Mitä korjaushankkeen hankesuunnitteluvaiheeseen kuuluu?

Hankesuunnittelua ei turhaan sanota taloyhtiön korjaushankkeen tärkeimmäksi vaiheeksi, sillä sen aikana määritetään hankkeen perusta. Vaiheen lopuksi hankkeelle on määritetty sisältö ja laajuus, alustava kustannusarvio sekä toteutustapa. Hankesuunnittelu alkaa, kun esiselvitysvaiheen jälkeen järjestettävässä yhtiökokouksessa on päätetty vaiheen rahoituksesta ja taloyhtiön hallitukselle on annettu valtuudet hankkeen valmisteluun.

Vaiheen aikana luodaan korjaushankkeen perusta

Hankesuunnittelun aikaisiin tehtäviin kuuluu monenlaista. Tehtäviin lukeutuu esimerkiksi työryhmän henkilöinen valitsemista, kiinteistön nykytilan kartoittamista, soveltuvien korjausvaihtoehtojen ja -tapojen selvittämistä, hankkeen aikataulun laatimista, rahoitusvaihtoehtojen ja avustusten myöntämisen selvittämistä ja riskien arviointia.

Korjausvaihtoehtojen kartoittamisen aikana tehdään usein lisätutkimuksia. Toisinaan kuntotutkimuksissa selviää seikkoja, jotka estävät tai edesauttavat tietyn vaihtoehdon valitsemista. Esimerkiksi putkiston kuntotutkimuksessa voi selvitä, että kiinteistön putket ovat niin huonossa kunnossa, että ainoa keino putkiremontin toteuttamiseen on perinteinen malli eikä esimerkiksi sukittaminen. Projektipäällikkö ohjaa ja kilpailuttaa lisätutkimuksien toteuttamisen.

Mitkä ovat taloyhtiön tarpeet hankkeelle?

Hankesuunnitteluvaiheessa on tärkeää pohtia mitä remontteja taloyhtiön kannattaa tehdä samanaikaisesti, jotta investoinneille saadaan mahdollisimman hyvä vastine. Moni remonteista tulee kunnossapitotarveselvityksen pohjalta, mutta kokenut projektipäällikkö osaa asiantuntemuksellaan niputtaa ne teknisesti ja taloudellisesti järkeviin kokonaisuuksiin.

Pohdinta kannattaa laajentaa koskemaan myös taloyhtiön yleisiä tiloja. Esimerkiksi julkisivuremontin yhteydessä kannattaa miettiä ullakkorakentamisen mahdollisuutta ja putkiremontin yhteydessä yleisen saunan rakentamista. Osakkaiden näkemys remontin toiveista ja tarpeista saadaan selville esimerkiksi osakaskyselyn avulla.

Yhtiökokous hyväksyy hankesuunnitelman

Hankesuunnittelun tulokset kootaan alustavaan hankesuunnitelmaan, joka esitetään osakkaille infotilaisuudessa. Tilaisuudessa käydään läpi mihin tekniseen asiaan remontilla haetaan ratkaisua, mitä kaikkia vaihtoehtoja on tarjolla ja mitä ne osakkaille maksavat.

Infotilaisuuden päätteeksi taloyhtiön hallituksella on näkemys siitä, mitä korjaushankkeen vaihtoehtoa enemmistö osakkaista tulee kannattamaan. Seuraavaan hankkeen vaiheeseen siirrytään, kun hankesuunnitelma on lyöty lukkoon yhtiökokouksessa.

Hyvin tehty hankesuunnitelma, parempi lopputulos

Taloyhtiön kannattaa varata hankesuunnitteluvaiheeseen kuukausia aikaa. Yksi suunnittelukokous työryhmän kesken ei riitä, vaan niitä tarvitaan useita.

Hyvin tehty hankesuunnitteluvaihe vähentää korjaushankkeen kustannuksia ja parantaa lopputuloksen laatua. Lisäkulujen riski vähenee, kun pohjatyö on tehty hyvin. Huolellisesti toteutettu hankesuunnitelma tekee myös seuraavista korjaushankkeen vaiheista nopeampia ja sujuvampia.

Lue lisää Raksystemsin palveluista taloyhtiöille.

 

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti