KIPI-kortti esteettömyys

Esteettömyys

Esteettömyyden itsearviointi on asukkaiden ja osakkaiden tekemä arvio kiinteistön esteettömyydestä yksityiskohtaisemman esteettömyyskartoituksen hankkimista varten. Arvioita hyödynnetään kunnossapitotarveselvityksen ja/tai kunnossapitosuunnitelman laadinnassa.

TEHTÄVÄ

Esteettömyyden itsearviointi taloyhtiössä

TAVOITE

Arvioida kiinteistön esteettömyys mahdollisen yksityiskohtaisemman esteettömyyskartoituksen hankkimista varten sekä antaa tukea kunnossapitosuunnittelua varten.

VASTUU

Taloyhtiön hallitus

TOTEUTUS

Taloyhtiön hallitus (voidaan tehdä myös yhdessä osakkaiden ja asukkaiden kanssa)

LÄHTÖTIEDOT

Mahdollisesti aiemmin havaitut puutteet ja saatu palaute. Erityisiä lähtötietoja ei itsearviointia varten tarvita.

AJANKOHTA

Esteettömyyden itsearviointi on vaivatonta ja voidaan tehdä milloin vain. Arvio päivitetään tarpeen mukaan esimerkiksi kunnossapitotarveselvityksen laadinnan yhteydessä.

MENETTELYTAPA

1. Taloyhtiön hallitus päättää itsearvioinnista

 • Tiedotetaan laadinnasta ja toteutusajankohdasta tarkoituksenmukaisella tavalla ja laajuudella.
 • Päätetään osallistamisesta taloyhtiössä (mm. isännöinti, osakkaat, asukkaat, huoltoyhtiö).
 • Huom! Itsearviointi ei koske asuntojen esteettömyyttä tai toimivuutta.

2. Itsearvioinnin sisältö

Esteettömyyden itsearvioinnissa on kiinnitettävä huomiota mm. seuraaviin osa-alueisiin:

 • Tasoerot: hissit, luiskat, portaat
 • Tilantarve: tilat, kulkuväylät ja oviaukot
 • Helppokäyttöisyys: ovet, ulottuminen, ergonomia
 • Orientoituminen: opasteet, hahmottaminen, valaistus
 • Pintojen tasaisuus: kulkuväylät, lattiamateriaalit, kynnykset
 • Etäisyys: kulkuetäisyydet, palvelujen saavutettavuus
 • Turvallisuus: valaistus, kontrastit, käsijohteet, liukkauden torjunta.

3.  Hallitus laatii päätelmät arvioinnin tuloksista ja esittää ne yhtiökokouksessa

 • Tulosten perusteella päätetään tarvittavista toimenpiteistä (esimerkiksi esteettömyyskartoituksen tilaamisesta tai muutostöistä).
 • Toimenpiteitä voidaan yhdistää myös muihin kunnossapitotoimiin.
 • Muutosten suunnittelussa hyödynnetään ammattitaitoista suunnittelua.
 • Tulosten yhteenvetovaiheessa voidaan hyödyntää taloyhtiön muita kiinteistönpidon asiakirjoja.

4. Itsearvioinnin tulos säilytetään

 • Itsearviointi liitetään osaksi kunnossapitotarveselvitystä ja/tai kiinteistönpitokirjaa (rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje).

LOPPUTULOS

Kiinteistön esteettömyyden itsearviointi palvelee muun muassa taloyhtiön strategian, kunnossapitotarveselvityksen, kunnossapitosuunnitelman ja pelastussuunnitelman laatimista. Itsearviointi soveltuu myös korjaustyömaanaikaisten esteettömyysratkaisujen arviontiin.

Mitä esteettömyyden itsearvioinnissa tulee huomioida?

1. Laatijat tutustuvat mahdollisiin lähtötietoihin.

 • Tarvittaessa tehdään asukaskysely.

2. Laatijat käyvät läpi kiinteistön alueet ja tilat.

Tarkasteltavia kokonaisuuksia ovat:

 • Ulkotilat ja ulkotiloissa sijaitsevat toiminnot, kuten kulkuväylät, katokset, piha-alueet, oleskelu- ja leikkipaikat, pysäköintialueet
 • Sisäänkäynti, porraskäytävät ja -tasanteet, hissi
 • Yhteiset tilat (mm. varastot, saunatilat, pesu- ja kuivaushuoneet, kerhotilat).

3. Itsearvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin kiinteistön ominaisuuksiin:

 • Saavutettavuus (talon osoite- ja numerokylttien selkeys, esteettömät autopaikat, pelastustiet, saattoliikenne sekä ajoreitit)
 • Kulkuväylien esteettömyys (tasaisuus, luistamattomuus, leveys, routa- ym.

päällystevauriot), mahdolliset luiskat, portaiden helppokulkuisuus, käsijohteet

 • Ulkovalaistuksen tasaisuus, riittävyys, häikäisemättömyys
 • Ulko-ovet, tuulikaappien ja yhteisten tilojen ovet, niiden edustat ja lähiympäristö
  • tilan riittävyys lastenvaunuille, rollaattoreille, pyörätuoleille sekä sähkömopoille
  • kynnyskorkeus, ulko- ja sisäpinnan korkeuserot
  • tuulikaappi, ovien aukeamissuunnat
  • ovien vapaat kulkuaukot ja sekä ovien aukipito- ja kiinnivetolaitteiden helppokäyttöisyys, ovien kevyttoimisuus.
 • Aulatilat, porraskäytävät, porrastasanteet, kulku tuuletusparvekkeille
  • sisävalaistuksen tasaisuus, riittävyys, häikäisemättömyys, suuntaus, syttymisautomatiikka ja ajastus
  • tilojen hahmotettavuus ja tummuuskontrastit (portaiden askelmien reunojen erottuminen)
  • käsijohteet (portaissa, luiskissa ja pitkillä kulkuväylillä)
  • levähdysmahdollisuus esim. porrastasanteilla
  • tilat väliaikaiseen tai pidempiaikaiseen säilytykseen (mm. lastenvaunut ja -rattaat, liikkumisen apuvälineiden säilytys ja niiden latausmahdollisuus)
  • ergonomia (painikkeet sopivalla käyttökorkeudella ja helppokäyttöiset)
  • mahdollisten luiskien kaltevuus
  • hissin olemassaolo ja saavutettavuus
 • Yhteiset tilat (saunat, pesulatilat, kerhohuone yms.)
  • koneiden ja laitteiden helppokäyttöisyys ja käytön ohjeistus
  • riittävä valaistus
  • kytkimien ja vesihanojen helppokäyttöisyys
  • wc-tilojen esteettömyys, pääsy tilaan ja toiminta apuvälineiden kanssa
  • saunan porraslauteiden helppokulkuisuus ja käsijohteet, turvallisuus
 • Toimintojen sijoittelu tiloissa, varastot
  • varastoinnille, säilytykselle ja muille toiminnoille osoitettu järjestys ja paikka
  • kulkuaukkojen ja -väylien käyttökelpoisuus
 • Paloturvallisuus (kulkuväylät pidetään vapaana)

Lisätietoa

Keskeiset lait ja asetukset

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (4.5.2017/241)
Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta (1007/2017)

Ohjekortit

Perustietoa esteettömän asuinympäristön sähkö-, tele- ja turvasuunnittelusta. 2014. ST 21.31. Sähköinfo Oy.

Työkaluja

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn ylläpitämä esteettömyyssivusto: www.esteeton.fi
Kuuloliiton esteettömyyssivusto: http://www.kuulokynnys.fi/kuulokynnys/
Näkövammaisten liiton esteettömyyssivusto: www.nkl.fi/fi/etusivu/esteettomyysratkaisut
RT Esteettömyystieto: www.esteettomyys.rakennustieto.fi
Android-mobiilisovellus asuinkerrostalon esteettömyyden itsearviointiin. 2017. Saatavilla maksutta Google Playn sovelluskaupasta.
iOS-mobiilisovellus asuinkerrostalon esteettömyyden itsearviointiin. 2017. Saatavilla maksutta Apple Storen sovelluskaupasta.

Muut julkaisut

Esteettömyysopas: Mitä – miksi – miten. 2009. Invalidiliitto.
Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus – Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle. 2009. Invalidiliitto.
Esteetön rakennus ja ympäristö, Rakennustieto (julkaistaan alkuvuodesta 2019)

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti