Laptilta Tontista tuottoa -palvelu taloyhtiöille helpottamaan lisärakennusoikeuden hankintaa

Vetovoimaisilla ja väljään rakennetuilla asuinalueilla edistetään lisärakentamista voimakkaasti taloyhtiöille myönnetyillä lisärakentamisoikeuksilla. Lapti on tuonut markkinoille taloyhtiöille Tontista tuottoa -palvelun helpottamaan eri tyyppisten hankkeiden asemakaavamuutosten ja lisärakennusoikeuden hakemisessa.

Kaavamuutokset ovat aikaa vieviä hankkeita, joista kertyy taloyhtiölle kustannuksia. Yhteistyössä Laptin kanssa toteutettavissa muutoshankkeissa taloyhtiön ei tarvitse rahoittaa muutoshankkeita itse vaan Lapti on myös hankkeessa kehityskustannusten rahoittajana mukana. Saadun lisärakennusoikeuden taloyhtiö voi myydä tai vuokrata Laptille taloyhtiön kanssa etukäteen sovituin ehdoin. Erityisesti 1960-  ja 1970-luvuilla rakennetuissa asuntoalueissa talot on rakennettu väljästi suurelle tontille. Hyviä lisärakentamisen kohteita ovat esimerkiksi laajat pysäköintialueet.

-Tontista tuottoa -palveluumme kuuluu lisärakentamisen kaikki vaiheet tontin taloyhtiölle veloituksettomasta kartoituksesta ja asemakaavamuutosprosessin läpiviemisestä aina rakentamiseen ja tontin ostoon tai vuokraukseen, kertoo Rakennusliike Lapti Oy:n hankekehitysjohtaja Tuomas Lindfors.

Lisärakentamisen hyödyt asukkaille ja asuinalueelle

Hyödyntämättömän tontin osan, huonokuntoisen siipi- tai piharakennuksen purkamisella saadaan arvokasta tonttimaata, johon voi rakentaa pienenkin kerrostalon. Lisärakentaminen herättää aina taloyhtiön osakkaissa keskustelua lähinnä rakentamisen haitoista. Usein unohtuu lisärakentamisen mukanaan tuomat hyödyt. Lisärakentamisen myötä oman asunnon arvon nousun lisäksi alue saa uusia asukkaita, asuntokanta modernisoituu ja monipuolistuu. Alueen palveluille tulee uusia käyttäjiä ja julkisen liikenteen palvelutkin säilyvät.  Lisärakentaminen onkin paras tae alueen säilymisenä vetovoimaisena.

Yksittäisen taloyhtiön osakkaille lisärakentamisesta on myös hyötyä. Suoraa hyötyä taloyhtiö saa rakennusoikeuden myynnistä tai vuokrauksesta saadut tulot, joilla voidaan maksaa jopa puolet taloyhtiön suunnittelemasta putkiremontista. Pidemmällä aikavälillä taloyhtiön arvo nousee, kun viereen rakennetaan uudisrakennus.

Lisärakentamisen moninaiset mahdollisuudet

Lisärakentaminen voi olla

  • uudisrakentamista hukkakäytöllä olleelle tontin osalle
  • osittain purkavaa, jolloin puretaan esimerkiksi huonokuntoinen siipirakennus ja rakennetaan uusi rakennus tilalle
  • täysin purkavaa lisärakentamista, jolloin purettavan rakennuksen tilalle rakennetaan isompi kokonaisuus.

Tontista tuottoa -palvelut taloyhtiöille

Muutosprosessi käynnistyy aina Laptin veloituksettomalla tuottomahdollisuuksien arvioinnilla. Palvelun sisältö:

  • tontin tuottomahdollisuuksien arviointi
  • projektisuunnittelu ja hallituksen konsultointi
  • asemakaavamuutoksen hakeminen ja viranomaisyhteistyö
  • tontin osto tai vuokraus

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti