Kuinka siistinä vuokrahuoneisto täytyy pitää?

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (jäljempänä AHVL) mukaisesti vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Huolelliseen hoitoon kuuluu vuokra-asunnon siivous säännöllisesti ja se, että vuokralainen huolehtii huoneiston puhtaanapidosta.

Tavanomaisen kulumisen ohjeistuksen mukaisesti vuokralaisen vastuulle kuuluvaan siivoukseen kuuluu muun muassa ikkunoiden pesu, uunin ja lieden puhtaanapito, liesituulettimien suodattimien puhdistaminen sekä kylpyhuoneen lattiakaivon puhdistaminen. Mikäli huoneistossa on pintoja, jotka edellyttävät esimerkiksi tietynlaisia hoitotoimenpiteitä, on vuokranantajan vuokrasuhteen alussa ohjeistettava vuokralaista kyseisten pintojen hoidossa.

Vuokranantajan oikeus valvoa huoneiston kuntoa ja hoitoa

AHVL:n mukaisesti vuokralaisen on viivytyksettä sopivana aikana päästettävä vuokranantaja huoneistoon sen kunnon ja hoidon valvomista varten. Laki siis turvaa vuokranantajalle mahdollisuuden vierailla huoneistossa tarkistaakseen sen kuntoa ja hoitoa, mutta on hyvä muistaa myös kunnioittaa vuokralaisen kotirauhaa. Käynnin ajankohdasta on aina sovittava vuokralaisen kanssa ja pyrittävä järjestämään käynti niin, että siitä aiheutuu vuokralaiselle mahdollisimman vähän haittaa.

Mikäli vuokralaista ei tavoiteta käyntiajankohdan sopimiseksi, voidaan sopimusesityksenä pitää käynti-ilmoitusta, jossa pyydetään vuokralaista ottamaan yhteyttä, mikäli ehdotettu ajankohta ei vuokralaiselle sovi. Ilmoituksessa on mainittava käynnin tekijän yhteystiedot, tieto käynnin perusteesta, käynnin tarkka ajankohta sekä arvio käynnin kestosta.

Vuokranantajan keinot reagoida huoneiston huonoon hoitoon

AHVL turvaa vuokranantajalle oikeuden purkaa vuokrasopimuksen, mikäli vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti. Huonolla hoidolla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että vuokralaisen toimenpiteet rikkovat huoneiston rakenteita tai varusteita. Mikäli yleisestä hygieniatasosta ei huolehdita huoneistossa ja tästä aiheutuu huoneistolle hajuhaittoja, voidaan myös tätä pitää huoneiston huonona hoitona. Pelkästään se, että vuokralainen ei kuitenkaan siivoa aina yhtä tarkasti kuin vuokranantaja haluaisi, ei oikeuta vuokranantajaa vetoamaan tähän purkuperusteeseen. Ennen purkamista vuokralaiselle olisi kuitenkin lähtökohtaisesti annettava ensiksi varoitus huoneiston huonosta hoidosta.

Joskus huoneistossa vietetty elämä voi myös täyttää toisen AHVL:n purkamisperusteen edellytykset, mikäli vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty. Tämä edellytys voi täyttyä esimerkiksi silloin, jos vuokralainen rikkoo terveysviranomaisten määräyksiä. Tällöinkin purkuperusteeseen vetoaminen edellyttää lähtökohtaisesti ensiksi varoituksen antamista vuokralaiselle. Mikäli vuokralainen on kuitenkin menetellyt erittäin moitittavalla tavalla, on esimerkiksi Turun hovioikeus antamassaan tuomiossa nro 363 15.4.2015 S 14/2007 katsonut, että purkaminen on poikkeuksellisesti ollut mahdollista ilman varoitusta enempien vahinkojen syntymisen välttämiseksi. Tapauksen huoneistossa lattia oli vahingoittunut koiran jätöksien takia ja huoneistossa oli ollut voimakasta virtsan ja muiden jätöksien hajua.

Loppusiivous

Loppusiivouksessa vuokranantaja voi tietenkin edellyttää tarkempaa siivousta kuin vuokrasuhteen aikana. Loppusiivouksessa vuokralaisen tulisi ainakin pyyhkiä asunnon pinnat, kaapit ja kaappien hyllyt.  Myös kylpyhuoneen pinnat on pyyhittävä ja pestävä WC-istuin, pesualtaat sekä saunan lauteet. Nyrkkisääntönä vuokralaiselle voi ohjeistaa, että loppusiivouksen jälkeen huoneiston pintoihin ei siis saisi jäädä irtoroskia tai tahroja niin, että kädellä niitä pyyhkäistessä käteen tarttuisi jotain. Esimerkiksi ikkunoiden pesua tai lieden takaa imurointia ei tarvitse kuitenkaan välttämättä tehdä loppusiivouksen aikana, mikäli tästä on huolehdittu asianmukaisesti vuokrasuhteen aikana.

Vuokralainen lähti, sotku jäi

Mikäli vuokralainen ei ole huolehtinut loppusiivouksesta asianmukaisella tavalla, on tästä huomautettava loppukatselmuksen yhteydessä ja mahdollisuuksien mukaan annettava vuokralaiselle tilaisuus huolehtia loppusiivouksesta asianmukaisella tavalla. Mikäli loppusiivousta ei tästä huolimatta saateta loppuun, kannattaa hankkia siivousliike huolehtimaan loppusiivouksesta. Mikäli mahdollisen vakuuden käyttöä ei ole vuokrasopimuksessa rajattu, voidaan siivouksesta aiheutuneet kulut pidättää vakuudesta. Tällöin on hyvä pyytää siivousliikettä erittelemään laskussaan yksityiskohtaisemmin, mitkä toimenpiteet ovat olleet tarpeellisia loppusiivouksen yhteydessä ja esittää kyseinen erittely myös vuokralaiselle.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti