Kiinteistöliitto kaipaa tietosuoja-asetukseen käytännönläheisiä soveltamisohjeita

Kuva: Shutterstock

EU:n tietosuoja-asetus on luettavuudeltaan haastava ja jättää paljon tulkinnanvaraa. Kiinteistöalalla kaivataankin kiperästi lisää asumiseen liittyviä käytännönläheisiä soveltamisohjeita, esittää Kiinteistöliitto oikeusministeriölle tietosuoja-asetuksen toimivuudesta antamassaan lausunnossa.

Kiinteistöliitto toteaa lausunnossaan, että kiinteistöalalla on koettu hyvin vähän lisähyötyä aiempaa henkilötietolakia tiukemmasta sääntelystä, mutta tietosuoja-asetuksesta mediassa käyty keskustelu on kuitenkin lisännyt tietoutta tietosuoja‐asioista ja tietoturvasta kiinteistöalalla. Tietosuoja‐asioiden hoito ja hallinta on tullut sekä järjestelmällisemmäksi että yhdenmukaistunut, kun käyty keskustelu on saanut alan toimijat kiinnittämään huomioita tietosuoja‐asioihin.

Haasteina tietosuoja-asetuksen soveltamisessa ja toimivuudessa Kiinteistöliitto mainitsee sen, että asetus on luettavuudelltaan haastava ja jättää paljon tulkinnanvaraa. Näin ollen se istuu huonosti asumisen kentälle. Kiinteistöalalla monista asetuksen kohtien tulkinnasta sekä käytännön soveltamisesta on vallinnut epäselvyyttä. Tietosuojavaltuutettu sai lakisääteisen perustan toimia sangen myöhään, mistä johtuen tulkintaohjeistusta saatiin vasta jälkikäteen ja linjaukset olivat niin yleisluontoisella tasolla, ettei niistä saatu apua käytännön ongelmiin. Aluksi asetusta on sanktioidenkin valossa saatettu varovaisuusperiaatetta noudattaen ylitulkita, mistä on saattanut aiheutua turhia kustannuksia.

Kiinteistöliiton mukaan kiinteistöalalla kaivataan edelleen kiperästi lisää asumiseen liittyviä käytännönläheisiä soveltamisohjeita. Jäsenvaltioiden yhteistyössä tuottamat soveltamisohjeet ovat todella kaukana Suomen asumisen‐ ja kiinteistöalan käytännön problematiikasta ja tietosuojavaltuutetulle on turvattava riittävät resurssit lisäohjeiden viivytyksettömään antamiseen.

Lue Suomen Kiinteistöliiton lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista (pdf).

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti