KIPI-kortti hankebudjetti

Hankebudjetti

Hankebudjetti on laskelma yhtiön kunnossapito-, korjaus- ja uudishankkeiden arvioiduista menoista ja rahoituksesta.

TEHTÄVÄ

Taloyhtiön hankebudjetin laatiminen

TAVOITE

Arvioida taloyhtiön teettämän korjaus-, perusparannus- tai uudishankkeen kustannukset sekä suunnitella hankkeen rahoitus.

VASTUU

Taloyhtiön hallitus

TOTEUTUS

Isännöinti

LÄHTÖTIEDOT

Tiedot hankkeesta ja vuosibudjetti, edellinen tilinpäätös

AJANKOHTA

Ennen varsinaista tai ylimääräistä yhtiökokousta

MENETTELYTAPA

1. Isännöinti ja mahdollinen projektipäällikkö valmistelevat hankebudjetin

  • Laaditaan tarjousasiakirjojen mukainen hankebudjetti.
  • Tehdään esitys hankkeen rahoittamiseksi.
  • Selvitetään mahdolliset saatavilla olevat avustukset.
  • Jaetaan budjetti mahdollisesti useammalle tilivuodelle.

2. Hankitaan tarvittaessa lisätietoa laki-, talous- ja veroneuvonnasta

3. Yhtiökokous päättää hankebudjeteista ja joustokeinoista

  • Päätetään hankkeiden budjeteista vuosittain.
  • Päätetään tarvittavista joustokeinoista hankkeen luonne huomioiden siltä varalta, että hankkeet eivät toteudu suunnitelmien mukaisesti (lisätyövaraus, luottolimiitti).
  • Jos tarvitaan lisäpäätöksiä, järjestetään useampia ylimääräisiä yhtiökokouksia.

4. Isännöinti tekee hankkeen päättyessä hankkeen taloudellisen loppuselvityksen osakkaille yhtiökokouksessa, tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa

  • Hankkeen päättyessä ja taloudellisen loppuselvityksen jälkeen tehdään hankeosuuslaskelma, jossa yksityiskohtaisesti eritellään hankkeen menot ja rahoitus täsmäytettynä kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sekä lasketaan osakaskohtaiset kustannukset.
  • Jos hanke kestää useamman tilikauden ajan, on kussakin tilinpäätöksessä annettava selvitys hankkeen toteutuneista menoista.
  • Toimintakertomuksessa selitetään olennaiset poikkeamat, vaikka hanke olisi vielä keskeneräinen. Keskeneräisen hankkeen osalta annetaan arvio tulevasta kehityksestä.

LOPPUTULOS

Taloyhtiön hankebudjetti

Lisätietoa

Kirjat

Hallituksen pieni tilinpäätösopas. Suulamo, A. 2016. Kiinteistöalan Kustannus Oy
Taloyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös. Suulamo, A. 2020. Kiinteistöalan Kustannus Oy
Taloyhtiön talous – harjoituskirja isännöitsijälle. Heinonen, M. 2018. Kiinteistöalan Kustannus Oy
Taloyhtiön talous – oppikirja isännöitsijälle. Heinonen, M. 2018. Kiinteistöalan Kustannus Oy
Taloyhtiön talous – osakkaan opas. Heinonen, M. 2014. Kiinteistöalan Kustannus Oy
Toiminnantarkastus – Näin se tehdään. Heinonen, M. 2013. Kiinteistöalan Kustannus Oy

Sopimukset

Konsulttisopimuksen laadinta. 1995. KH X4-00212. Rakennustietosäätiö
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013. 2014. RT 13-11143. Rakennustietosäätiö

Keskeiset lait ja asetukset

Kirjanpitolaki (30.12.1997/1336)

Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (30.12.2015/1753)

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti