Näin käynnistetään ryhmäkorjaushanke

Ryhmäkorjaushanke saa alkunsa taloyhtiön tahdosta selvitä tulevasta korjaushankkeesta helpommalla ja halvemmalla. Yhtiön hallituksella ja isännöitsijällä tulee olla käsitys alueen muiden taloyhtiöiden korjaustarpeista ja pitkän tähtäimen suunnitelmista. Taloyhtiöt päättävät yhteisen ryhmäkorjausselvityksen pohjalta hankekokonaisuudesta, jossa eri yhtiöiden korjaushankkeet rytmittyvät luontevasti toisiinsa.

Selvittäkää yhdessä ryhmäkorjauksen lähtökohdat:

  • Lähiympäristön talojen korjaustarpeet ja -suunnitelmat
  • Kaupungin tahtotila ja suunnitelmat alueen kehittämiseksi
  • Mahdollisen ryhmäkorjaushankkeen osapuolet, tavoitteet ja reunaehdot.

Hyödyllistä tietoa ryhmäkorjaushankkeen valmisteluun voi tarjota kaupungin tai jonkun muun alueellisen toimijan teettämä alueellinen ryhmäkorjausohjelma (ARKO).

1) Keskustellaan naapureiden kanssa ja sovitaan yhteistyöstä

Ryhmäkorjauksesta kiinnostuneet taloyhtiöt kertovat toisilleen korjaustarpeistaan ja -suunnitelmistaan. Kun yhtiöiden tarpeet ja ajatukset ovat samansuuntaisia, yhtiöt päättävät yhteistyön käynnistämisestä.

2) Perustetaan ryhmäkorjaustoimikunta

Taloyhtiöt nimeävät edustajansa ryhmäkorjaustoimikuntaan, joka ohjaa hankekokonaisuutta. Toimikunnalle valitaan puheenjohtaja.

3) Sovitaan yhteistyön periaatteet ja pelisäännöt

Taloyhtiöt tekevät keskinäisen sopimuksen, jossa määritetään ryhmäkorjauksen osapuolten roolit ja vastuut ja sovitaan esimerkiksi päätöksentekomenettelystä, aikatauluraamista ja rahoituksen järjestämisestä.

4) Valitaan projektijohtaja

Ryhmäkorjaustoimikunta valitsee osaavan projektinjohtajan vetämään taloyhtiöiden korjausohjelmaa. Samalla valitaan viestintävastaava(t) ja sovitaan asukaslähtöisen viestinnän periaatteista.

5) Teetetään hankesuunnitelmat

Taloyhtiöt tilaavat yhdessä kullekin yhtiölle hankesuunnitelman, jos sitä ei ole kaikilla valmiina. Taloyhtiöt päättävät hankesuunnitelmien pohjalta hankkeiden sisällön, laajuuden, budjetin, aikataulun ja urakkamuodon. Tavoitehintainen projektinjohtourakka on yksi vaihtoehto.

6) Valitaan korjaustyön tekijät

Taloyhtiöt valitsevat hankkeilleen pätevät suunnittelijat, toteuttajat ja valvojat. Kannattaa harkita suunnittelun ja toteutuksen kilpailuttamista yhtenä kokonaisuutena, jotta löydetään taloyhtiöiden tarpeisiin parhaiten sopivat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut.

Kukin taloyhtiö päättää yhtiökokouksessaan omasta korjaushankkeestaan.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti