Mitä kaikkea Airbnb-vuokraajan tulee muistaa?

Kuva: Bigstockphoto

Pidemmän lomamatkan tai muun poissaolon ajaksi saattaa olla houkuttelevaa vuokrata oma asunto Airbnb:n kautta. Vuokrauksessa on kuitenkin reunaehtoja ja sudenkuoppia, kertoo Talouselämä.

Pelisäännöt haltuun

Tärkeintä on aluksi tarkistaa, ettei lyhytaikainen vuokraustoiminta ole taloyhtiössä kielletty. Vuokrausilmoitukseen tulisi laittaa hyviä kuvia ja täyttää Airbnb-palvelun kysymät tiedot huolellisesti.

Kun lopulta on saanut vuokralaisen, on naapurisovun säilyttämiseksi ja taloyhtiön järjestyssääntöjen noudattamiseksi tarpeen selvittää vuokralaiselle talon tavat, kuten säännöt yön hiljaisesta ajasta sekä jätehuollon toiminnasta ja muista käytännön asumiseen liittyvistä asioista. Naapureille on kohteliasta ilmoittaa vuokrauksessta etukäteen ja ennakoida se, että jotkut voivat suhtautua lyhytaikaiseen asumiseen kielteisesti, vaikka siitä ei aiheutuisikaan häiriötä.

Ota huomioon verotuksen sudenkuopat

Airbnb-vuokratulot tulee ilmoittaa verottajalle, kuten muutkin tulot. Vuokratuloista tehtäviin vähennyksiin on myös tarpeen perehtyä. Taloudellisesti erittäin tärkeä huomioitava seikka on se, että verottajan kannan mukaan koko asunnon vuokraaminen lyhyeksikin aikaa katkaisee kahden vuoden asumisjakson, mikä on edellytyksenä oman asunnon myyntivoiton verovapaudelle. Omaa asuntoa ei siis kannata vuokrata kokonaan, jos aikoo säilyttää oikeuden myyntivoiton verovapauteen.

Vakuutukset kuntoon

Oma kotivakuutus kattaa tilapäisen vuokralaisen aiheuttamia äkillisiä vahinkoja, mutta väärän vuokralaisvalinnan edessä siitä ei vielä ole apua. Kotivakuutus ei korvaa varkauksia eikä tahallista asunnon tai irtaimiston rikkomista, jos tekijä on ollut asunnossa vakuutetun luvalla. Ennen Airbnb-vuokrauksen aloittamista on siis syytä myös selvittää, mitä oma kotivakuutus kattaa ja mitä lisävakuutusturvan vaihtoehtoja on saatavilla.

Lue lisää Talouselämän artikkelista. Ks. myös verottajan ohjeet Airbnb-vuokratulojen ilmoittamiseen.

Suomen Kiinteistöliitto on esittänyt lyhytaikaiselle vuokraamiselle asunto-osakeyhtiölakiin kirjattavia pelisääntöjä, lue asiasta lisää Kiinteistölehden artikkelista.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti