KIPI-kortti kiinteistönpitokirja

Kiinteistönpitokirja

Kiinteistönpitokirjaan (käyttö- ja huolto-ohjeeseen, huoltokirjaan ) kootaan kiinteistön elinkaaren hallinnan kannalta tarpeelliset tiedot, joita hyödynnetään suunnitelmallisesti kiinteistönpidossa.

TEHTÄVÄ

Kiinteistönpitokirjan (rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen, huoltokirja) laadinta ja ylläpito

TAVOITE

Laatia rakennuksen kiinteistönpitokirja, sekä hyödyntää sitä kiinteistön ylläpidossa (hoito ja kunnossapito) ja korjaamisessa.

VASTUU

Taloyhtiön hallitus

TOTEUTUS

Kiinteistönpitokirjan laadintaan perehtynyt ammattilainen

LÄHTÖTIEDOT

Mahdollisimman moni seuraavista: taloyhtiön strategia, kiinteistön perustiedot, piirustukset ja vikahistoria, tiedot hankevaiheessa asetetuista käyttöikätavoitteista, toteutusvaiheessa arvioidut kunnossapitojaksot, paikantamispiirustukset, tiedot aikaisemmista kuntoarvioista, -tutkimuksista ja -selvityksistä, tiedot tarkastusten ja huoltojen ohjelmista, tiedot huoltohenkilöstön ja osakkaiden toiveista.

AJANKOHTA

Huolto-ohjelma ja kunnossapitosuunnitelma päivitetään tarvittaessa.

MENETTELYTAPA

1. Hallitus selvittää osakkaille kiinteistönpitokirjan hyödyt

 • Osakkaille kerrotaan, mitä ohje voi sisältää ja mihin sillä pyritään.
 • Ohjeen avulla helpotetaan osakkaiden arkea sekä kiinteistöhuollon ja isännöinnin työtä.
 • Osoitetaan käyttö- ja huolto-ohjeen informatiiviset, taloudelliset ja hallinnolliset hyödyt.

2. Hallitus päättää kiinteistönpitokirjan tekemisestä ja tilaa sen  niiden laadintaan perehtyneeltä ammattilaiselta

 • Hankitaan kiinteistönpitokirjan laadintaan perehtynyt ammattilainen.

3. Kiinteistönpitokirjan laadinta on ammattilaisen työtä

 • Kerätään yhteen kiinteistön perustiedot ja avainhenkilöiden yhteystiedot.
 • Selvitetään, missä ja milloin kiinteistön hoitoa, huoltoa ja kunnossapitoa tarvitaan.
 • Käydään läpi voimassa olevat hoito- ja huoltosopimukset ja palveluntarjoajien toimintatavat.
 • Tehdään yhteenveto nykytilasta (mahdollisuudet, laatutasot ja hinnoittelu).
 • Kirjataan kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon tehtävät, palvelukuvaukset, laatutasot ja vastuurajat.
 • Laaditaan kohdennetut ohjeet poikkeus- ja häiriötilanteisiin sekä kirjataan viranomaisohjeet ja määräykset.
 • Laaditaan kiinteistönpitokirja, jonka pääkohtia ovat esimerkiksi kiinteistön hoito, huolto, kunnossapito ja korjausrakentaminen.
 • Kiinteistönpitokirjaan on luontevaa tallentaa muutakin kiinteistön elinkaaren hallinnan kannalta tärkeää tietoa esimerkiksi korjaushistoriasta ja tulevista korjausrakentamishankkeista.
 • Kiinteistönpitokirjaan voidaan sisällyttää myös käyttöpäiväkirja, vikailmoitusosio sekä hallittu liitteiden ja dokumenttien säilytys- ja päivityspaikka.

4. Hallitus auttaa osakkaita hyödyntämään rakennuksen kiinteistönpitokirjaa

 • Osakkaat eivät yleensä käytä kiinteistönpitokirjaa, vaan ilmoittavat vioista taloyhtiön yhteyshenkilölle, joka tekee vikailmoituksen.
 • Kehittyneissä järjestelmissä osakas voi tehdä vikailmoituksen myös henkilökohtaisesti internetin kautta.
 • Kiinteistönpitokirjan näkymiä voidaan linkittää esimerkiksi taloyhtiön kotisivulle.

5. Hallitus seuraa, miten kiinteistönpitokirjaa hyödynnetään

 • Tarvittaessa päivitetään kiinteistönpitokirjaan liittyvät sopimukset ja koulutetaan asianomaiset henkilöt esimerkiksi huolto-ohjelman toteuttamisessa.
 • Seurataan kiinteistönpitokirjan hyödyntämistä säännöllisesti: miten havainnot kirjataan ja miten niihin reagoidaan.

LOPPUTULOS

Kiinteistönpitokirja (rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, huoltokirja)

Lisätietoa

Keskeiset lait ja asetukset

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 117i §, 2012/958)

Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA 1999/895)

Ohjekortit

Kiinteistönpitokirja kiinteistön elinkaaren hallinnassa. KH 90-00611. Rakennustieto Oy, 2016.

Kiinteistönpitokirja. Uudisrakennukset ja rakennukset, joita RakMK A4:n määräykset velvoittavat (KP1). KH 90-00612. Rakennustieto Oy, 2016.

Kiinteistönpitokirja. Ennen RakMK A4:n voimaantuloa rakennettu kiinteistö (KP2). KH 90-00613. Rakennustieto Oy, 2016.

Kiinteistönpitokirjan laadinnan tehtävät. KH 90-00614. Rakennustieto Oy, 2016.

KiinteistöRYL 2009. Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset. 2009. KH X2-00426. Rakennustieto Oy

Kirjat

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus 2016. Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto, Akha ry ja OM, 2016.

Isännöinnin käsikirja. Kiinteistöalan Kustannus Oy, 2018.

Sopimukset

Konsulttisopimus. RT 80343. Rakennustieto Oy, 2014.

Konsulttisopimuksen laatiminen. RT 13-11182. Rakennustieto Oy, 2015.

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013. RT 13-11143. Rakennustieto Oy, 2014.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti