Korona muutti isännöitsijöidenkin työtä

Kuva: Bigstock

Isännöinnin ammattilaiset kokevat tekevänsä mielekästä työtä, jolla on merkitystä asumisen arjen sujumiseen. He pitävät työnsä parhaina puolina monipuolisuutta, itsenäisyyttä ja ihmiskeskeisyyttä. Tähän liittyy läheisesti myös se, että työssä opitaan koko ajan jotain uutta. Viimeaikaiset muutokset eivät ole vähentäneet tätä tarvetta ja alan tulevaisuuden työllisyysnäkymät nähdään edelleen erittäin hyvänä. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Isännöinnin ammattilaiset 2020-tutkimuksesta, jonka toteuttivat Kiinko ja Isännöintiliitto.

Koska taloyhtiöiden asioita hoitaa suuri joukko ammattilaisia, päätimme tänä vuonna laajentaa kohderyhmää koskemaan aajentaa kohderyhmää koskemaan alan kaikkia asiantuntijoita. Isännöitsijöiden, teknisten isännöitsijöiden ja johtajien lisäksi heitä ovat useat asiakaspalvelutyötä tekevät kirjanpitäjät ja kiinteistösihteerit. Kaksi viimeksi mainittua ryhmää on mukana Isännöinnin ammattilaiset -tutkimuksessa ensimmäistä kertaa. Tiedot kerättiin kesän aikana, jolloin oli luontevaa kysyä myös sitä, miten Korona on muuttanut isännöinnin arkea.

Koronan mukanaan tuomia muutoksia

Kysyttäessä isännöinnin ammattilaisilta koronan vaikutusta työpäivien pidentymiseen, kolmannes koki työaikansa pidentyneen ja 42 % kertoi sen vähentyneet pandemian vuoksi. Kirjanpitäjät ja kiinteistösihteerit arvioivat työaikansa vähentyneen tätäkin yleisemmin (64 %) ja työtuntien lisääntymisen kokemuksia oli vain vajaalla viidenneksellä.

Työajan lyhentymistä selittää ainakin osittain lisääntynyt etäyhteydenpito, joka on tarjonnut isännöintialalle paljon odotetun mahdollisuuden kehittää omaa toimintaa. Saatujen tulosten mukaan isännöitsijöistä valtaosa (72 %) ja kirjanpitäjistä ja kiinteistösihteereistä reilu puolet (54 %) ilmoitti omaavansa hyvät mahdollisuudet työskennellä myös muualla kuin toimistolla. Isännöitsijöiden osalta (ka=3,95 asteikolla 1-5) muutos mahdollisuuksien lisääntymiseen on selkeä vuoden 2017 tuloksiin verrattuna (ka= 3,42). Useassa vastauksessa toivottiinkin sitä, että jatkossakin etätyön tekeminen olisi mahdollista.

Toisaalta koronan nähtiin tuoneen myös ylimääräisiä lisätehtäviä. Niiden taustalla on muutokset taloyhtiöiden toiminnassa. Etätyöt ja etäopiskelu toivat elämää taloyhtiöihin ennen näkemättömällä tavalla. Kun entistä useammat viettävät päivänsä kotona, tunnelma taloyhtiöissä on osittain kiristynyt. Asukkaiden sosiaalisten ongelmien lisäksi muina lisätehtävinä mainittiin esim. ylimääräinen tiedottaminen, peruutukset ja uudelleen järjestelyt laskutuksineen.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti