KIPI-kortti seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi

Kiinteistön hankkeista päätettäessä sovitaan hankebudjetin seurantamenetelmä. Seuranta toteutetaan tyypillisesti kuukausikohtaisesti. Poikkeamat selvitetään huolellisesti, jolloin varmistetaan joustava ja tehokas päätöksenteko projektin kuluessa.

TEHTÄVÄ

Talouden seuranta ja raportointi

TAVOITE

Seurata taloyhtiön hanke- tai vuosibudjetin toteutumista.

VASTUU

Taloyhtiön hallitus

TOTEUTUS

Isännöinti ja taloyhtiön hallitus

LÄHTÖTIEDOT

Hankebudjetti ja vuotuinen talousarvio

AJANKOHTA

Hanke- ja vuosibudjettien toteutumista seurataan jatkuvasti.

MENETTELYTAPA

1. Yhtiökokous päättää hankebudjeteista, talousarviosta ja joustokeinoista

  • Päätetään hankkeiden budjeteista ja vuotuisesta talousarviosta.
  • Päätetään mahdollisista tarvittaessa käyttöön otettavista joustokeinoista, kuten ylimääräisten vastikkeiden periminen tai tiettyjen vastikkeiden perimättä jättäminen.

2. Hallitus ja isännöinti seuraavat yhtiön talouden kehitystä

  • Seurataan budjetin toteutumista ja tarpeen vaatiessa puututaan poikkeamiin yhtiökokouksen päättämän jouston mukaisesti.
  • Seurataan budjetin toteutumista kuukausi- tai neljännesvuosikohtaisesti sen mukaan, mitä on sovittu hallituksen ja isännöitsijän välillä.
  • Hallitus ja isännöitsijä sopivat etukäteen miten mahdollisiin vastikerästeihin puututaan.
  • Luotettava seuranta edellyttää, että yhtiön kirjanpito on ajan tasalla.

3. Hallitus ja isännöinti seuraavat ja vertaavat hankkeita hankelaskelmiin

4. Hallitus ja isännöinti puuttuvat aina merkittäviin poikkeamiin ja tarvittaessa tekevät korjausliikkeet

LOPPUTULOS

Hankebudjetin ja talousarvion seuranta ja raportointi

Lisätietoa

Kirjat

Hallituksen pieni tilinpäätösopas. Suulamo, A. 2016. Kiinteistöalan Kustannus Oy
Taloyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös. Suulamo, A. 2020. Kiinteistöalan Kustannus Oy
Taloyhtiön talous – harjoituskirja isännöitsijälle. Heinonen, M. 2018. Kiinteistöalan Kustannus Oy
Taloyhtiön talous – oppikirja isännöitsijälle. Heinonen, M. 2018. Kiinteistöalan Kustannus Oy
Taloyhtiön talous – osakkaan opas. Heinonen, M. 2014. Kiinteistöalan Kustannus Oy
Toiminnantarkastus – Näin se tehdään. Heinonen, M. 2013. Kiinteistöalan Kustannus Oy

Sopimukset

Konsulttisopimuksen laadinta. 1995. KH X4-00212. Rakennustietosäätiö
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013. 2014. RT 13-11143. Rakennustietosäätiö

Keskeiset lait ja asetukset

Kirjanpitolaki (30.12.1997/1336)

Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (30.12.2015/1753)

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti