KIPI-kortti energiatodistus

Energiatodistus

Energiatodistuksen ja siinä määritetyn energialuokan avulla voidaan verrata eri rakennusten energiatehokkuutta.

TEHTÄVÄ

Energiatodistuksen hankkiminen

TAVOITE

Hankkia energiatodistus esimerkiksi myyntiä tai vuokrausta varten.

VASTUU

Taloyhtiön hallitus

TOTEUTTAJA

Pätevöitynyt energiatodistuksen laatija

LÄHTÖTIEDOT

Taloyhtiön strategia, piirustukset, vauriohistoria, tiedot kuntoarvioista yms., kunnossapitosuunnitelma, korjausohjelma, huoltokirja, olemassa oleva energiatodistus.

AJANKOHTA

10 vuoden välein

MENETTELYTAPA

1. Hallitus vastaa energiatodistuksen hankkimisesta

 • Selvitetään, onko kiinteistöllä voimassa olevaa energiatodistusta.
 • Jos todistusta ei ole tai se on vanhenemassa, päätetään hankkia todistus.
 • Aina kun mahdollista, pyritään hankkimaan energiatodistus kuntoarvion tai energiakatselmuksen yhteydessä.
 • Useimmiten kannattaa teettää kerralla todistus kaikille taloyhtiön rakennuksille.

2. Hallitus pyytää tarjoukset energiatodistuksen laatimisesta

 • Pyydetään kirjalliset tarjoukset päteviltä palveluntuottajilta, joiden tarjoushalukkuus on selvitetty etukäteen.
 • Tarjouspyynnössä tuodaan esille rakennuksen ja taloyhtiön tiedot, jotka laatijalla on käytettävissään.
 • Jos todistus halutaan teettää esimerkiksi kuntoarvion yhteydessä, otetaan tämä huomioon kuntoarvion tarjouspyynnöissä.
 • Mietitään, mitä lakisääteiseen energiatodistukseen sisältymättömiä lisätöitä palveluntarjoajalla halutaan teettää (esim. infotilaisuus, mahdolliset mittaukset kiinteistökäynnillä), ja sisällytetään ne tarjouspyyntöön.

3. Hallitus valitsee energiatodistuksen laatijan ja tilaa todistuksen

 • Tarvittaessa valitaan sopimusneuvotteluihin 2-3 parhaiten valintakriteerit täyttänyttä tarjoajaa.
 • Sopimusneuvotteluissa varmistetaan, että tarjoajat ovat ymmärtäneet tehtävän laajuuden ja sisällön lisätöineen.
 • Sopimusneuvotteluiden päätteeksi tilataan energiatodistus parhaaksi katsotulta tarjoajalta. Taloyhtiön on varmistettava palveluntuottajan pätevyys laatia energiatodistus.
 • Tehdään kirjallinen sopimus palveluntuottajan kanssa.
 • Muistetaan, että tarjouksen pohjalta tehty tilaus on sitova.

4. Pätevöitynyt laatija laatii energiatodistuksen

 • Tiedot kohteesta toimitetaan laatijalle etukäteen. Lisäksi laatija selvittää lähtötietoja sopimuksessa sovitulla tavalla.
 • Todistus laaditaan energiatodistuslainsäädännön mukaisesti.
 • Hallitus ja isännöinti tarkastavat laaditun energiatodistuksen.
 • Energiatodistuksen laatija korjaa mahdolliset virheet.
 • Tarkastuksen ja mahdollisten korjausten jälkeen energiatodistuksen laatija tallentaa todistuksen energiatodistustietojärjestelmään.

5. Hallitus järjestää infotilaisuuden ja luovuttaa osakkaille kopiot uudesta energiatodistuksesta

 • Hallituksen kannattaa sopia, että laatija esittelee todistuksen hallitukselle ja osakkaille, vaikka lainsäädäntö ei tätä edellytä. Järjestetään osakkaille mahdollisuus keskustella todistuksen sisältämistä toimenpide-ehdotuksista.
 • Jaetaan kopiot todistuksesta kaikille osakkaille joko sähköisesti tai paperiversiona.

6. Huolehditaan energiatodistuksen päivittämisestä

 • Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen laadintahetkestä. Korjaushankkeiden yhteydessä kannattaa harkita todistuksen päivittämistä.

LOPPUTULOS

Energiatodistus

Lisätietoa

Kirjat

Taloyhtiön energiakirja. Virta, J. & Pylsy, P. 2011. Kiinteistöalan Kustannus Oy

Keskeiset lait ja asetukset

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 18.1.2013/50
Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä 20.2.2015/147
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 28.12.2017/1048
Valtioneuvoston asetus rakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä ja kevennetyn energiatodistusmenettelyn edellytyksistä 27.2.2013/170

Ohjekortit

Asuinkiinteistön kunnossapitosuunnitelman laatiminen. KH 90-00657. Rakennustieto Oy, 2018.
Asuinkiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje. RT 103003. Rakennustieto Oy, 2018.
Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje. RT 103002. Rakennustieto Oy, 2018.
Energiatodistus. 2018. KH 02-00656. Rakennustieto Oy
Kiinteistön kuntoarvio. Kuntoluokan määräytyminen. KH 90-00495. Rakennustieto Oy, 2012.
Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. KH 90-00403. Rakennustieto Oy, 2008.

Sopimukset

Konsulttisopimus. RT 80343. Rakennustieto Oy, 2014.
Konsulttisopimuksen laatiminen. RT 13-11182. Rakennustieto Oy, 2015.
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013. RT 13-11143. Rakennustieto Oy, 2014.

Muut

www.energiatodistus.motiva.fi
www.energiatodistusrekisteri.fi

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti