Käytännön vaikutuksia osakkaan hankkeessa

1. Osakkaan on huolehdittava siitä, että mikäli hankkeeseen voi sisältyä asbestipurkutöitä eikä taloyhtiö ole kartoittanut koko kiinteistöä tai muuta luotettavaa dokumentointia rakenteiden asbestipitoisuudesta ei löydy, teetetään asbestikartoitus. Mikäli osakkaan hanke edellyttää remontti-ilmoituksen tekemistä taloyhtiölle, asettaa taloyhtiö työn ehdoksi, että asbestikartoitus on tehtävä. Osakkaan tulee valita riittävän perehtynyt henkilö suorittamaan kartoitus. Huoneiston remontti-ilmoitus voidaan hyväksyä vasta asbestikartoituksen jälkeen. Asbestikartoitus saattaa viivästyttää remontti-ilmoituksen käsittelyä ja osakkaan kannattaa ottaa se huomioon remontin aikataulussa.

Asbestikartoitus otetaan myös valvonnassa huomioon ja pyydetään osakasta toimittamaan kopio asbestikartoituksesta taloyhtiölle.

Koska kyseessä on osakkaan hanke, vastaa osakas kartoituksen kustannuksista. Näin ollen kartoitusraportti on osakkaan tilaama ja maksama ja raporttikin on osakkaan, eikä muut tahot (taloyhtiö/muut osakkaat) voi hyödyntää tietoa. Jos halutaan saada raportista hyötyä taloyhtiölle ja muille osakkaille, voi taloyhtiö ja osakas sopia kirjallisesti, että yhtiö maksaa kartoituksen ja että myös kartoitusraportti on yhtiön omaisuutta. Menettelytapa kuitenkin edellyttää, että olosuhteet asunnoissa identtisiä (esim. kaikki kylpyhuoneet alkuperäiskunnossaan).

2. Mikäli asbestikartoituksessa löytyy asbestia, vastaa osakas siitä, että purku tehdään asbestipurkutyönä Aluehallintoviraston Työsuojeluhallinnon ohjeen mukaan. Purkutyön saa tehdä ainoastaan asbestipurkutyöluparekisterissä oleva pätevä toimija. Osakas voi hyödyntää netissä olevaa julkista rekisteriä asbestipurkutyöluvan saaneista: https://asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi/

3. Osakas huomio, että altistumisalueen puhtaus on varmistettava ja tilojen luovutuksesta on tehtävä asiakirja, johon on liitettävä tilan puhtaaksi osoittava ilmanäytteen analyysilausunto. Osakkaan tulee huomioida, että osastoinnin aikana huoneistoissa voi olla käytännössä mahdotonta asua.

Osakkaan kannattaa ottaa uuden lainsäädännön vaatimukset vakavasti huomioon. Jos osakas on omatoimisesti lähtenyt purkamaan mahdollisesti asbestia sisältävää kohdetta, joutuu hän vastaamaan kaikista toimiensa aiheuttamista viivästyksistä ja kustannuksista. Tähän voi sisältyä asbestitutkimuksia, tilojen puhdistuksia ja pahimmillaan tilapäismajoituksen kustannuksia.
Taloyhtiö voi halutessaan hyödyntää osakkaita varten laadittua ohjetta.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti