Mistä taloyhtiön energiatehokkuuden parantamisessa kannattaa lähteä liikkeelle?

Taloyhtiön korjaushankkeen aikana kannattaa suunnata katse myös energiatehokkuuden parantamiseen. Energiatehokas rakennus on ympäristöystävällisempi, mutta samalla myös pienempi kustannuksiltaan. Vaikka usein rajoitetun budjetin takia saatetaan toteuttaa vain yksi ennalta suunniteltu ja toivottu korjaustoimenpide, toimenpiteiden yhdistely säästäisi kustannuksia merkittävästi pitkällä aikavälillä.  Ajoissa hyvin suunnitellut energiaremontit mahdollistavat kauaskantoisia positiivisia taloudellisia vaikutuksia taloyhtiölle.

Energiansäästökartoitus kannattaa jo esiselvitysvaiheessa

Taloyhtiön kuntoarvion yhteydessä kannattaa kiinnittää erityistä huomiota energiansäästöön. Energiatehokkuus ja siihen liittyvät säästötoimenpiteet sekä -potentiaalit voivat olla vaikeasti hahmotettavia asunto-osakkeen omistajille. Energiansäästökartoituksen avulla näihin päästään tarkasti kiinni, kun raportissa esitetyt säästetyt eurot auttavat hahmottamaan tilanteen ja mahdollisuudet paremmin.

Energiasäästökartoituksen avulla saadaan jokaisen kiinteistön lähtötilanne selville ja tämän myötä voidaan auttaa taloyhtiön hallitusta selvittämään taloyhtiön kustannustehokkaat energiansäästötoimenpiteet. Kartoitukseen voidaan sisällyttää energiatodistus, energia-avustuslaskenta, lämmöntuotannon ja uusiutuvan energian kannattavuusselvitys sekä U-arvon mittaus. Näistä saatavia tietoja voidaan käyttää hyvänä pohjatietona korjaussuunnitelmille.

Kartoituksessa käydään läpi muun muassa nykyistä energiankulutusta ja vaihtoehtoja sen kehittämiselle tai uusimiselle sekä näiden vaihtoehtojen kustannukset ja takaisinmaksuajat. Potentiaalisiin toimenpiteisiin voi kuulua esimerkiksi lämmitystavan muutos öljylämmityksestä maalämpöön tai rakenteiden parantamista.

Energia-avustus auttaa korjaushankkeen kustannuksissa

Valtio jakaa vuodelle 2022, tai niin kauan kuin 40 miljoonan euron budjetti riittää, avustusta taloyhtiöiden energiaremontteihin. Hakukelpoisuus ja hakuprosessi ovat mietityttäneet useita taloyhtiöitä, minkä takia avustuksen hakemiseen on mahdollista saada apua, jotta tukirahaa tulee haettua oikein.

Energiaremonttien tukemisen lähtökohtana on parantaa taloyhtiön energiatehokkuutta nykysäännöksiä paremmaksi, vähintään 32 % lähtötilanteeseen nähden. Tuki kannustaa kiinteistöjä vastuullisimpiin ja ympäristölle parempiin ratkaisuihin energiavalintojen suhteen. Avustus myös kannustaa hoitamaan useamman korjauksen kerralla.

Kun kiinteistö täyttää vaaditut edellytykset, voi taloyhtiö saada jopa 50 % avustusta hankkeen kokonaiskustannuksista. Energiansäästökartoituksen yhteydessä on mahdollista saada konsultointiapua energia-avustuksen kanssa, jotta hakukelpoisuus ja hakuprosessi ovat selvät.

Sähköautojen latauspaikkojen toteutus on nyt kannattavaa

Monissa taloyhtiöissä suunnitellaan nyt sähköautojen latauspisteiden toteuttamista. ARA myöntää myös latauspaikkojen toteuttamiseen avustusta. Avustusta voi hakea sähköjärjestelmän muutostöihin, jotka mahdollistavat taloyhtiön sähköautojen latausvalmiuden. Yhtiön tulee rakentaa latauspaikka vähintään viidelle autolle. Avustusta voi saada enintään 35 % toteutuneiden kustannusten summasta ja sen yläraja on 90 000 €.

Sähköautojen latauspaikkojen tarvekartoituksen avulla saadaan hyvät lähtötiedot sähköverkon suunnitteluun. Kartoituksessa selvitetään mm. kuinka monta latauspaikkaa kiinteistöön on mahdollista asentaa nykyisellä sähköjärjestelmällä tai pienillä parkkialueen sähköjärjestelmän muutoksilla.

Lue lisää Raksystemsin palveluista taloyhtiöille.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti