Mitä strateginen taloyhtiön johtaminen tarkoittaa?

Taloyhtiön johtamisen on oltava pitkäjänteistä ja siinä on otettava huomioon kiinteistön koko elinkaari sekä kestävä kehitys. Taloyhtiön hallinnon ja osakkaiden vastuulla on toimia siten, että kiinteistön arvo säilyy tai jopa nousee ja että asunnoissa on viihtyisä ja mukava asua ja ennen kaikkea, että asunto-osakeyhtiö pystyy jatkuvasti tuottamaan osakkaiden ja asukkaiden tarvitsemia asumispalveluita tehokkaasti, taloudellisesti ja suunnitelmallisesti.

Jotta hallinto voi onnistua tehtävässään, se tarvitsee hyvät tiedot kiinteistön teknisestä nykytilanteesta, ympäristön suomista mahdollisuuksista ja sen asettamista rajoitteista. Lisäksi hallinnon on tiedettävä, mitkä ovat osakkaiden ja asukkaiden näkemykset siitä, miten asumisviihtyisyyttä tulee ylläpitää ja kehittää. Onnistumiseen tarvitaan näkemystä, joka kantaa pidemmälle kuin vuoden budjettijakson päähän.

Taloyhtiölle tarvitaan kiinteistöstrategia. Sen laatiminen vaatii hyvät lähtötiedot kiinteistöstä ja toimintaympäristöstä, budjetointia laajempia teknisiä selvityksiä sekä osakkaiden kuulemista ja sopimista siitä, miten strategian toteutumista seurataan.

Tässä tiivistetyssä raportissa kuvataan lyhyesti strategiasuunnittelun eteneminen taloyhtiössä ja ne keskeiset seikat, joita toimivan strategian laatiminen edellyttää. Vähimmäistaso kuvaa sitä toimintatapaa, josta hallitus voisi aloittaa, jos sillä ei ole resursseja varsinaiseen strategiatyöhön. Vähimmäistason mukaista toimintatapaa on pidettävä vastuullisen hallitustyön ehdottomana miniminä.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti