Missä ja milloin taloyhtiö voi suorittaa kameravalvontaa?

Kuva: Bigstock

Kiinteistöihin asennettavien kameroiden tarkoituksena on useimmiten kellari- ja vinttikomeromurtojen, asuntomurtojen sekä kiinteistöön kohdistuvan ilkivallan ennaltaehkäisy ja selvittäminen. Valvontakameroita asennetaan myös kerrostalojen rappukäytäviin.

Vaikka kameravalvonta on yleistynyt nopeasti asuinkiinteistöissä, ei kameravalvonnasta ole omaa lainsäädäntöä. Kameravalvonnan laillisuus riippuukin lähtökohtaisesti valvonnan suorittajasta, valvotusta paikasta sekä valvonnan tarkoituksesta.

Kotirauhan piiriin kuuluvien alueiden kuvaaminen edellyttää aina talossa asuvien osakkaiden ja asukkaiden suostumuksia. Kotirauhan suojaamia alueita ovat asunnot ja porraskäytävät sekä osakeryhmään kuuluvat tai muutoin selvästi huoneiston käyttöön tarkoitetut pihat kuin myös sellaiset rakennukset, jotka liittyvät välittömästi osakkaiden tai asukkaiden käytössä oleviin pihoihin.

Jos valvontakamera kuvaa esimerkiksi porrashuoneen sisäänkäyntiä, täytyy kuvaamiseen saada mainitut suostumukset. Luvaton kuvaaminen teknisellä laitteella kotirauhan piirissä on rikoslaissa säädetty salakatseluna rangaistavaksi teoksi.

Yhtiökokous voi päättää kuvaamisesta kotirauhan suojaamattomilla alueilla

Muilla kuin kotirauhan suojaamilla alueilla kuvaaminen on mahdollista ilman kunkin talossa asuvan osakkaan ja asukkaan suostumusta. Asiasta voidaan tällöin päättää yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Esimerkiksi taloyhtiön yleisen piha-alueen tai roskakatoksen kuvaamisesta voidaan päättää enemmistöpäätöksellä.

Silloin, kun valvontakamera asennetaan taloyhtiön yhteiselle piha-alueelle, kuten parkkipaikalle tai jätekatokselle, asennus ei edellytä suostumuksia asukkailta, koska kyseessä ei ole kotirauhan suojaama alue. Jos valvontakamera sijoitetaan pihalle, taloyhtiön tulee huolehtia siitä, ettei kameralla kuvata yksittäisten asukkaiden käytössä olevia pihoja tai ikkunoiden kautta asuntoihin sisälle.

Riippumatta siitä, onko valvontakamera tallentava vai ei, täytyy kuvaamisesta aina ilmoittaa selkein kyltein.

Jos järjestelmä tallentaa kuvaa, on kyse myös henkilötietojen käsittelystä. Tällöin tulevat sovellettavaksi EU:n tietosuoja-asetuksen säännökset. Henkilötietojen käsittely täytyy suunnitella huolellisesti etukäteen ja henkilötietojen käsittelystä on myös informoitava kuvattavia henkilöitä esimerkiksi tietosuojaselosteella.

Tallenteita saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, jota varten valvontaa suoritetaan. Asukkaalla on oikeus katsoa hänestä otettuja kuvia. Naapureista otettuja kuvia ei saa katsella.

Saako taloyhtiön asukas asentaa valvontakameran omalle pihalle tai parvekkeelle?

Jos osakas päättää asentaa kameran hallinnassaan olevalle alueelle, hänen täytyy varmistua siitä, että salakatselua ei tapahdu. Lisäksi kameran asentajan velvollisuus on huolehtia tietosuoja-asioista.

Parveke on osakashallinnassa oleva tila. Myös rivitalon piha-alue on osakashallinnassa, jos näin todetaan yhtiöjärjestyksessä. Jos esimerkiksi kamera kiinnitetään taloyhtiön julkisivuun, tai yhtiön sähköjärjestelmään tehdään muutoksia, taloyhtiön tulee tietää tästä etukäteen.

Kameran asentanut osakas ei saa kuvata muuta kuin omaa aluetta. Kameraa ei saa suunnata sisälle naapurin huoneistoon, naapurin parvekkeelle tai piha-alueelle. Myös omassa hallinnassa olevien tilojen osalta osakkaan on varmistettava, että toimintaan ei liity vierailijoiden salakatselua ja että tietosuoja-asetuksen vaatimat toimenpiteet on suoritettu.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti