KIPI-kortti tilinpäätös

Tilinpäätös

Tilinpäätös pitää sisällään yhtiön tuloslaskelman, taseen ja tilinpäätöksen liitetiedot. Lisäksi tilinpäätöskokonaisuutta täydentää toimintakertomus.

TEHTÄVÄ

Taloyhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatiminen.

TAVOITE

Kuvata taloyhtiön tilikauden tuloksen muodostuminen (tuloslaskelma = tulot ja menot) sekä taloudellinen asema tilinpäätöshetkellä (tase = varat ja velat). Laatia tilinpäätöstä varmentavat liitetiedot sekä toimintakertomus.

VASTUU

Taloyhtiön hallitus

TOTEUTUS

Isännöinti

LÄHTÖTIEDOT

Toteutuneen tilikauden kirjanpitoaineisto, edellisvuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä yhtiökokouksen päätökset tarkasteltavalle tilikaudelle.

AJANKOHTA

Neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

MENETTELYTAPA

1. Isännöinti valmistelee tilinpäätös- ja toimintakertomusluonnoksen tilikauden päättymisen jälkeen

 • Jaksotetaan suoriteperiaatteen mukaisesti tilikauden tulot ja menot.
 • Päätetään korjausmenojen kirjaamisesta vuosikuluiksi tai aktivoimisesta taseeseen (kasvattaa omaisuuden kirjanpitoarvoa taseessa).
 • Täsmäytetään osakirjanpitojen (esim. vastikereskontra) ja ulkopuolisten saldovahvistusten (pankkitilit ja -lainat) tiedot pääkirjanpidon kanssa.
 • Kirjataan yhtiökokouksen mahdolliset rahastointipäätökset kirjanpitoon.
 • Tehdään mahdolliset muut tarvittavat tilinpäätöskirjaukset, esim. poistot ja asuintalovaraus.
 • Hyödynnetään mahdolliset aiempien tilikausien tappiot tulosta suunniteltaessa.
 • Laaditaan tilinpäätöksen liitetiedot.
 • Laaditaan toimintakertomus siihen kuuluvine liitteineen: talousarviovertailu, vastikerahoituslaskelma, hankerahoituslaskelma.

2. Tarvittaessa hankitaan lisätietoa laki-, talous- ja veroneuvonnasta

3. Hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja esittelee ne yhtiökokoukselle

 • Hallitus jättää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajille tarkastettavaksi.
 • Hallitus esittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhtiökokoukselle.

4. Yhtiökokous tekee päätöksen tilinpäätöksen vahvistamisesta hallituksen esityksen pohjalta

 • Tehdään kaikki lakisääteiset päätökset.
 • Yhtiökokous on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

LOPPUTULOS

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti