Pyöräpysäköinnin uusia tuulia

Pyöräilijä

Tähän kappaleeseen on koottu muutamia esimerkkejä pyöräpysäköintiin liittyvistä muutoksista, joihin saattaa nyt tai tulevaisuudessa törmätä myös omassa taloyhtiössä.

Sähköpyörien sekä kevyiden sähköisten kulkuvälineiden lataus

Sähköpyörät ja erilaiset kevyet sähköiset kulkuvälineet helpottavat arkea ja monipuolistavat liikkumista. Näiden kulkuvälineiden sähkönkulutus on melko vähäistä. Ahkerinkaan pyöräilijä saa harvemmin kulutettua yli 10 euroa vuodessa lataussähköön.

Sähköpyörien lataaminen ja säilyttäminen saattavat tulevaisuudessa herättää taloyhtiössä keskustelua. Sähköpyörien ja kevyiden sähköisten kulkuvälineiden valvomattomaan lataamiseen voi liittyä paloturvallisuusriskejä, joten taloyhtiön tulee ottaa turvallisuuskysymykset huomioon ohjeistuksissa.

Akkujen lataaminen esimerkiksi pyörävarastossa ei ole lähtökohtaisesti suositeltavaa. Suositeltavinta on ladata akut omassa huoneistossa ja valvottuna. Onneksi lähes kaikissa sähköpyörissä on irrotettava akku. Mikäli pyörien tai kulkuvälineiden lataaminen sallitaan yhteisessä varastossa, tulee taloyhtiön ottaa turvallisuuskysymykset huomioon. Lataamiseen käytettävässä tilassa on oltava toimiva palovaroitin ja mahdollisimman vähän palokuormaa.

Myös latausalustan tulee olla palamaton. Mikäli lataaminen yhteisissä tiloissa on sallittua, voidaan yhtiökokouksen päätöksellä tarvittaessa sopia sähkönkäytöstä maksettavasta pienestä maksusta.

Taloyhtiöissä on hyvä huomioida, että apuvälineeksi luovutettu sähkömopo on lääkinnällisen kuntoutuksen väline. Näin ollen niiden säilyttäminen ja lataaminen esimerkiksi pyöräpysäköintiin varatussa tilassa on sallittava.

Sähköpyörien turvalliseen lataamiseen liittyvää tietoa löytyy Tukesin verkkosivuilta.

Akun lataus.

Suositus:

Lataaminen ohjeistetaan tehtäväksi asukkaan omissa tiloissa ja valvonnan alaisena. Akkua ei tulisi jättää valvomattomaan lataukseen esimerkiksi yön yli. Jos akkuja ladataan taloyhtiön yhteisissä tiloissa, tulee varmistua riittävästä paloturvallisuudesta.

Yhteiskäyttöpyörät

Harvemmin käytettäviä pyöriä, kuten laatikkopyöriä, voi olla sekä hintansa että tilantarpeensa puolesta järkevää hankkia taloyhtiön asukkaiden yhteiseen käyttöön. Asuntoyhtiölain mukaan taloyhtiö ei kuitenkaan voi hankkia tavanomaisuudesta poikkeavia tai yhtiöjärjestyksen mukaisen tehtävän toteutuksen kannalta epäoleellisia palveluita. Yhteisten polkupyörien hankkiminen edellyttää siis kaikkien vastiketta maksavien osakkaiden suostumuksen.

Taloyhtiön hallinnoimaa pyörää helpompi ratkaisu onkin toteuttaa hankinta asiasta kiinnostuneiden osakkaiden keskinäisenä hankkeena. Taloyhtiö voi tällöin halutessaan osoittaa pyörälle säilytyspaikan. Paikan osoittaminen yhteiskäyttöpyörälle voi olla taloyhtiölle hyvä tapa ehkäistä useista pyöristä aiheutuvia säilytyshaasteita.

laatikkopyörä

Suositus:

Taloyhtiö osoittaa laatikkopyörille säilytyspaikan, mutta jättää varsinaisen pyörän hankinnan ja ylläpidon osakkaiden omaksi tehtäväksi. Pienemmässä taloyhtiössä, jossa kaikkien osakkaiden suostumus on helpompi saada, voi myös yhtiölle hankittava pyörä olla harkinnan arvoinen.

Pyöräpysäköinti palveluna

Pyöräpysäköinti voidaan joissain tapauksissa toteuttaa myös oman kiinteistön ulkopuolella. Viime vuosina on syntynyt useita erilaisia liikenteen palveluita ja myös pyöräpysäköintiin liittyviä palveluita kehittyy yhä enemmän. Esimerkiksi Alankomaissa on mahdollista vuokrata pysäköintipaikkaa kadulta pyörien säilytystilaa varten. Tällöin vuokratulle pysäköintipaikalle voidaan sijoittaa esimerkiksi säilytyskontti. Tällaisia ei vielä tämän oppaan kirjoitushetkellä ole toteutettu Suomessa.

Maksulliset pyöräpaikat ovat joissain tilanteissa sopiva vaihtoehto tarjota aiempaa väljempää ja turvallisempaa pyöräsäilytystä. Toimiakseen maksullisen pyöräpysäköinnin pitää olla poikkeuksellisen houkutteleva ratkaisu. Maksullisuus on toteutettavissa lähinnä silloin, kun halukkuutta maksulliseen pysäköintiin on kysytty etukäteen ja käytettävissä on erillinen tila maksulliseen pyöräsäilytykseen.

Esimerkiksi pyörävarastoksi muutettavaan autotalliin voidaan myöntää rajattu määrä käyttöoikeuksia kuukausimaksua vastaan,
samaan tapaan kuin taloyhtiö vuokraa autopaikkoja asukkaille. Pääsy tilaan olisi vain paikan vuokranneilla.

Mikään ei periaatteessa estä toteuttamasta esimerkiksi yksittäisiä nimettyjä pyöräpaikkoja runkolukituksella tai jopa lukittavia pyöräkaappeja, mikäli tilaa on riittävästi. Ahtaissa tiloissa ratkaisu ei kuitenkaan ole aina tarkoituksenmukainen.

maksullinen pyöräparkki

Suositus:

Pyöräpysäköinnin lähtökohtana on maksuttomuus. Maksulliseen pyöräpysäköintiin ei kannata ehdoin tahdoin pyrkiä. Pyörähuollon ja siihen liittyvän laadukkaan pysäköinnin tilaa voi kuitenkin harkita, jos asukkaat ovat kiinnostuneita tällaisesta järjestelystä. Maksun periminen tavanomaisesta, kaikille avoimesta pyörävarastosäilytyksestä ei ole soveliasta.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti