Joka neljännessä tutkitussa talossa oli liikaa radonia

Kuva: Uponor

Uponor toteutti lokakuussa 2016 selvityksen Rakentaja.fi:n kanssa radonista. Radontietämys näyttää kyselyn perusteella olevan hyvällä tasolla, mutta toimet radonin ehkäisemiseksi ovat vielä vähäisiä. Radonmittauksen oli tehnyt vain noin neljäsosa vastaajista.

– Radon on sisäilman radioaktiivinen kaasu ja se kulkeutuu asuntoon maaperästä perustuksessa olevien rakojen kautta. Koska radonia ei voi aistia, on mittaaminen ainoa tapa selvittää sen määrä sisäilmassa. Asunnon radonpitoisuutta voidaan alentaa tehokkaasti ja kohtuullisin kustannuksin. Keinoja ovat esimerkiksi radonimuri, radonkaivo, vuotoreittien tiivistäminen ja ilmanvaihdon tehostaminen, kertoo Uponorin tuotepäällikkö Jaana Honkonen.

Tutkimus toteutettiin kyselynä omakotitalo- ja rivitaloasukkaille rakentaja.fi -sivuilla. Kyselyyn vastanneita oli 1484.

Oman alueen radonpitoisuus ei ole kaikille selvä

Vastauksia kyselyyn saatiin koko maasta. Suurimmilta radonriskialueilta, eli Uudeltamaalta, Pirkanmaalta ja Hämeestä vastaajia oli 55 %. Vastaajista 89 % asuu omakotitalossa ja loput rivitalossa. Suurin osa vastaajista (73%) asuu yli 20 vuotta vanhassa talossa. Tämänikäisissä taloissa ei välttämättä ole otettu huomioon radonriskiä.

Suurin osa vastaajista kertoo tietävänsä mitä radon on ja mitä se aiheuttaa. Toisaalta kyselystä myös selviää, että oman asuinalueen radonpitoisuuksia ei tiedetä kovin hyvin. Jopa 64 prosenttia vastaajista ei tiennyt oman asuinalueensa radonpitoisuuksia.

Riskit tiedetään, mutta vain murto-osa on tehnyt asialle jotain

Vastaajista vain noin neljäsosa oli mittauttanut asuntonsa radonpitoisuuden. Tästä joukosta enemmän kuin joka neljännessä talossa oli liikaa radonia. Lukema on korkea, jos radonarvo ylittää 400 Bq/m3.

Radonremontin oli teettänyt vain 6 % vastanneista.

Radonremontin teettäneet ovat tyytyväisiä

Selvitys osoitti, että radontuntemus on hyvällä tasolla. Silti toimet radonin torjumiseksi ovat tutkimusjoukossa varsin vähäisiä. Kyselyssä myös tiedusteltiin vastaajien kiinnostusta radonkaivojen avulla tehtävään remonttiin.

– Radonremontin teettäneet ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä tehtyyn korjaukseen. Remontin jälkeen myös varmistetaan, että lukemat ovat alle suositusten. Remontti herätti kiinnostusta ja vajaa viidennes oli kiinnostunut radonremontista heti ja 43% vastaajista voisi harkita remonttia. Tärkeintä on, että erityisesti riskialueilla radonpitoisuus tutkitaan ja ongelmat korjataan, sillä siten voidaan pienentää radonin aiheuttamaa keuhkosyöpäriskiä, Uponorin Jaana Honkonen painottaa.

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti