Nuoret säästävät ensiasuntoon lyhyesti ja vähän

Kuvituskuva

Danske Bankin teettämän Ensiasunnon ostajat 2016 -kyselytutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa nuorista pitää itseään suunnitelmallisena rahankäyttäjänä. Asuntoon säästetään kuitenkin lyhyen aikaa ja säästösummat ovat pieniä. Ensiasunnon ostajia tuleekin käsitellä myös sääntelyn näkökulmasta erityisryhmänä – julkisessa keskustelussa esitetty sääntely voisi iskeä heihin kaikista voimakkaimmin.

Danske Bankin Taloustutkimuksella teettämään kyselytutkimukseen vastanneista yli 1 000 suomalaisesta nuoresta (18-35-vuotiaat) yli kaksi kolmasosaa pitää itseään suunnitelmallisena rahankäyttäjänä – vain 22 % vastaajista kokee olevansa huolettomia rahan suhteen. Jo asunnon omistaneista noin puolet oli kuitenkin säästänyt asunnon ostamista varten alle kolme vuotta ja yli puolet (59 %) vähemmän kuin 300 euroa kuukaudessa.

– Myös sääntelyssä tulee ottaa huomioon ensiasunnonostajat erityisryhmänä, sillä heillä on usein asunnonvaihtajia matalampi tulotaso ja vähemmän säästöjä. Jos esimerkiksi maksimilainamäärä sidotaan sen hetkisiin tuloihin, tämä vaikuttanee ensiasunnonostajiin eniten. Ensiasunnon ostajien mahdollisuus päästä kiinni omaan asuntoon on säilyttävä erityisesti kasvukeskuksissa, joissa ensiasuntojen hinnatkin ovat korkeammat, Danske Bankin henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Kenneth Kaarnimo toteaa.

Miehet säästäväisempiä

Miesvastaajat ovat säästäneet ensiasuntoa varten naisvastaajia selvästi useammin (59 % vs. 39 %). Yli kaksi kolmasosaa heistä ei näe taloudellisilla kannustimilla kuten ASP-säästämisellä tai verohelpotuksilla olleen vaikutusta asunnonostoonsa. Jo asunnon omistaneet näkevät omistusasuntonsa ensisijaisesti kotina (70 %) – vain kahdeksalle prosentille kyseessä on ensisijaisesti sijoitus. 95 prosenttia omistusasujista on tyytyväisiä asumismuotoonsa.

Omistusasunto tärkeä – ei tietoa mihin on varaa                       

Nuorisobarometri 2016* osoittaa, että kaksi kolmasosaa vastaajista pitää erittäin tai melko tärkeänä, että on saavuttanut omistusasunnon 35-vuotiaana.

– Oma koti pitää pintansa nuorten unelmana. Tämän rinnalla on selvää, että myös ihmissuhteet ja matkustelu ovat suuressa roolissa nuorten elämässä. On tärkeää, että samalla kun lyhentää asuntolainaa, voi myös nauttia elämästä. Tämä näkyykin joustavissa asuntolainoissamme esimerkiksi maksuttomana mahdollisuutena lyhennysvapaisiin, Kaarnimo kuvailee.

Kaksi kolmasosaa Ensiasunnon ostajat 2016 -kyselytutkimukseen vastanneista, jotka eivät ole omistaneet asuntoa uskovatkin omaan asuntoon tulevaisuudessa. Syyt omistaa asunto liittyvät nimenomaan taloudellisiin tekijöihin, omistaminen nähdään hyvänä sijoituksena, tapana kerryttää varallisuutta ja edullisempana kuin vuokra-asuminen.

– Estävinä tekijöinä nousee taloudellisten syiden lisäksi elämäntilanne. Lähes kaksi kolmasosaa tutkimukseemme vastanneista ei tiedä, mihin heillä olisi varaa. Vastaajilla oleva näkemys asunnonostokyvystään perustuu useimmiten internetistä tai sosiaalisesta mediasta hankittuun tietoon, Kaarnimo päättää.

Ensiasunnon ostajat 2016 -kysely:

Ensiasunnon ostajat 2016 -kyselytutkimuksen toteutti Danske Bankin toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Kyselyyn vastasi 21.-27.9.2016 yhteensä 1 034 18-35 vuotiasta suomalaista.

*Valtion nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusverkosto: Katse tulevaisuudessa – Nuorisobarometri 2016

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti