Luvat ja ilmoitukset

Remontin luvat ja ilmoituset kuvituskuva.

Taloyhtiön on huolehdittava siitä, että korjaushankkeeseen haetaan määräysten mukainen lupa ja että rakentaminen tehdään säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä ryhmä tarvittavien alojen asiantuntemusta.

Korjaushanke voi edellyttää rakennuslupaa tai siihen voi riittää toimenpidelupa, riippuen remontista ja paikallisista rakennusmääräyksistä. Rakennusvalvonnan lupakäsittelijät antavat ohjeita ja neuvoja tarvittavista luvista sekä lupamenettelystä.

Taloyhtiöiden korjaushankkeet ovat yleensä luvanvaraisia. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennusvalvontavirastoon on toimitettava lupapiirustus, lupahakemus ja eräitä muita selvityksiä. Luvanvaraisesta rakentamisesta on lisäksi tehtävä ennen töiden aloittamista ilmoitus rakennusvalvontavirastoon.

Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä lupa on voimassa määräajan, ja rakentaminen on aloitettava tämän ajan kuluessa. Korjaushanke aloitetaan tavallisesti järjestämällä rakennusvalvonnan aloituskokous. Aloituskokouksen tarpeellisuus selviää rakennus- tai toimenpideluvan ehdoissa.

Rakentamisen ilmoitusmenettely

Rakennustyön tilaajien on ilmoitettava verohallinnolle tiedot kuukausittain työmaakohtaisesti kaikista ostetuista rakennusurakoista, jos tilatun urakkasopimuksen arvo ylittää 15 000 euroa.

Rakennustyömaan päätoteuttajan täytyy ilmoittaa verohallinnolle joka kuukausi tiedot kaikista yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä, jos yhteisen rakennustyömaan kokorakennushankkeen arvo ylittää 15 000 euroa.

Lisätietoa:

Rakentamisilmoitukset – asunto-osakeyhtiöiden velvollisuudet (Verohallinnon sivuilla)

Yleisimpiä esimerkkitilanteita asunto-osakeyhtiön velvollisuudesta antaa rakentamisilmoitus (Verohallinnon sivuilla)

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta pdf-muodossa – klikkaa tästä!

Kaikki luvat Lupapisteestä

Lupapiste on sähköinen palvelu, jossa rakentamisen lupiin liittyvät hakemukset ja aineistot välittyvät kunnan järjestelmiin sähköisessä muodossa. Lupapiste palvelee ensikontaktista tai neuvontapyynnöstä alkaen koko hankkeen ajan aina valmistumiseen saakka. Ympäristöministeriön tilaaman palvelun on toteuttanut digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Solita.

Palvelu käsittää keskeisimmät rakennetun ympäristön lupatyypit:

  • Rakennus- ja purkamisluvat
  • Toimenpideluvat ja -ilmoitukset
  • Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut
  • Kiinteistötoimitukset
  • Sijoitus- ja kaivuluvat
  • Yleisten alueen käytön luvat ja ilmoitukset
  • Ympäristöluvat ja -ilmoitukset
  • Maa-ainesluvat
  • Meluilmoitukset

Lisätietoa: Lupapiste.fi

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti