KIPI-kortti kunnossapitotarveselvitys

Kunnossapitotarveselvitys

Kunnossapitotarveselvitys on asunto-osakeyhtiön hallituksen laatima kirjallinen selvitys yhtiön kunnossapitotarpeesta seuraavien viiden vuoden aikana. Selvitys on esitettävä vuosittain tilinpäätöskokouksessa.

TEHTÄVÄ

Kunnossapitotarveselvityksen laadinta ja ylläpito

TAVOITE

Arvioida kiinteistön kunnossapito- ja korjaustarve viideksi vuodeksi eteenpäin.

VASTUU

Taloyhtiön hallitus

TOTEUTUS

Hallitus, isännöinti tai muu alan ammattilainen

LÄHTÖTIEDOT

Mahdollisimman moni näistä: taloyhtiön strategia, vauriohistoria, huoltokirja, tieto rakenneosien teknisestä käyttöiästä, kuntoarvio, kuntotutkimus, energiakatselmus, kunnossapitosuunnitelma (PTS).

AJANKOHTA

Selvitys tehdään vuosittain ja esitetään yhtiökokouksessa.

MENETTELYTAPA

1. Hallitus päättää, miten perusteelliset pohjaselvitykset hankitaan

 • Asunto-osakeyhtiölaki tarjoaa runsaan liikkumavaran pohjaselvitysten suhteen.
 • Kunnossapitotarveselvitys voi pohjautua esimerkiksi huoltokirjaan, vauriohistoriaan taikka ammattimaisiin selvityksiin kiinteistön kunnosta ja/tai teknisestä käyttöiästä (kuntoarvio, kuntotutkimukset ja energiakatselmus).
 • Suunnitelmallisesti ja vastuullisesti toimiva hallitus laatii ensin kunnossapitosuunnitelman ja rakentaa sen pohjalta kunnossapitotarveselvityksen.
 • Hyvin laadittu kunnossapitosuunnitelma toimii sellaisenaankin kunnossapitotarveselvityksenä.

2. Hallitus päättää kunnossapitotarveselvityksen (pakollinen ja vapaaehtoinen) sisällön ja laatii selvityksen

 • Asunto-osakeyhtiölain mukaan kunnossapitotarveselvityksessä ei tarvitse esittää kunnossapito- ja korjaustoimien kustannuksia, mutta käyttökelpoisempi on selvitys, joka sisältää olennaisten toimien suuntaa-antavat kustannusarviot.
 • Selvityksessä voidaan esittää kaikki asumiskustannuksiin olennaisesti vaikuttavat toimet, kuten kunnossapito, korjaaminen ja uudistaminen.
 • Toimenpiteen voidaan katsoa olevan olennainen, kun sen vaikutus vastikkeeseen on aiemmin sovittua määrää tai prosenttiosuutta suurempi.
 • Yhtiökokous päättää, minkä suuruinen hoitovastikkeen nousu on olennainen.

3. Hallitus esittää kunnossapitotarveselvityksen vuosittain yhtiökokoukselle

 • Kirjallinen kunnossapitotarveselvitys esitetään vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa (tilinpäätöskokous).

4. Kunnossapitotarveselvitys päivitetään kerran vuodessa

 • Hallitus vastaa kunnossapitotarveselvityksen päivittämisestä.
 • Jos käytössä on kunnossapitopalvelu, siitä vastaava kiinteistöalan ammattilainen päivittää kunnossapitotarveselvitystä jatkuvasti.

 

LOPPUTULOS

Kunnossapitotarveselvitys

Lisätietoa

Tämä on asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 3 §:n tarkoittama hallituksen kunnossapitotarveselvitys, josta ilmenee seuraavan viiden vuoden kunnossapitotarve.

Kunnossapitotarve vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin menoihin.

Yhtiökokous merkitsee hallituksen selvityksen tiedoksi. Käynnistettävien toimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta ja rahoituksesta päätetään yhtiökokouksessa erikseen.

Kunnossapitotarveselvitys
Toimenpide Tarkenne 2018 2019 2020 2021
Julkisivuremontti Päälle tehtävä korjaus X
Ikkunaremontti Uudet ikkunat X
Vesikattoremontti Osittainen uusiminen X
Ilmanvaihtoremontti Uusiminen

Kiinteistöhuollosta vastaavat ehdottivat vesikattoremontin aikaistamista vedoten havaittuihin vuotoihin. Samassa yhteydessä ehdotettiin ulkoseinä- ja ikkunaremonttien siirtämistä kahdella vuodella eteenpäin. Lisäksi yhtiön hallinto ehdotti esteettömyyskorjausten ajoittamista vesikattoremontin yhteyteen, koska taloyhtiössä on paljon kotona asuvia iäkkäitä henkilöitä. Taloyhtiön hallitukseen kuuluva kokenut rakennuttaja ehdotti myös julkisivu- ja ikkunaremontin hinta-arvioiden alentamista korvaamalla ehdotetut korjausratkaisut vaihtoehtoisilla ratkaisuilla.

Kunnossapitosuunnitelmaehdotuksesta saatiin kunnossapitosuunnitelma, kun ehdotuksessa esitettyjen toimenpiteiden ajoitusta ja kustannusennusteita oli korjattu, ehdotukseen oli lisätty osakkaiden ehdottamia toimia ja uusi ehdotus oli hyväksytty taloyhtiön hallituksessa ja lopulta yhtiökokouksessa. Kunnossapitosuunnitelmasta ei voi lukea toimenpiteiden vaikutuksia asumiskustannuksiin, joten ne on arvioitava erikseen esimerkiksi korjausohjelmassa.

Lisätietoa

Keskeiset lait ja asetukset

Laki rakennuksen energiatodistuksesta (18.1.2013/50)
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233)
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä (27.2.2013)

Ohjekortit

Asuinkiinteistön kunnossapitosuunnitelman laatiminen. KH 90-00657. Rakennustieto Oy, 2018.
Asuinkiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje. RT 103003. Rakennustieto Oy, 2018.
Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje. RT 103002. Rakennustieto Oy, 2018.
Kiinteistön ja asunnon kunnon selvitysmenetelmiä. KH 90-40053. Rakennustieto Oy, 2007.
Kiinteistön kuntoarvio. Kuntoluokan määräytyminen. KH 90-00495. Rakennustieto Oy, 2012.
Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. KH 90-00403. Rakennustieto Oy, 2008.

Kirjat

Isännöinnin käsikirja. Kiinteistöalan Kustannus Oy, 2018.
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus 2016. Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto, Akha ry ja OM, 2016.

Sopimukset

Konsulttisopimus. RT 80343. Rakennustieto Oy, 2014.
Konsulttisopimuksen laatiminen. RT 13-11182. Rakennustieto Oy, 2015.
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013. RT 13-11143. Rakennustieto Oy, 2014.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti