Kellarikomeroihin ja häkkivarastoihin murtautumiset lisääntyneet Itä-Uudellamaalla

Lukitusturvallisuus - avaimet ovessa. Kuva : Bigstockphoto

Itä-Uu­den­maan po­lii­si­lai­tok­sen alu­een al­ku­vuo­den ti­las­tois­ta käy il­mi, et­tä omai­suus­ri­kok­set ja var­kau­det, sekä lii­ke- ja mök­ki­mur­rot ovat li­sään­ty­neet vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na. Eri­tyi­ses­ti ovat li­sään­ty­neet kel­la­ri­ko­me­roi­hin ja häk­ki­va­ras­toi­hin mur­tau­tu­mi­set, kertoo Itäväylä.

Kel­la­ri­ko­me­roi­hin ja häk­ki­va­ras­toi­hin mur­tau­tu­mi­sel­ta pys­tyy suo­jau­tu­maan muu­ta­mal­la suh­teel­li­sen yk­sin­ker­tai­sel­la ki­kal­la, mut­ta suo­jau­tu­mi­nen vaa­tii yleen­sä ak­tii­vi­suut­ta ta­lo­yh­ti­öl­tä. Po­lii­si neu­voo­kin ole­maan yh­tey­des­sä ta­lo­yh­ti­ön hal­li­tuk­seen, jos ta­lon asuk­kaa­na huo­maa va­ras­to­ti­lo­jen suo­jauk­ses­sa puut­tei­ta.

– Kel­la­ri­ti­lois­sa on yleen­sä ihan hy­vät rau­ta­o­vet, mut­ta ta­lo­yh­ti­öi­den kan­nat­taa huo­leh­tia myös ny­ky­ai­kai­ses­ti lu­ki­tuk­ses­ta. On­han ta­lo­yh­ti­öis­tä pois muut­ta­neil­ta ke­rät­ty pois avai­met tai koko lu­ki­tus­sys­tee­mi vaih­det­tu ny­ky­ai­kai­sem­paan säh­kö­lu­ki­tuk­seen? Kel­la­rei­hin kan­nat­taa hank­kia myös nä­ky­vää ka­me­ra­val­von­taa ja poh­tia myös mui­ta mah­dol­li­sia hä­ly­tys­jär­jes­tel­miä,  ri­ko­sy­li­ko­mi­sa­rio Pet­ri Ero­nen Itä-Uu­den­maan po­lii­si­lai­tok­sel­ta muis­tut­taa.

Lue koko juttu Itäväylän sivuilta.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti