Mitä tietoja taloyhtiön toimintakertomukseen?

Säästöpossu ja rahat. Kuvituskuva

Taloyhtiön toimintakertomukseen on kirjattava tietyt, lakisääteiset tiedot. Lisäksi toimintakertomukseen voidaan kirjata vapaaehtoisia tietoja. Seuraavassa kerrotaan, mitä tietoja taloyhtiön toimintakertomuksessa kuuluu olla.

1. Tiedot yhtiövastikkeen käytöstä

Jos taloyhtiössä peritään vastikkeita eri tarkoituksiin eri perustein, yhtiövastikkeen käytöstä on esitettävä tiedot toimintakertomuksessa. Eri tarkoituksiin ja eri perustein kerättäviä vastikkeita ovat mm. hoito- ja pääomavastikkeet.

Tiedot yhtiövastikkeen käytöstä esitetään tavallisesti vastikelaskelmien avulla.

2. Tiedot yhtiön omaisuuteen kohdistuvista pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä

Pysyvällä rasitteella tarkoitetaan kiinteistörekisteriin kirjattua toisen kiinteistön oikeutta käyttää kiinteistöä hyödykseen (esim. naapuriyhtiön oikeus käyttää osaa taloyhtiön autopaikoista). Kiinnityksellä tarkoitetaan taas kiinnitysrekisteriin tehtyä merkintää kiinteän omaisuuden käyttämisestä velan vakuutena.

Tiedot pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä on oltava toimintakertomuksessa. Lisäksi toimintakertomuksessa pitää kertoa, missä taloyhtiön panttikirjoja säilytetään.

3. Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Toimintakertomukseen kuuluvat myös tiedot olennaisista tapahtumista eli esimerkiksi huomattavista korjaushankkeista, merkittävistä vahinkotapahtumista ja saaduista vahingonkorvauksista.

Olennaiset tapahtumat on ilmoitettava paitsi tilikaudelta myös tilikauden päättymisen jälkeiseltä ajalta.

4. Tiedot talousarvion toteutumisesta ja olennaisista poikkeamista siihen nähden

Toimintakertomuksessa on oltava tiedot talousarvion toteutumisesta. Tämä vaatimus täytetään tavallisesti liittämällä toimintakertomukseen niin sanottu talousarviovertailu.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon nähden on selvitettävä omana kohtanaan toimintakertomuksessa.

5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Toimintakertomuksessa on esitettävä arvio taloyhtiön todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Merkitystä on etenkin seikoilla, jotka vaikuttavat yhtiön talouteen. Jos yhtiössä on esimerkiksi suunnitteilla suuri korjaushanke, siitä tulisi mainita tässä kohdassa.

6. Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Toimintakertomukseen kirjataan myös hallituksen esitys tilikauden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi. Tavallisesti tämä ehdotus on se, että tilikauden voitto kirjataan oman pääoman lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

7. Muut toimintakertomuksen pakolliset tiedot

Toimintakertomukseen on tietyissä tilanteissa kirjattava myös mm. selvitys yhtiön hallussa olevista omista osakkeista sekä selostus osakeantipäätöksen pääasiallisesta sisällöstä.

Lisäksi toimintakertomuksessa on oltava selvitys siitä, jos tilinpäätöksen sisältämä tase osoittaa oman pääoman olevan negatiivinen.

BONUS: Toimintakertomuksen vapaaehtoiset tiedot

Toimintakertomukseen voidaan kirjata myös muita, vapaaehtoisia tietoja, jos niillä on merkitystä oikean ja riittävän kuvan muodostumisessa.

Tavallisesti toimintakertomukseen kirjataan esim. perustiedot yhtiön tontista ja rakennuksista, tiedot yhtiön hallinnosta, huoneistojen osakesiirrot, veden, lämmön ja sähkön kulutustiedot vertailulukuineen sekä tiedot lainaosuuksista tilinpäätöshetkellä. Pakollista näiden tietojen antaminen ei kuitenkaan ole.

Vapaaehtoisten tietojen kirjaamista toimintakertomukseen on syytä harkita huolella. Turhia tietoja ei kannata antaa, jotta ne eivät vie huomiota olennaisilta asioilta.

Lisätietoa toimintakertomuksen sisällöstä sekä tilinpäätöksen laadinnasta löytyy Taloyhtiön talous – Oppikirja isännöitsijälle -kirjasta.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti