KIPI-kortti kiinteistöturvallisuus

Kiinteistöturvallisuus

Tämän kortin tarkoituksena on helpottaa asuinkiiteistöjä tunnistamaan turvallisuusvastuunsa sekä kehittää pelastussuunnittelua palvelemaan asukkaiden arkea. Onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä vaaratilanteiden varalta laaditaan kiinteistön pelastussuunnitelma.

TEHTÄVÄ

Asuinkiinteistön kiinteistöturvallisuuden takaaminen

TAVOITE

Laatia pelastussuunnitelmat, jotka vastaavat pelastuslain 379/2011 ja Valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta 407/2011 sisältövaatimuksia.

VASTUU

Taloyhtiön hallitus

TOTEUTUS

Pelastus- tai turvallisuusalan ammattilainen

LÄHTÖTIEDOT

Mahdollisimman moni näistä: isännöitsijäntodistus, asema- ja kerrospiirustukset, vikahistoria, tiedot viimeisistä palotarkastuksista sekä olemassa olevat turvallisuuteen liittyvät asiakirjat, kuten palotekniset selvitykset.

AJANKOHTA

Päivitetään säännöllisesti, esimerkiksi yhtiökokouksen yhteydessä.

MENETTELYTAPA

1. Hallitus vastaa pelastuslain mukaisen pelastussuunnitelman laadinnasta

 • Jokaiseen taloyhtiöön tarvitaan ajantasainen, ylläpidettävä pelastussuunnitelma.
 • Selvitetään osakkaille, mitä pelastussuunnitelma sisältää ja mihin sillä pyritään.
 • Korostetaan kiinteistöturvallisuuden merkitystä.
 • Edellytetään pelastussuunnitelman laatijalta ammattitaitoa.
 • Pyydetään tarjoukset laadukkaan pelastussuunnitelman laadinnasta.

2. Suunnitelman laatija tekee selvitykset ja analyysit suunnitelmaa varten sekä laatii suunnitelman

 • Käydään läpi vanhat pelastus- tai vastaavat suunnitelmat sekä turvakartastot.
 • Kartoitetaan kohteen turvallisuus erikseen paikan päällä ja tehdään siitä kirjallinen selvitys.
 • Laaditaan selkeät poistumiskartastot ja ajantasaiset kohdekortit.
 • Sijoitetaan portaiden infotauluun selvitys kohteen savunpoistoratkaisusta.
 • Laaditaan rakennuskohtaiset poikkeus- ja häiriötilanneohjeet.

3. Hallitus esittelee valmiin suunnitelman taloyhtiölle

 • Suunnitelman valmistuttua järjestetään turvakoulutus uuden suunnitelman pohjalta.
 • Koulutuksessa opastetaan ja valmennetaan asukkaat ja osakkaat pelastussuunnitelman edellyttämään toimintaan.
 • Turvajärjestelyt käydään läpi vuosittain esimerkiksi pihatalkoiden yhteydessä.

4. Hallitus vastaa pelastussuunnitelman ylläpidosta

 • Pelastussuunnitelma päivitetään vuosittain yhtiökokouksen yhteydessä.
 • Varmistetaan suunnitelman sisällön ajantasaisuus (mm. huoltoyhtiön yhteystiedot).
 • Mikäli rakennuksissa tai pihajärjestelyissä tehdään muutoksia, on suunnitelma tarkistettava ja täydennettävä.

LOPPUTULOS

Taloyhtiön pelastussuunnitelma

Lisätietoa

Keskeiset lait ja asetukset

Pelastuslaki 379/2011
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011

Muut

 • Paikallisen pelastusviranomaisen kotisivut
 • Vakuutusyhtiöiden turvaoppaat
 • SPEK: www.spek.fi

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti