RAKLIn Vuokra-asuntobarometri: Vuokra-asuntojen kysyntä kasvaa

Kuva: Ralf Ahlskog

Niin tonttien, rakennusmateriaalien kuin työvoiman hinnan arvioidaan RAKLIn selvityksen mukaan kasvavan tulevan vuoden aikana. Jatkuvalla kustannusten lisäyksellä on luonnollisesti vaikutus myös asumisen hintaan.

Valtaosa, peräti 86 prosenttia barometrin vastaajista, odottaa vuokra-asuntojen tarjonnan jatkavan kasvuaan lähitulevaisuudessa. Tarjonta kasvaa etenkin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vilkkaan rakentamisen siivittämänä. Vuokra-asuntosijoitusten kasvua odotetaan kaikissa sijoittajaryhmissä.

Selkein muutos viime kevääseen näkyy kansainvälisten sijoittajien kiinnostuksessa, jonka ennakoidaan vahvistuvan koronarajoitusten helpottaessa: peräti 84 prosenttia barometrivastaajista odottaa nyt kansainvälisten sijoittajien kasvattavan suomalaisia vuokra-asuntosijoituksiaan. Myös asuntosijoitusrahastojen ja -yhtiöiden sekä instituutiosijoittajien vahva kiinnostus vuokra-asuntosijoittamiseen jatkuu.

Koronalla ei enää vaikutusta eri kokoisten asuntojen kysyntään

Koronapandemian vaikutuksista vuokra-asuntojen kysyntään ei vastaajien näkemyksissä ole enää suuria eroja eri huoneistotyyppien välillä. Viime kevään kyselyssä pandemian nähtiin vaikuttavan laskevasti yksiöiden kysyntään, mutta nyt myös pienten asuntojen kysynnän odotetaan vahvistuvan.

Myös kysynnän alueellisessa painottumisessa on nähtävissä selkeä muutos viime kevääseen verrattuna: kun keväällä 39 prosenttia vastaajista arvioi koronan heikentävän kalliimpien alueiden vuokra-asuntokysyntää, oli tätä mieltä nyt vain 17 prosenttia asiantuntijoista. Vastaavasti näkemykset hinnaltaan edullisempien alueiden kysynnän vahvistumisesta olivat nyt huomattavasti maltillisempia kuin keväällä.

Odotukset vuokrien kehityksestä kääntyivät nousuun

Koronapandemian aiheuttama kysynnän notkahdus ja tarjonnan vahva kasvu taittoivat vuokrakehitysodotuksia vuodesta 2020 alkaen. Nyt odotuksissa tapahtui käänne ylöspäin, ja esimerkiksi pienten helsinkiläisasuntojen vuokrien nousuun uskoo lähes 60 prosenttia vastaajista. Vantaalla ja Espoossa vuokrien nousuodotukset ovat vain hivenen maltillisempia.

Vuokrien nousua odottavien määrä nousi pääkaupunkiseudun kaupungeissa viime keväästä, mutta jäi vielä selkeästi koronapandemiaa edeltävää tasoa matalammaksi. Pääkaupunkiseutua vahvemmin pienten asuntojen vuokrien nousuun uskotaan Tampereella ja Turussa. Jyväskylässä ja Lahdessa pienten asuntojen vuokraodotukset ovat pysyneet edelleen negatiivisena.

Suurille asunnoille eniten kysyntää pääkaupunkiseudulla

Myös suurempien asuntojen vuokraodotuksissa on viime kevääseen verrattuna tapahtunut käänne ylöspäin kaikissa suurissa kaupungeissa: Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Turussa ja Vantaalla. Jyväskylässä ja Lahdessa myös suurten asuntojen vuokrien odotetaan ennemmin laskevan kuin nousevan. Kuopiossa ja Oulussa suurin osa vastaajista odottaa sekä pienten että suurten asuntojen vuokrien pysyvän ennallaan.

Rakennuskustannukset tällä hetkellä rakentamisen pahin pullonkaula

Vilkas rakentaminen nostaa rakennuskustannuksia, jotka koettiin barometrissa asuntorakentamisen pahimmaksi pullonkaulaksi. Niin tonttien, rakennusmateriaalien kuin työvoimankin hinnan ennakoidaan nousevan tulevan vuoden aikana.

Lisäksi tonttien saatavuus nähdään edelleen kasvavana haasteena: peräti 96 prosenttia vastaajista arvioi rakennuskustannusten, ja 78 prosenttia tonttien saatavuuden vaikeuttavan uusien vuokra-asuntojen rakentamista. Kaavamääräykset koetaan myös edelleen vahvasti asuntorakentamista vaikeuttavina tekijöinä. Sen sijaan rahoituksen saatavuuden arvioidaan parantuneen kevään 2020 tilanteeseen verrattuna.

Barometrikysely toteutettiin elo-syyskuun vaihteessa ja siihen vastasi 71 vuokra-asuntomarkkinoiden ammattilaista. Vastaajien edustamat organisaatiot omistavat yhteensä noin 250 000 vuokra-asuntoa.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti