KIPI-kortti kiinteistönpitokirja

Kiinteistönpitokirja

Kiinteistönpitokirjaan (käyttö- ja huolto-ohjeeseen, huoltokirjaan ) kootaan kiinteistön elinkaaren hallinnan kannalta tarpeelliset tiedot, joita hyödynnetään suunnitelmallisesti kiinteistönpidossa.

TEHTÄVÄ

Kiinteistönpitokirjan (rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen, huoltokirja) laadinta ja ylläpito

TAVOITE

Laatia rakennuksen kiinteistönpitokirja, sekä hyödyntää sitä kiinteistön ylläpidossa (hoito ja kunnossapito) ja korjaamisessa.

VASTUU

Taloyhtiön hallitus

TOTEUTUS

Kiinteistönpitokirjan laadintaan perehtynyt ammattilainen

LÄHTÖTIEDOT

Mahdollisimman moni seuraavista: taloyhtiön strategia, kiinteistön perustiedot, piirustukset ja vikahistoria, tiedot hankevaiheessa asetetuista käyttöikätavoitteista, toteutusvaiheessa arvioidut kunnossapitojaksot, paikantamispiirustukset, tiedot aikaisemmista kuntoarvioista, -tutkimuksista ja -selvityksistä, tiedot tarkastusten ja huoltojen ohjelmista, tiedot huoltohenkilöstön ja osakkaiden toiveista.

AJANKOHTA

Huolto-ohjelma ja kunnossapitosuunnitelma päivitetään tarvittaessa.

MENETTELYTAPA

1. Hallitus selvittää osakkaille kiinteistönpitokirjan hyödyt

 • Osakkaille kerrotaan, mitä ohje voi sisältää ja mihin sillä pyritään.
 • Ohjeen avulla helpotetaan osakkaiden arkea sekä kiinteistöhuollon ja isännöinnin työtä.
 • Osoitetaan käyttö- ja huolto-ohjeen informatiiviset, taloudelliset ja hallinnolliset hyödyt.

2. Hallitus päättää kiinteistönpitokirjan tekemisestä ja tilaa sen  niiden laadintaan perehtyneeltä ammattilaiselta

 • Hankitaan kiinteistönpitokirjan laadintaan perehtynyt ammattilainen.

3. Kiinteistönpitokirjan laadinta on ammattilaisen työtä

 • Kerätään yhteen kiinteistön perustiedot ja avainhenkilöiden yhteystiedot.
 • Selvitetään, missä ja milloin kiinteistön hoitoa, huoltoa ja kunnossapitoa tarvitaan.
 • Käydään läpi voimassa olevat hoito- ja huoltosopimukset ja palveluntarjoajien toimintatavat.
 • Tehdään yhteenveto nykytilasta (mahdollisuudet, laatutasot ja hinnoittelu).
 • Kirjataan kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon tehtävät, palvelukuvaukset, laatutasot ja vastuurajat.
 • Laaditaan kohdennetut ohjeet poikkeus- ja häiriötilanteisiin sekä kirjataan viranomaisohjeet ja määräykset.
 • Laaditaan kiinteistönpitokirja, jonka pääkohtia ovat esimerkiksi kiinteistön hoito, huolto, kunnossapito ja korjausrakentaminen.
 • Kiinteistönpitokirjaan on luontevaa tallentaa muutakin kiinteistön elinkaaren hallinnan kannalta tärkeää tietoa esimerkiksi korjaushistoriasta ja tulevista korjausrakentamishankkeista.
 • Kiinteistönpitokirjaan voidaan sisällyttää myös käyttöpäiväkirja, vikailmoitusosio sekä hallittu liitteiden ja dokumenttien säilytys- ja päivityspaikka.

4. Hallitus auttaa osakkaita hyödyntämään rakennuksen kiinteistönpitokirjaa

 • Osakkaat eivät yleensä käytä kiinteistönpitokirjaa, vaan ilmoittavat vioista taloyhtiön yhteyshenkilölle, joka tekee vikailmoituksen.
 • Kehittyneissä järjestelmissä osakas voi tehdä vikailmoituksen myös henkilökohtaisesti internetin kautta.
 • Kiinteistönpitokirjan näkymiä voidaan linkittää esimerkiksi taloyhtiön kotisivulle.

5. Hallitus seuraa, miten kiinteistönpitokirjaa hyödynnetään

 • Tarvittaessa päivitetään kiinteistönpitokirjaan liittyvät sopimukset ja koulutetaan asianomaiset henkilöt esimerkiksi huolto-ohjelman toteuttamisessa.
 • Seurataan kiinteistönpitokirjan hyödyntämistä säännöllisesti: miten havainnot kirjataan ja miten niihin reagoidaan.

LOPPUTULOS

Kiinteistönpitokirja (rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, huoltokirja)

Lisätietoa

Keskeiset lait ja asetukset

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 117i §, 2012/958)

Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA 1999/895)

Ohjekortit

Kiinteistönpitokirja kiinteistön elinkaaren hallinnassa. KH 90-00611. Rakennustieto Oy, 2016.

Kiinteistönpitokirja. Uudisrakennukset ja rakennukset, joita RakMK A4:n määräykset velvoittavat (KP1). KH 90-00612. Rakennustieto Oy, 2016.

Kiinteistönpitokirja. Ennen RakMK A4:n voimaantuloa rakennettu kiinteistö (KP2). KH 90-00613. Rakennustieto Oy, 2016.

Kiinteistönpitokirjan laadinnan tehtävät. KH 90-00614. Rakennustieto Oy, 2016.

KiinteistöRYL 2009. Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset. 2009. KH X2-00426. Rakennustieto Oy

Kirjat

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus 2016. Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto, Akha ry ja OM, 2016.

Isännöinnin käsikirja. Kiinteistöalan Kustannus Oy, 2018.

Sopimukset

Konsulttisopimus. RT 80343. Rakennustieto Oy, 2014.

Konsulttisopimuksen laatiminen. RT 13-11182. Rakennustieto Oy, 2015.

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013. RT 13-11143. Rakennustieto Oy, 2014.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti


Käytämme evästeitä, jotta voimme tarjota mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen.
Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää