Lumenpudotus ja katon talvikunnossapito

Vaikka katon osuus olisi vain parin prosentin luokkaa kiinteistön arvosta, on sen rooli koko kiinteistön kunnossapidon kannalta kaikkein oleellisin. Voidaan puhua viidennestä ja tärkeimmästä julkisivusta. Katto suojelee kiinteistöä kaikkina vuodenaikoina, eikä vähiten talvella. Siksi on tärkeää muistaa huolehtia katosta myös talvella – katto kun ei käy ”talvilevolle”.

Kun puhutaan katon talvikunnossapidosta, ajatuksemme rajoittuu herkästi ainoastaan kattolumien pudottamiseen. Oikeanlainen katon kunnossapito – niin talvella, kuin muinakin vuodenaikoina – on kuitenkin suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista. Katon talvikunnossapito alkaa valmistelulla jo heti kesän jälkeen ensimmäisten syyssateiden saapuessa, jatkuu talven yli seurannalla ja tarvittavilla toimenpiteillä, ja päättyy keväällä katon toimivuuden tarkastamiseen talven jäljiltä.

Katon valmistaminen talven tuloon

Katon talvikunnossapito käynnistyy jo syksyllä kattotarkastuksella ja syyshuollolla, joilla varmistetaan katon kunto ja toimivuus talvea vasten. Kunnossa olevat katon turvavarusteet ovat merkittävä osa turvallista katon talvikunnossapitoa.

Koska useimmiten katto on talven yli lumipeiton alla, on suositeltavaa tehdä katolle tietyt toimenpiteet jo hyvissä ajoin syksyn aikana ennen lumen tuloa. Kaiken perusta on katon kunnon varmistaminen täsmällisellä kattotarkastuksella. Näin voidaan osaltaan varmistua siitä, että katto tulee kestämään talven vaihtelevat ja ankaratkin sääolosuhteet. Syksyllä tehdyn kattotarkastuksen raportti on myös oiva dokumentti siitä, missä kunnossa katto oli ennen talvea – jos vaikka jouduttaisiin keväällä pohtimaan tilannetta, että aiheuttivatko lumenpudottajat katon rikkoutumisen?

Toinen tärkeä syksyllä hoidettava asia on katon syyshuolto. Kesän ja erityisesti syksyn aikana katolle kertyvät puiden lehdet ja muut irtoroskat on syytä huolehtia pois katolta ja sadevesikouruista, jotta kevätauringon lämmittäessä sulamisvedet pääsevät kulkeutumaan katolta pois suunniteltua reittiä pitkin aina alas sadevesikaivoihin saakka.

Kolmas, usein vähemmälle huomiolle jäävä asia on huolehtia katon turvavarusteiden riittävyydestä ja toimivuudesta. Näiden huomioiminen on toki oleellista ympäri vuoden, mutta niiden merkitys korostuu vielä talvella tehtävien kattotöiden aikaan.

Tehtiinpä katolla talvella sitten tavanomaista lumenpudotustyötä, lämpövuotojen aiheuttamien jäiden poistamista, akuuttia vuotokorjausta tai muuta talviaikaan sopivaa kattotyötä, on katolla oltava turvallisuusmääräykset täyttävät turvavarusteet, kuten esimerkiksi kattosillat, joihin katolla työskentelevä voi kiinnittää itsensä turvallisesti. Kulkusiltojen tulisi ulottua kaikkiin niihin paikkoihin katolla, joita pitää päästä huoltamaan. Oikein sijoitettujen ja ehjien lumiesteiden merkitys korostuu puolestaan alhaalla kiinteistön välittömässä läheisyydessä liikkuvien turvallisuuden takaamiseksi.

Lumenpudotusta, entä muuta?

Varmista aina lumenpudotusta tilattaessa, että urakoitsijan vakuutusturva on kunnossa, työturvallisuudesta huolehditaan ja että itse työ, eli lumen pudottaminen tehdään katemateriaali ja kohteen mahdolliset erityispiirteet huomioivalla työmenetelmällä.

Kuten todettua, yleisimmin katon talvikunnossapito on lumitilanteen seurantaa, lumien pudottamista ja mahdollisen yläpohjasta tulevan lämpövuodon seurauksena syntyneiden jääpattien ja -puikkojen poistamista. Myös tuuletusputkien ja sadevesijärjestelmien tarkkailusta ja tarvittavasta jään poistamisesta on tärkeää huolehtia.

Kiinteistön katolle kertyvän lumen ja jään turvallinen poistaminen on aina lopulta kiinteistönomistajan vastuulla. Suomessa lunta kertyy lähes poikkeuksetta jokaisen kiinteistön katolle talvella. Katon lumitilannetta täytyy seurata säännöllisesti, koska tilanne voi muuttua nopeasti ja aiheuttaa monia riskitekijöitä, niin kiinteistölle, ihmisille kuin rakennuksen ympärillä olevalle omaisuudelle.

Oikealla tavalla tehtynä lumenpudotustyössä huomioidaan aina myös asukkaiden ja sivullisten turvallisuus käyttämällä mm. alamiestä, joka kommunikoi ylhäällä katolla olevien lumenpudottajien kanssa radiopuhelimen avulla siitä mitä pihalla tai kadulla tapahtuu.

Katon lumimäärä vaikuttaa myös katon rakenteiden kestävyyteen. Raskaat lumikuormat rasittavat kattoa ja vaikka lumen paino jäisikin katon laskennallisen kantavuusrajan alle, niin kattorakenteet voivat väsyä ajan mittaan ja pettää lopulta kevyempienkin lumikuormien alla. Tämä on tyypillistä erityisesti suurten kattopinta-alojen kiinteistöissä, kuten halli- ja liikekiinteistöissä. Lumikuorman keventäminen ennakkoon on aina edullisempaa kuin osittainenkin lumikuorman alla pettäneen katon korjaus.

Olennainen osa oikeanlaista katon talvikunnossapitoa ovat myös erilaisten kattoikkunoiden ja savunpoistoluukkujen puhtaanapito lumesta. Näin minimoidaan painavan lumen aiheuttamat vuotoriskit kattoikkunoiden ja -luukkujen osalta keväällä sekä varmistetaan, että kattotyöntekijät eivät huomaamattaan vahingoita paksun lumikerroksen alla piilossa olevia kattoikkunoita. Kattoikkunoista puhuttaessa kyse on myös valon pääsystä sisälle kiinteistöön, mikä on katolla olevien ikkunoiden perimmäinen tarkoitus.

Yhä lisääntyvässä määrin kiinteistöjen katoille asennetaan erilaisia teknisiä laitteita, kuten aurinkopaneeleita tai matkapuhelinverkkojen tukiasemia yms. Nämä tuovat oman lisänsä katon talvikunnossapitoon. Jo lähtökohtaisesti (vuodenajasta riippumatta) on varmistettava, että tämän kaltaisten lisälaitteiden asentaminen katolle on tehty juuri kyseisen katon katemateriaalille sopivalla tavalla, jolloin vältetään vuotoriskit. Lisäksi on muistettava, että näillekin lisälaitteille on varmistettava määräysten mukainen turvallinen kulkureitti huoltamista varten.

Esimerkiksi aurinkopaneelit kannattaa puhdistaa säännöllisesti normaalin lumenpudotuksen yhteydessä. Näin varmistetaan aurinkopaneeleista hyöty irti tehokkaasti heti kevätauringon alkaessa paistaa. Juuri kevättalvi on sähköntuoton kannalta hyötysuhteeltaan hyvää aikaa aurinkopaneeleissa. Jos paneelien päällä on paksusti lunta, joka sulaa vasta myöhään keväällä, jää kiinteistönomistajalta hyödyntämättä edullista energiaa.

Niin kattoikkunoiden, aurinkopaneelien kuin muidenkin katolla sijaitsevien erityiskohteiden lumen ja jään poisto edellyttää kattotyöntekijältä erityistä ammattitaitoa, sillä työ on tehtävä hellävaraisesti aina tarkoitukseen soveltuvilla työvälineillä. Sama pätee toki koko katon talvikunnossapitoon. Siksi kiinteistön omistajan / isännöitsijän kannattaa kiinnittää erityistä huomiota kattolumitöiden tekijän valintaan. Työntekijän on tunnettava kunkin katemateriaalin erityispiirteet ja tilaajan kannattaa varmistaa, että urakoitsijalla on omaan toimialaansa kuuluva, voimassa oleva vakuutusturva.

Katon talvikunnossapidon muistilista

1.     Talvikunnossapito alkaa jo syksyllä ja jatkuu kevääseen.

2.     Ennakoinnilla säästät katon talvikunnossapidossa.

3.     Kiinteistönomistaja on vastuussa lumen ja jään pudottamisesta katolta.

4.     Käytä ammattilaista – varmista urakoitsijan vakuutuksen voimassaolo.

5.     Turvallisuus tärkeintä – ihmisten, kiinteistön ja muun omaisuuden.

6.     Talvikunnossapito edellyttää määräysten mukaisia työntekijän turvavarusteita, katon turvavarusteita sekä turva-alueita ja niiden merkitsemistä.

7.     Varmista, että työ tehdään katemateriaali, tehtävä toimenpide sekä kohteen erityispiirteet (aurinkopaneelit yms.) huomioivilla työmenetelmillä ja -välineillä.

8.     Isoilla kattopinta-aloilla tai muuten haastavissa paikoissa kannattaa hyödyntää lumenpudotuksissa lumenpudotusäkkiä työmenetelmänä.

Lumenpudotuksissa sivullisten turvallisuus huomioidaan tapauskohtaisesti. Yksi tapa on rajata piha-alueelta mahdollinen putoamisvaarallinen alue esimerkiksi lippusiimalla.

Muut kattotyöt talvella

Useimmat katon korjaustyöt kuten myös katon uusimiset, eli kattoremontit, voidaan tehdä talvella kuivalla pakkaskelillä vallan mainiosti.

Edellä kuvattujen katon talvikunnossapitotöiden lisäksi kiinteistön omistajan on hyvä tiedostaa, että myös monet katon korjaustyöt voidaan tehdä talvella kuivalla pakkaskelillä vallan mainiosti
– ja mikä tilaajan kannalta hyvä juttu, useimmiten kesän sesonkia selvästi huokeammilla hinnoilla. Katon talvitöissä suurin haaste piileekin enemmän mieliimme juurtuneissa asenteissa.

Kaikki tiedostamme, että akuutit kattovuodot on korjattava, oli vuoden aika mikä tahansa. Tyypillisiä katon korjaustöitä, joiden toteutuksessa lumesta on vain vähäistä haittaa, ovat mm. läpivientien pelti- tai huopakorjaukset sekä kattoturvavarusteiden uusimiset tarvittavine korjaustöineen. Myös piipunhattujen ja tuuletusputkien jäätymissuojien asennus, lämmöneristystyöt sekä erilaiset listoitustyöt kannattaa tilaajan teettää usein talvityönä. Huopakatoille tehtävät kattokaivojen vaihdot ovat puolestaan esimerkki työstä, jonka tekeminen on talvella vesivuotoriskien kannalta jopa turvallisempaa kuin epävakaaseen sulaan aikaan.

Myös koko katon uusiminen eli kattoremontti voidaan tehdä turvallisesti myös talvella. Suojauksiin pätevät samat lainalaisuudet kuin korjauskohtienkin suojauksiin, eli vedeltä suojautuminen on työläämpää kuin lumelta. Siksi talvellakin kattoremontti voidaan aina kohteesta riippuen tehdä ilman sääsuojaa tai käyttämällä kiinteää sääsuojausta, eli tuttavallisemmin ”huputtamalla”.

Katto talven jäljiltä

Katon talvikunnossapito yltää aina kevääseen saakka, jolloin lumien sulamisen jälkeen kiinteistön katolle kannattaa ehdottomasti suorittaa asiantuntijan tekemä kattotarkastus, jolloin saadaan kokonaiskuva katon tilanteesta talven jäljiltä ja tiedetään, tarvitseeko katolle tehdä jotain kevään myrskyjä ja kesän sateita odotellessa. Tarvittaessa katolle kannattaa samalla suorittaa myös katon keväthuolto.

Heikki Sulkala, Kattotutka Oy

Kattotutka on valtakunnallisesti toimiva turvallinen kattojen ammattilainen, joka palvelee teitä kaikissa kattotöissä. Tarkastamme, korjaamme ja huollamme peltikatot, kuparikatot, huopakatot ja tiilikatot – niin isoissa kuin pienissäkin kiinteistöissä. Peltikattoremontti ja huopakattoremontti voidaan tehdä ELINKAARIKATTONA® ylivertaisella 25 vuoden täystakuulla!
Peltikaton maalaus, tiilikaton pinnoitus, vesikourujen saneeraus, sadevesijärjestelmien ja katon turvavarusteiden asennus sekä kattojen lumenpudotus täydentävät palveluvalikoimamme kokonaisvaltaiseksi, jolloin muita sopimuskumppaneita katon kunnossapitoon ei tarvita.

Helsinki – Kouvola – Lahti – Riihimäki – Tampere – Jyväskylä – Kuopio – Joensuu – Oulu – Rovaniemi

www.kattotutka.fi

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti