilmaongelmaa tai aiheuttaa uusia sisäilmaongelmia.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti