Pelkästään etäyhteydellä järjestettävistä yhtiökokouksista tehdään laillisia lakimuutoksella

Kuva: Bigstock

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle lakimuutosehdotukset osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta. Lakimuutosehdotuksen mukaan esimerkiksi taloyhtiön hallitus voisi jatkossakin päättää, missä muodossa yhtiökokous pidetään. Huomioon on otettava kokouksen pitomuotoon vaikuttavat yhtiöjärjestysmääräykset.

Yhtiön osakehuoneistojen lukumäärä vaikuttaa siihen, tuoko lakimuutosehdotus yhtiölle velvoitteita etäyhteyden järjestämisen suhteen. Alle 30 osakehuoneiston yhtiöille lakiehdotus ei tuo velvoitteita.

Vähintään 30 osakehuoneiston yhtiöissä osakasvähemmistölle (vähintään kymmenesosan yhtiön osakekannasta omistaville) on tämän vaatimuksesta tarjottava mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla, jollei yhtiöjärjestyksessä rajoiteta tai kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä. Tällaista osallistumista on vaadittava yhtiön hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhtiöjärjestykseen voidaan kirjata määräyksiä etäosallistumisesta

Yhtiö voi enemmistöpäätöksellä lisätä yhtiöjärjestykseen määräyksen, joka antaa osakkaalle mahdollisuuden osallistua yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Pelkkää etäkokousta koskeva yhtiöjärjestysmääräys sekä etäosallistumiskeinojen ja etäkokouksen käyttämistä rajoittava tai kieltävä määräys voidaan lisätä yhtiöjärjestykseen määräenemmistöpäätöksellä tai kahden kolmasosan enemmistöllä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään.

Yhtiössä, jonka yhtiöjärjestys mahdollistaa etäkokouksen, osakasvähemmistöllä (vähintään kymmenesosan yhtiön osakekannasta omistavilla) on oikeus vaatia osallistumisoikeutta yhtiökokoukseen myös kokouspaikalla. Tätä osallistumista on vaadittava hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Lakimuutosehdotuksessa myös hybridiyhtiökokouksia selkiyttäviä säädösehdotuksia

Lakiehdotuksen mukaan yhtiöllä on mm. oikeus edellyttää sitovaa ennakkoilmoittautumista tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla tapahtuvaan osallistumiseen ilmoittamalla ennakkoilmoittautumisen sitovuudesta kokouskutsussa.

Yhtiökokouksen puheenjohtajalla on ehdotuksen mukaisten edellytysten täyttyessä myös oikeus keskeyttää yhtiökokous ja jatkaa sitä 10 arkipäivän kuluessa. Keskeytysoikeus liittyisi yhtiön tietoliikenneyhteyden tai yhtiön kokouksen järjestämiseen käyttämän muun teknisen apuvälineen toimintahäiriöihin.

Lakimuutosehdotukset siirtyvät eduskuntakäsittelyvaiheeseen. Lakimuutosehdotusten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2022.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti