Mitä strategia sisältää?

Strategia on yleensä laajuudeltaan muutaman sivun mittainen, tiivis kuvaus taloyhtiön tilanteesta, kehittämisen periaatteista ja kehitystarpeista. Se voi sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:

1. Historia ja kohdetiedot

Taloyhtiön historiaa ja kohdetietoja kuvaavassa osiossa kerrotaan taloyhtiön rakentamiseen ja kiinteistönpitoon liittyviä asioita.

rakennusten ja huoneistojen lukumäärä ja keskikoko

 • milloin, miten ja kuka on rakentanut
 • asukasrakenne, vuokralaisten osuus ja vaihtuvuus
 • taloyhtiön omaisuus ja vuokratulot
 • korjaushistoria
 • muut merkittävät tapahtumat

2. Nykytilanne

Taloyhtiön nykytilanteen kuvauksessa kerrotaan kiinteistön ympäristöstä, laadullisista ja teknisistä ominaisuuksista sekä palveluista.

 • taloyhtiön ominaisuudet (käytettävyys, edustavuus)
 • kuvaus taloyhtiön käyttämistä palveluista (isännöinti,
  huolto, siivous jne.)
 • kuntoarvio (jos laadittu: milloin ja kuka laatinut,
  keskeiset tulokset)

3. Strategiset linjaukset eli taloyhtiön ylläpidon periaatteet asukaskyselyn perusteella

Linjauksissa määritellään taloyhtiön osakkaiden tahtotila yhtiön kehittämisen mittakaavasta ja suunnasta. Samalla kuvataan osakkaiden tavoitteet ja toiveet taloyhtiön ominaisuuksista ja palveluista. Lisäksi huomioidaan myös vuokralaisten ja muiden taloyhtiöön sidoksissa olevien toimijoiden näkökulmat.

 • taloyhtiön ominaisuuksien ja toimivuuden periaatteet
 • taloyhtiön käyttämien palveluiden periaatteet
 • kiinteistönpidon ja isännöinnin periaatteet

4. Kehitystarpeet (3-5 kpl)

Määritellään lähivuosien tärkeimmät kehitystarpeet eli keinot, joilla strategisia linjauksia viedään käytännössä eteenpäin. Yleensä 3–5 on sopiva määrä. On tärkeää varmistaa, että kehittäminen ei heikennä jo olemassa olevia palveluita.

 • kuvaus tärkeimmistä kehitystarpeista ja -kohteista (esim. panostetaan esteettömyyteen tai piha-alueiden kehittämiseen, korjataan vauriot heti niiden synnyttyä)

Lopuksi: kehitystarpeet viedään osaksi taloyhtiön korjaus- ja investointisuunnitemaa

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti