Pyörätelineiden valinta

Pyöräteline eli ns. rengasteline.

Pyörien pysäköintiin ja säilytykseen varattujen tilojen käytettävyyttä, tehokkuutta ja turvallisuutta voi parantaa erilaisin telineratkaisuin. Telineitä valittaessa on hyvä huomioida, että osa pyöristä on käytössä päivittäin ja osa saattaa olla osan vuodesta säilytyksessä.

Telineitä valitessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

  • Teline ei vahingoita pyörää.
  • Teline pitää pyörän pystyssä.
  • Pyörä on lukittavissa telineeseen mieluiten rungosta.
  • Pyörän asettaminen ja lukitseminen telineeseen onnistuu siirtämättä viereisiä pyöriä.
  • Teline ei aiheuta merkittävää haittaa tilan kunnossaja puhtaanapidolle.

Kaikkia pyörämalleja ei voi sijoittaa telineisiin. Osa sisätiloissa olevasta pysäköintitilasta kannattaakin jättää telineettömäksi tai runkotelineillä riittävän väljästi varustelluksi. Suositeltavaa on tällöin merkitä tilaan esimerkiksi lattiamaalauksin paikat, joihin pyörät sijoitetaan. Näin varmistetaan kulkuväylien pysyminen avoimina.

Telineet pyöräpysäköintiin ulkotiloissa

Ulkotiloissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti käytettävyyteen ja turvallisuuteen. Jos pysäköintiä ei ole mahdollista toteuttaa esimerkiksi lukitussa ulkovarastossa, tulee suosia telineitä, joissa pyörän voi lukita telineeseen rungosta.

Runkotelineet tarjoavat turvallisen säilytystavan monenlaisille pyörille. Runkotelineiden suurin heikkous on tilankäytössä, sillä tyypillisesti pyörätiheys jää harvemmaksi kuin telineistä vapaassa tilassa.

Myös rengastelineitä voidaan käyttää rajallisesti ulkotiloissa, vaikka ne eivät mahdollista samalla tavalla lukitsemismahdollisuuksia kuin runko telineet. Rengastelineistä pystymalliset (esimerkiksi seinään kiinnitettävät) ovat usein parempia kuin maata vasten olevat.

Ulkotiloissa voi käyttää myös erilaisia pyöräkaappiratkaisuja. Kaappeja voi halutessaan tarjota asukkaille myös maksullisena, perustasoa parempana palveluna.

Esimerkkejä pyörätelineistä ja niiden mitoituksesta

Erilaisia pyrätelineratkaisuja: runkotelineet ja rengasteline.
Runkoteline (ylä- ja alakuva)
Runkotelineet tarjoavat turvallisen säilytystavan monenlaisille pyörille. Niiden suurin heikkous on tilankäytössä, sillä tyypillisesti pyörätiheys jää harvemmaksi kuin telineistä vapaassa tilassa.
Rengasteline
Voidaan käyttää rajallisesti ulkotiloissa, vaikka ne eivät mahdollista samalla tavalla lukitsemismahdollisuuksia kuin runkotelineet. Pystymalliset (esimerkiksi seinään kiinnitettävät) ovat usein parempia kuin maata vasten olevat.

Telineet pyöräpysäköintiin sisätiloissa

Sisätiloissa korostuu telineiden käytettävyys ja niiden tilatehokas sijoittelu. Taloyhtiön tekemillä telinevalinnoilla voidaan parantaa ennen kaikkea pysäköinnin laatua. Valintoihin vaikuttavana tekijänä on usein käytössä oleva tila suhteessa pysäköintitarpeeseen.

Runkotelineet tarjoavat turvallista säilytystä ja niitä voidaan sijoittaa sisätiloihin erityisesti silloin, jos käytössä on runsaasti tilaa.

Rengasteline soveltuu sisätiloissa lähinnä lyhytaikaisen pysäköinnin ratkaisuksi tai osaksi muita telineitä sisältävää ratkaisua.

Telineet pidempiaikaiseen säilytykseen ja varastointiin

Pitkäaikaisessa varastoinnissa on tarpeen tehdä tilatehokkaita ratkaisuja, nopeuden ja helppokäyttöisyyden sijaan. Tällöin käyttöön voidaan ottaa esimerkiksi erilaisia seinään tai kattoon kiinnitettäviä telineitä. Tällaisilla telineillä voidaan joskus saada hyötykäyttöön
tiloja, jotka muuten olisivat täysin tarpeettomina.

Jos käytössä olevan tilan korkeus on riittävä (vähintään 2,75 m), voi yhtenä ratkaisuna olla kaksikerrostelineet. Näiden telineiden hyvänä puolena on tilankäytön tehostuminen ja usein myös hyvä pyörän kiinnilukittavuus.

Mainittujen telinemallien lisäksi pyörien pysäköintiin, säilytykseen ja varastointiin on tarjolla useita muita malleja. Malleihin kannattaa tutusta ennen päätöksentekoa.

Esimerkki kaksikerrostelineen tilantarpeesta. Tilantarve tarkentuu telinetyypin mukaan.

Kaksikerrosteline pyörien pitkäaikaiseen säilytykseen.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti