KIPI-kortti talousarvio

Talousarvio

Talousarvio on tulevan tilikauden taloudellinen toimintasuunnitelma. Talousarvion perusteella määräytyvät muun muassa osakkailta perittävien vastikkeiden, vuokrien ja käyttökorvausten suuruudet.

TEHTÄVÄ

Taloyhtiön talousarvion laatiminen

TAVOITE

Arvioida taloyhtiön tulot ja menot tulevalle budjettijaksolle.

VASTUU

Taloyhtiön hallitus

TOTEUTUS

Isännöinti

LÄHTÖTIEDOT

Taloyhtiön edellisvuoden tilinpäätös, toimintakertomus, yhtiökokouksen päätösehdotukset, korjausohjelma, kunnossapitotarveselvitys.

AJANKOHTA

Ennen varsinaista yhtiökokousta

MENETTELYTAPA

1. Hallitus ja isännöinti käyvät läpi edellisen tilikauden tilinpäätöksen ja kuluneen tilikauden tiedossa olevan kehityksen

 • Todetaan muun muassa yli- tai alijäämä ja verrataan tilinpäätöstä tavanomaiseen vuoteen. Jos esimerkiksi lämmitystarve on ollut tavanomaista vähäisempi, ei pidä leikata lämmitysbudjettia siltä osin.

2. Hallitus ja isännöinti arvioivat tulevat hinnat, maksut ja kulutukset

 • Huomioidaan (vuosi)korjaukset ja niiden vaikutukset talousarvioon.
 • Selvitetään palveluhintojen muutokset (isännöinti, kiinteistöpalvelut, hallinto, huolto ja ylläpito, vakuutukset).
 • Selvitetään maksujen ja tariffien muutokset (kiinteistövero, sähkö, lämmitys, vesi, jätehuolto).
 • Selvitetään kulutukset (verrataan esimerkiksi lämmönkulutusta keskimääräiseen vuoteen, lisätään mahdolliset muut tiedot).
 • Selvitetään käytettävien palveluiden hintataso tulevana tilikautena sekä julkisten tariffien ja maksujen kehitys.

3. Hallitus ja isännöinti budjetoivat korjaushankkeet erikseen

 • Liitetään erillisbudjetit talousarvion kokonaisuuteen.
 • Budjetoinnin yhteydessä varmistetaan vastikkeen tasaisuus ainakin 2-3 vuoden aikajänteellä.

4. Hallitus tekee budjetissa esityksen yhtiön maksuvalmiudesta

 • Sopiva tavoite maksuvalmiudeksi on 2 kuukauden tuottojen määrä.

5. Yhtiökokous päättää talousarvion sisällöstä, vastikkeista ja rahastoinneista

 • Päätetään talousarvion sisällöstä.
 • Päätetään hallitukselle annettavista valtuuksista ylimääräisten vastikkeiden perimisestä tai vastikkeiden perimättä jättämisestä.
 • Päätetään mahdollisesta rahastoimisesta.

6. Hallitus ja isännöinti seuraavat taloyhtiön talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista budjettikauden aikana

 • Tarpeen vaatiessa puututaan poikkeamiin yhtiökokouksen tarjoaman joustovaran mukaisesti.

LOPPUTULOS

Taloyhtiön talousarvio

Lisätietoa

Kirjat

Hallituksen pieni tilinpäätösopas. Suulamo, A. 2016. Kiinteistöalan Kustannus Oy
Taloyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös. Suulamo, A. 2020. Kiinteistöalan Kustannus Oy
Taloyhtiön talous – harjoituskirja isännöitsijälle. Heinonen, M. 2018. Kiinteistöalan Kustannus Oy
Taloyhtiön talous – oppikirja isännöitsijälle. Heinonen, M. 2018. Kiinteistöalan Kustannus Oy
Taloyhtiön talous – osakkaan opas. Heinonen, M. 2014. Kiinteistöalan Kustannus Oy
Toiminnantarkastus – Näin se tehdään. Heinonen, M. 2013. Kiinteistöalan Kustannus Oy

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti