Kyselystä strategiaksi

Hallituksen puheenjohtaja

Uskon, että jo kyselyn tekeminen saa ihmiset pohtimaan, miten omaisuudestaan voi parhaiten nauttia.

Asukaskyselyn tulosten pohjalta määritellään taloyhtiön strategiset linjaukset sekä tärkeimmät kehitystarpeet. Yhteinen tahtotila voidaan myös kiteyttää taloyhtiön visioksi.

Esimerkki: Asunto Oy Keltinsato, Jyväskylä

Vuonna 1972 perustettu, yhteensä 108 asuntoa kattava jyväskyläläinen taloyhtiö toteutti asukaskyselyn, jonka pohjalta taloyhtiölle tehtiin oma strategia. Yli puolet vastaajista oli varsin tyytyväisiä taloyhtiön nykyisiin ominaisuuksiin ja palveluihin, mutta korjaustoimintaa haluttiin kehittää. Taloyhtiön ilmapiiriin, käytettävyyteen sekä ympäristön viihtyvyyteen liittyviä asioita pidettiin tärkeinä.

Erityistä panostusta toivottiin jatkossa esimerkiksi turvallisuuteen, lapsiystävällisyyteen ja alueen rauhallisuuteen. Energiatehokkuuden parantamista kannatettiin. Myös toiminnallisten varusteiden kunnosta pyydettiin palautetta: Kiitosta saivat vesikalusteet, ikkunat ja parvekkeet. Pihavarusteiden, kuten istutusten sekä pihan pinnan, valaistuksen ja pyörien säilytyksen osalta toivottiin parannusta. Parannusta toivottiin myös hissien kuntoon.

Strategiset linjaukset

1. Ominaisuuksien ja toimivuuden periaatteet

  • Taloyhtiön ominaisuuksien, turvallisuuden ja viihtyvyy- den tasosta pidetään huolta. Turvallisuuteen ja ympäristöön kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Tämä koskee myös piha-alueiden järjestelyä ja hissien toimivuutta.

2. korjaustoiminnan periaatteet

  • Taloyhtiön korjauksia suunnitellaan jatkossa minimoimalla häiriöt ja painottamalla ennakoivaa korjaustoimintaa sekä seuraten, etteivät tekniset järjestelmät tavoita laskennallista elinkaartaan. Korjausohjelman laatimisessa käytetään asiantuntija-apua. Korjausten yhteydessä parannetaan mahdollisuuksien mukaan energiatehokkuutta ja asennetaan esimerkiksi huoneistokohtaiset mittarit.

3. palveluiden periaatteet

  • Palveluiden tasoa seurataan ja palveluita parannetaan jonkin verran. Huomiota kiinnitetään erityisesti internet-pohjaisten palvelujen hankkimiseen.

Visio: Taloyhtiö ylläpitää ja kehittää asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta energiatehokkaalla tavalla.

Strategiantekijän muistilista

S > Starttaa aloitteella

T > Tee päätös

R > Ryhdy tositoimiin asukaskyselyllä

A > Analysoi tulokset alustavien linjausten pohjaksi

T > Tuo tulokset esille ja pyydä palautetta

E > Esitä yhtiökokoukselle

G > Generoi tahtotila sloganiksi

I > Informoi kaikkia

A > Aloita strategian mukainen toiminta

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti