KIPI-kortti kuntoarvio

Kuntoarvio

Kuntoarvio tarkoittaa kiinteistön teknisen kunnon selvittämistä pääasiassa aistienvaraisesti ja kokemusperäisesti, rakennetta ja materiaaleja rikkomattomin menetelmin. Tuloksena saadaan ehdotus kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaksi (PTS-ehdotus).

TEHTÄVÄ

Kuntoarvion laadinta ja ylläpito.

TAVOITE

Hankkia lähtötiedot kiinteistön kunnossapitosuunnittelua varten.

VASTUU

Taloyhtiön hallitus

TOTEUTUS

Kuntoarvioijat (rakennus-, LVI- ja sähkötekniikka)

LÄHTÖTIEDOT

Mahdollisimman moni seuraavista: taloyhtiön strategia, rakennusten piirustukset ja vauriohistoria, tiedot aikaisemmista kuntoarvioista, -tutkimuksista ja -selvityksistä, kiinteistönpitokirja.

AJANKOHTA

Kuntoarvio päivitetään 5-10 vuoden välein.

MENETTELYTAPA

1. Yhtiökokous päättää kuntoarvion tilaamisesta, hallitus huolehtii hankinnasta

 • Yhtiökokous päättää kuntoarvion tilaamisesta.
 • Hallitus päättää, kuka vastaa kuntoarvion hankinnasta ja miten asiasta viestitään.

2. Hallitus tai isännöinti pyytää tarjoukset kuntoarvion laatimisesta

 • Pyydetään kirjalliset tarjoukset kiinnostuneilta ja päteviltä palveluntuottajilta.
 • Tarjouspyynnössä kuvataan kuntoarvion sisältö, laajuus, raportointitapa ja vaatimukset kuntoarvioijien pätevyydestä.

3. Hallitus valitsee kuntoarvion laatijan ja tilaa kuntoarvion

 • Tarvittaessa järjestetään sopimusneuvottelut, joihin valitaan 2-3 parasta ehdokasta.
 • Sopimusneuvotteluissa varmistetaan, että osapuolet ovat ymmärtäneet tehtävän laajuuden ja sisällön oikein.
 • Varmistetaan, että valitulla palveluntuottajalla on riittävä pätevyys ja resurssit kuntoarvion laatimiseen.
 • Sopimusneuvottelujen jälkeen tilataan kuntoarvio. Tarjouksen pohjalta tehty tilaus on sitova.
 • Tehdään palveluntuottajan kanssa kirjallinen sopimus.

4. Kuntoarvion laatija tutustuu lähtötietoihin. Tarvittaessa tehdään asukaskysely.

 • Kuntoarvion laatijalle toimitetaan sovitut asiakirjat ja muut tiedot.
 • Tehdään asukaskysely esimerkiksi KH-kortin mukaisesti.

5. Kuntoarvion laatija tarkastaa kiinteistön

 • Kiinteistötarkastuksessa on oltava mukana kiinteistön hyvin tunteva avustava henkilö, joka voi olla talon asukas, isännöinti tai huoltomies.
 • Kuntoarvion laadintaan osallistuu yleensä kolme asiantuntijaa, joiden ammattialat ovat rakennus-, LVI- ja sähkötekniikka. Hissillisissä kohteissa tarvitaan lisäksi neljäs asiantuntija ottamaan kantaa hissin kuntoon.
 • Ilmoitetaan kuntoarvion tekijöille avustavan henkilön, huoltomiehen ja isännöinnin yhteystiedot. Avustava henkilö varmistaa pääsyn tarvittaviin tiloihin.
 • Parhaat tiedot kiinteistön historiasta ja kunnosta on yleensä kiinteistönhoito-organisaatiolla.

6. Hallitus tarkastaa kuntoarvion

 • Kuntoarvion laatija esittelee kuntoarvion ja siihen sisältyvät toimenpide-ehdotukset taloyhtiön hallitukselle.
 • Hallitus, isännöinti ja kiinteistönhoidosta vastaavat ottavat tarvittaessa kantaa esitettyihin toimenpiteisiin ja niiden ajoitukseen.

7. Kuntoarvio arkistoidaan

 • Kuntoarvion laatija on Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 (6 §) mukaan velvollinen säilyttämään raportin ja siihen liittyvät asiakirjat 10 vuotta.

LOPPUTULOS

Kuntoarvioraportti (sisältää ehdotuksen kunnossapitosuunnitelmaksi)

Esimerkki

Kuntoarvion päätteeksi kuntoarvioijat laativat yhteenvedon ehdotetuista kunnossapito- ja korjaustoimista seuraavien 10 vuoden aikana eli ehdotuksen kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaksi (PTS-ehdotus). Kunnossapito- ja korjaustoimien kustannusennusteet liittyvät tietynlaiseen korjaustapaan, jota voidaan täsmentää taulukossa. Alla on esitetty esimerkki kuntoarvioijien laatimasta euromääräisestä ehdotuksesta kustannusennusteineen (sis. alv). Kaikki kulut (rakennuttaminen, suunnittelukulut, urakointikulut jne.) sisältyvät ennusteisiin.

HUOM! Tässä taulukossa näytetään vain ne vuodet, joiden kohdalla tehdään jotain. PDF-muotoisessa KIPI-kortissa tämä taulukko on näkyvillä myös tyhjien solujen osalta.

Kunnossapitosuunnitelmaehdotus (PTS-ehdotus)
Toimenpide Tarkenne 2019 2021 2025
Julkisivuremontti Päälle tehtävä korjaus 300 000
Ikkunaremontti Uudet ikkunat 200 000
Vesikattoremontti Osittainen uusiminen 50 000
Ilmanvaihtoremontti Uusiminen 300 000

Kuntoarvion tekijät esittelevät laatimansa perustellun yhteenvedon taloyhtiölle. Taloyhtiö ja sen edustajat voivat ottaa kantaa esitykseen ja toimenpiteiden perusteisiin. Laadittua yhteenvetoa korjataan tarvittaessa.

Lisätietoa

Keskeiset lait ja asetukset

Laki rakennuksen energiatodistuksesta (18.1.2013/50)
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233)
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä (27.2.2013)

Ohjekortit

Asuinkiinteistön kunnossapitosuunnitelman laatiminen. KH 90-00657. Rakennustieto Oy, 2018.
Asuinkiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje. RT 103003. Rakennustieto Oy, 2018.
Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje. RT 103002. Rakennustieto Oy, 2018.
Kiinteistön ja asunnon kunnon selvitysmenetelmiä. KH 90-40053. Rakennustieto Oy, 2007.
Kiinteistön kuntoarvio. Kuntoluokan määräytyminen. KH 90-00495. Rakennustieto Oy, 2012.
Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. KH 90-00403. Rakennustieto Oy, 2008.

Kirjat

Isännöinnin käsikirja. Kiinteistöalan Kustannus Oy, 2018.
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus 2016. Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto, Akha ry ja OM, 2016.

Sopimukset

Konsulttisopimus. RT 80343. Rakennustieto Oy, 2014.
Konsulttisopimuksen laatiminen. RT 13-11182. Rakennustieto Oy, 2015.
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013. RT 13-11143. Rakennustieto Oy, 2014.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti