Käytännön vaikutuksia taloyhtiön hankkeessa

Rakennuttajan edustajan (esim. isännöitsijä/hallitus) on huolehdittava siitä, että

  1.  jo suunnitteluvaiheessa kiinnitetään huomioita asbestilain ja asetuksen vaatimuksiin, ja huomioidaan, että mikäli hankkeeseen voi sisältyä asbestipurkutöitä, teetetään asbestikartoitus.
    Huolehditaan siitä, että asbestikartoittaja on riittävän perehtynyt ja että kartoituksesta on saatava kartoitusraportti.
  2.  Jos asbestia löytyy, purkutyötä tekemään valitaan asbestipurkutyöhön oikeutettu. Hyödynnetään netissä olevaa julkista rekisteriä asbestipurkutyöluvan saaneista: https://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi/
    Urakkasopimusta tehdessä taloyhtiön kannattaa kiinnittää huomiota pätevyysvaatimukseen ja edellyttää, että urakoitsija käyttää päteviä työntekijöitä.
  3.  Huomioidaan, että altistumisalueen puhtaus on varmistettava ja tilojen luovutuksesta on tehtävä asiakirja, johon on liitettävä tilan puhtaaksi osoittava ilmanäytteen analyysilausunto. Vasta tämän jälkeen päästään käytännössä jatkamaan urakkaa purkutöiden jäljiltä. Huomion arvoista on, että osastoinnin aikana huoneistoissa voi olla käytännössä mahdotonta asua.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti