Paloturvallisuus

Vuosittain Suomessa tapahtuu huomattavan paljon huoneistopaloja, joista osa olisi vältettävissä helposti asukkaiden omin toimin. Valitettavasti osa huoneistopaloista johtaa ihmishenkien menetykseen. Tälle sivulle on koottu Turvatekniikan keskus TUKESin tuottamaa aineistoa kodin paloturvallisuudesta.

Paloturvallisuuteen tulee jokaisessa kodissa kiinnittää huomiota ja huolehtia palovaroittimien toimivuudesta, asianmukaisen sammutusvälineistön käsilläolosta sekä varautumisesta hätätilanteessa toimimiseen.

Paloturvallisuusvinkit taloyhtiölle

Taloyhtiön pelastussuunnitelma asukkaiden tietoon

Taloyhtiöllä on suuri rooli paloturvallisuuden parantamisessa. Kaikki lähtee kunnossa olevasta pelastussuunnitelmasta, jonka asukkaat tuntevat. Suunnitelman välittäminen asukkaille esimerkiksi säännöllisinä tiedotteina ilmoitustauluilla, asuntoihin jakaen sekä vaikka oman harjoituksen järjestäminen auttavat.

Noudata suojeluohjeita – pidä esimerkiksi kulkuväylät puhtaana palokuormasta

Taloyhtiöt tuntevat huonosti, että vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet ovat velvoittavia: esimerkiksi vakuutuskorvaukset voivat jäädä saamatta, jos taloyhtiö ei ole noudattanut määräyksiä.
Pelastustarkastuksissa havaitut tyypilliset haasteet taloyhtiöissä liittyvät usein palokuormaan, avonaisiin palokatkoihin ja paloturvallisuusjärjestelmien huoltoihin. Ylimääräistä tavaraa ei saa olla rakennuksien seinustoilla ja poistumisreiteillä.

Palovaroittimet ja käsisammuttimet kuntoon myös yleisissä tiloissa

Taloyhtiö huolehtii yleisten tilojen paloturvallisuudesta. Yleisissä tiloissa on hyvä olla toimintakuntoiset palovaroittimet, jotka varoittavat koko porraskäytävää. Myös käsisammuttimia on hyvä olla yleisissä tiloissa. Taloyhtiö voi ottaa hoitaakseen myös asuinhuoneistojen palovaroittimien paristojen vaihdon.

Myynnissä olevien palovaroittimien ja käsisammuttimien on täytettävä tietyt vaatimukset. Käsisammuttimesta on muistettava pitää hyvää huolta, jotta se toimii varmasti tositilanteessa. TUKES ylläpitää rekistereitä mm. hyväksytyistä käsisammutinliikkeistä ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeistä.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Paloturvallisuusvinkit asukkaille

Hoida palovaroittimet kuntoon

Puolessa kerrostaloasuntojen paloista puuttui toimiva palovaroitin. Palovaroittimesta huolehtiminen on ykkösasia.

Pidä palovaroitin toimintakunnossa vaihtamalla paristot kerran vuodessa. Vaihda palovaroitin uuteen vähintään 7-10 vuoden välein. Vain toimiva palovaroitin varoittaa alkavasta tulipalosta sekä antaa sinulle aikaa pelastautua ja kutsua apua.

Säästäväisyys ei ole hyve rikkinäisten sähkölaitteiden kanssa

Huolehdi sähkölaitteiden käytöstä ja kunnossapidosta. Säästäväisyys ei ole hyve, kun on kyse rikkinäisestä elektroniikasta. Älä käytä viallista sähkölaitetta, vaan korjaa tai vaihda se uuteen heti vian ilmettyä.

Pidä kynttilöistä ja ulkotulista huolta

Polta kynttilää vain vakaalla, palamattomalla alustalla riittävän etäällä muista esineistä. Jätä kynttilöiden väliin riittävästi tilaa. Älä jätä kynttilää palamaan ilman valvontaa. Jos liekki roihahtaa, sammuta kynttilä tukahduttamalla. Sijoita ulkotulet vähintään 3-5 metrin etäisyydelle palavasta materiaalista, myös räystäsrajasta, ja kiinnitä ulkotulet hyvin.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti