Osakkeenomistaja, valmistaudu taloyhtiön yhtiökokoukseen tutustumalla myös talouslukuihin

Kuva: Bigstock

Kevät on yhtiökokousten aikaa. Osakkeenomistajan on hyvä osallistua oman taloyhtiönsä yhtiökokoukseen ja selvittää, miten omaisuutta on hoidettu ja tullaan hoitamaan. Se on myös paras tilaisuus vaikuttaa asunto-omaisuutensa kunnon ja arvon säilymiseen.

Tällä hetkellä osallistuminen yhtiökokoukseen on kuitenkin suositeltavaa tehdä etäyhteyksien avulla taikka valtakirjalla, jotta vältetään isojen henkilöryhmien oleskelu samassa tilassa. Yhtiöiden tulee myös mahdollisuuksien mukaan harkita yhtiökokouksen siirtämistä myöhempään ajankohtaan.

Koronaepidemia

Yhtiökokouksen voi pitää myös etänä. Lisätietoa ja muihin epidemiaan liittyviä taloyhtiöitä koskevia usein kysyttyjä kysymyksiä löytyy Kiinteistöliitto Uusimaan sivuilta www.ukl.fi.

Tilinpäätöksestä

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja talousarviosta. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen. Tuloslaskelma kertoo, millainen on asunto-osakeyhtiön tilikauden tulos ja miten se on syntynyt. Tuloslaskelmassa selvitetään tilikauden tulot ja menot. Tase kertoo asunto-osakeyhtiön varoista ja veloista tilikauden viimeisenä päivänä. Tilinpäätös olisi hyvä lukea rinnan samaa tilikautta koskevan talousarvion kanssa. Silloin voi verrata sitä onko tilikausi sujunut suunnitelmien mukaisesti, ja miltä osin ne ovat jääneet toteutumatta.

Talousarviosta

Talousarvio on asiakirja, joka määrittää osakkeenomistajien maksuvelvollisuuden yhtiölle. Talousarvion kautta osakkeenomistajat päättävät paljonko he taloyhtiöön sijoittavat varojaan. Talousarvio on vuosittain vahvistettava yhtiökokouksessa.

Konkreettisimmin osakkeenomistajan omaan maksuvelvollisuuteen vaikuttaa talousarviossa mainitut vastikkeet, vuokrat ja käyttökorvausmaksut. Talousarviosta on myös hyvä tarkastaa, ollaanko yhtiössä aikeissa periä ylimääräisiä hoitovastikkeita tai ehdotetaanko sen perimiseen valtuutusta hallitukselle. Talousarvioon on syytä tutustua sen verran, että pystyy havaitsemaan muutokset. Mahdolliset kysymykset ja eriävät mielipiteet kannattaa kirjata itselle ylös, jotta ne muistaisi sitten esittää yhtiökokouksessa.

Toimintakertomuksesta

Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista päättyneen tilikauden toimintakertomus on talousarvion ja tilinpäätöksen ohella eräs tärkeimmistä kokousasioista. Sen tarkoituksena on kertoa yhtiön osakkaille ja asukkaille kaikki olennainen yhtiön tilasta ja tapahtumista raportointijakson aikana. On muistettava, että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävä toimintakertomus on monille yhtiön osakkaille ja asukkaille usein ainoa mahdollisuus vuoden aikana lukea, kuulla ja keskustella yhtiön asioista sekä tehdä kuulemansa perusteella merkittäviä päätöksiä.

Toimintakertomuksen käsittelyyn ja siitä esitettäville kysymyksille on varattava riittävästi aikaa. Toimintakertomuksen asianmukainen käsittely ja sen sisällön hyväksyminen paikkansapitäväksi kuvaukseksi yhtiön tilasta ja tilivuoden tapahtumista on toinen perusedellytyksistä tili- ja vastuuvapauden myöntämiseksi vastuuhenkilöille eli yhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle. Toinen edellytyshän on tilinpäätöksen hyväksyminen.

Kirjoittaja on Kiinteistöliitto Uusimaan neuvontalakimies.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti