KIPI-kortti pitkän aikavälin suunnittelu

Pitkän aikavälin suunnittelu

Pitkän aikavälin suunnitelma tarkoittaa kiinteistön taloutta koskevaa suunnitelmaa vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. Pohjatietoina käytetään mm. vuosittaisia talousarvioita, tilinpäätöksiä, hankebudjetteja ja kunnossapitosuunnitelmaa / -tarveselvitystä ja mahdollista korjausohjelmaa.

TEHTÄVÄ

Pitkän aikavälin taloussuunnittelu (vähintään 10 vuotta)

TAVOITE

Arvioida ja suunnitella taloyhtiön taloutta vuosittain yhdistämällä talousarvio ja useamman vuoden taloudellinen ja tekninen suunnittelu.

VASTUU

Taloyhtiön hallitus

TOTEUTUS

Hallitus ja isännöinti

LÄHTÖTIEDOT

Tarkasteluajankohtaa edeltävän vuoden tilinpäätös, toimintakertomus sekä yhtiökokouksen päätökset tarkasteluajankohdan tilikaudelle, ennusteet hintojen ja kustannusten kehityksestä, kunnossapitosuunnitelma (PTS), kunnossapitotarveselvitys ja korjausohjelma.

AJANKOHTA

Yhtiökokouksen jälkeen ennen seuraavaa yhtiökokousta

MENETTELYTAPA

1. Hallitus ja isännöinti kokoavat talousluvut vertailun pohjaksi

 • Useimmat luvut löytyvät tilinpäätösaineistosta.

2. Hallitus ja isännöinti arvioivat olosuhteiden muutokset tulevina vuosina

 • Huomioidaan tiedossa olevat muutokset (energian hinta, verotus, tariffit ja maksut).
 • Huomioidaan käytettävien palveluiden tulevan kauden hintatiedot sekä julkisten tariffien ja maksujen kehitys.
 • Pohjaoletuksena on perusteltua käyttää noin 3 % keskimääräistä hoitokulujen nousua tuleville vuosille.
 • Korjaushankkeiden kustannusten arvioinnissa on perusteltua käyttää nykytilanteen mukaisia keskimääräisiä kustannusarvioita.

3. Hallitus ja isännöinti arvioivat korjaustarpeiden taloudelliset vaikutukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

 • Huomioidaan kunnossapitosuunnitelma (PTS) tulevalle kymmenvuotiskaudelle ja korjausohjelma tulevalle 5-10 vuodelle. (Ks. korjausohjelma- ja kunnossapitosuunnitelma-kortit.)
 • Budjetoidaan korjaushankkeet ja varataan budjetteihin riittävästi joustoa.
 • Päivitetään suunnitelmaa vuosittain aina vuodella eteenpäin. Tarvittaessa korjataan lähtötietoja sekä myös ennusteita tulevista korjauksista ja kustannuskehityksestä.
 • Arvioidaan hankkeiden ja päätösten vaikutusta tulevien vuosien vastiketasoihin.

4. Tarvittaessa hankitaan lisätietoa talous-, vero- ja teknisestä neuvonnasta

 • Teknisiä asiantuntijoita ovat muun muassa kuntoarvioiden ja -tutkimusten sekä energiatodistusten laatijat.
 • Selvitetään mahdollisuudet varautua taloudellisesti etukäteen.

5. Yhtiökokous käsittelee aineiston

 • Käsitellään aineisto yhtiökokouksessa, jossa keskustellaan siitä. Tarvittaessa täydennetään tietoja.

LOPPUTULOS

Pitkän aikavälin taloussuunnitelma

Lisätietoa

Kirjat

Hallituksen pieni tilinpäätösopas. Suulamo, A. 2016. Kiinteistöalan Kustannus Oy
Taloyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös. Suulamo, A. 2020. Kiinteistöalan Kustannus Oy
Taloyhtiön talous – harjoituskirja isännöitsijälle. Heinonen, M. 2018. Kiinteistöalan Kustannus Oy
Taloyhtiön talous – oppikirja isännöitsijälle. Heinonen, M. 2018. Kiinteistöalan Kustannus Oy
Taloyhtiön talous – osakkaan opas. Heinonen, M. 2014. Kiinteistöalan Kustannus Oy
Toiminnantarkastus – Näin se tehdään. Heinonen, M. 2013. Kiinteistöalan Kustannus Oy

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti