KIPI-kortti Energiakatselmus

Energiakatselmus

Energiakatselmus tarkoittaa selvitystä energian ja veden käytöstä sekä niiden kannattavista tehostamismahdollisuuksista ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottomahdollisuuksista.

TEHTÄVÄ

Asuinkiinteistön energiakatselmus

TAVOITE

Selvittää kiinteistön energiatehokkuus ja löytää mahdollisuuksia sen parantamiseksi.

VASTUU

Taloyhtiön hallitus

TOTEUTTAJA

Energianhallintakonsultti (kiinteistönhoitaja ja isännöitsijä avustavat)

LÄHTÖTIEDOT

Kiinteistön perustiedot (pinta-ala, tilavuus, piirustukset yms.), ylläpidosta vastaavien yhteystiedot (isännöitsijä, kiinteistönhoitoliike, erikoishuollot yms.), nykyinen energiankulutus ja energiakustannukset, korjaushistoria ja korjausesitykset, käyttäjäkyselyt (isännöinti, kiinteistönhoitoliike, asukkaat).

AJANKOHTA

Kiinteistökatselmus tehdään lämmityskaudella.

MENETTELYTAPA

1. Hallitus päättää energiakatselmuksen tilaamisesta

 • Pyydetään tarjoukset energiakatselmuksen tekemisestä palveluntuottajilta.
 • Tilataan energiakatselmus.

2. Isännöinti ja katselmoija valmistelevat energiakatselmuksen

 • Kootaan lähtötiedot.
 • Selvitetään nykytilanne järjestämällä kysely osakkaille, asukkaille ja ylläpidosta vastaaville.
 • Sovitaan toteutusaikataulusta.

3. Energiakatselmoija tekee kiinteistökatselmuksen

 • Tarkastetaan lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistojen kunto, toiminta ja asetusarvot.
 • Todetaan rakenteet: julkisivut, ikkunat, ovet, alapohja, yläpohja.
 • Tehdään huoneistokäynnit: käydään läpi 10 % huoneistoista, ja vähintään 4 huoneistoa.
 • Tehdään hetkelliset mittaukset: lämpötilat, ilmanvaihto, vesivirtaama yms.
 • Rekisteröidään huonelämpötilat ja lämmitysverkoston toimintalämpötilat 4-6 vuorokauden ajalta eri puolilta rakennusta ja eri vuorokaudenaikoina.

4. Energiakatselmoija analysoi tiedot

 • Käsitellään mittaustiedot ja kenttähavainnot.
 • Jaetaan energiankulutukset eri osa-alueisiin (lämpö: lämmin käyttövesi, ilmanvaihto, johtuminen).
 • Esitetään tehostamiskohteet: korjaustoimenpiteet sekä käyttö- ja huoltotoimenpiteet.

5. Katselmoija raportoi tulokset hallitukselle ja isännöinnille

 • Tehdään katselmusraportti.
 • Esitetään kiinteistön korjaustoimenpiteet.
 • Esitetään huoltokirjaan lisättävät käyttö- ja huoltotoimenpiteet.

6. Hyödynnetään energiakatselmuksen tulokset

 • Valvotaan toimenpide-ehdotusten toteutumista.
 • Seurataan toimenpiteiden vaikutuksia energiankulutukseen kulutusseurannan avulla.

 

LOPPUTULOS

Energiakatselmusraportti

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti