Kattoremontteihin tarvitaan elinkaariajattelua

Mitä lisäarvoa uusi ELINKAARIKATTO® -urakkamalli tuo talo- tai kiinteistöyhtiölle kattoremontin toteuttamiseen? Kattoremonteissa yleisimmin käytetyissä urakkamalleissa unohtuu täysin, sekä uuden katon että kiinteistön omistajan eli tilaajan kannalta erittäin oleellinen seikka, elinkaariajattelu!

Ammattitaidolla, oikeilla menetelmillä ja laadukkailla materiaaleilla tehty kiinteistön vesikatto on tehty kestämään sukupolvelta toiselle. Eikä siihen tarvita erikoiskalliita ratkaisuja. 26 vuotta kattoalalla toimineena, me Kattotutkalla olemme voineet itse todeta, että neljännesvuosisata sitten tehty taloyhtiön tai muun kiinteistön vesikatto voi olla aivan erinomaisessa kunnossa, tai vastaavasti se voi olla jo täysin käyttöikänsä eli elinkaarensa päässä. Olemme myös nähneet, että hyvin tehdyn katon elinikä voi kivuta parhaimmillaan jo toiselle vuosisadalle.

Kattoalan edelläkävijänä halusimme syventyä tähän kiinteistönomistajien ja isännöitsijöiden toistuvasti kohtaamaan tilanteeseen ja luoda jotain sellaista, millä ongelma ratkaistaan niin, että jokaisen taloyhtiön/kiinteistön katolle saadaan mahdollisimman pitkä elinkaari. Toisin sanoen eniten vastinetta kattoon investoidulle rahalle, mikä on pitkällä tähtäimellä myös vastikkeisiin vaikuttava tekijä.

Tiedämme, että kokonaisvastuurakentaminen eli KVR-urakkamalli on yleistymässä vahvasti käyttöön myös kiinteistöjen kattoremonteissa. Se on monella tapaa perinteisempiä urakkamalleja toimivampi, mutta siinäkin unohdetaan huomioida elinkaariajattelu. Tästä syystä kehitimme kokonaan uuden urakkamallin, joka on pidemmälle viety versio KVR-urakasta.

Kiinteistön kattoremontin kipukohdat

Säännöllisen kattohuollon laiminlyönti on yksi neljästä keskeisestä tekijästä, mitkä tekevät kattoinvestoinneista lopulta kalliita.

Jotta voimme tarjota uutta ja vieläkin parempaa urakkamallia, on meidän toki tunnettava ensin nykytilanteen keskeisimmät kipukohdat, joita kiinteistöjen kattoremontteihin hyvin usein liittyy. Nämä voimme todeta 26 vuoden, yli 18 000 kattotarkastuksen, yli 50 000 kattotyön ja yli kolmen miljoonan tehdyn kattoneliön pohjalta.

Neljä selkeintä ongelmakohtaa ovat: kattoremontin suunnittelu maksaa liikaa, remontti on väärin mitoitettu (ns. yli- tai alikorjaamista), toimimattomat ratkaisut tai huolimaton työnjälki sekä uuden katon säännöllisen huollon puute. Kolme ensimmäistä kohtaa ovat sellaisia, joissa kattoremontin suunnittelulla on iso rooli.

Suunnittelun ja lopulta remontinkin hinta nousee helposti, jos lähtötiedot vanhan katon elinkaaren tilanteesta ovat riittämättömät. Myöskin, jos suunnittelijalla ei ole riittävää käytännön kokemusta vesikatoista, suunnittelupöydän äärellä ei aina osata huomioida katon erityispiirteitä eikä toimivimpia ratkaisuja käytännön toteutukseen. Voi tulla useita suunnittelukierroksia, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia.

Kun suunnittelu ei perustu tarkkoihin faktoihin, riski lisätöistä kesken remontin kasvaa. Riittämätön tai väärin tulkittu lähtötieto aiheuttaa sen, että remontti mitoitetaan helposti väärin. Ylikorjaaminen on sitä, että katolle tehdään katon toimivuuden tai kestävyyden kannalta täysin tarpeettomia ratkaisuja – ja tietysti tilaajan kustannuksella. Alikorjaamisessa on puolestaan kyse siitä, että kattoremontti kyllä toteutetaan, mutta sen suunnittelu ja toteutus eivät esimerkiksi poista kaikkia vanhan katon toimivuudessa ilmenneitä ongelmia. Tilaajan kannalta alikorjaamisessa vaara piileekin siinä, että urakkatarjous voi houkuttaa edullisuudellaan, mutta ajan kuluessa (joskus nopeastikin) vanhalta katolta tutut ongelmat alkavat näkyä myös uudella katolla.

Hyvin tehty suunnittelukaan ei riitä, jos katon tekijäksi valikoituu huolimatonta työnjälkeä tekevä urakoitsija. Valitettavasti tähänkin ongelmaan törmäämme aivan liian usein, kun teemme kattojen tarkastuksia noin 3 000 kpl vuodessa. Tilaajalla on voinut olla kattotyötä tilatessaan käytössään tarkka tilannetieto katosta ja riittävät suunnitelmat ongelman ratkaisemiseen, mutta teetetty työ ei ole vastannut sitä, mitä kattotyöltä on haettu. Huolimattomalla työnjäljellä katolla oleva ongelma ei ole ratkennut tai jos on, niin työn seurauksena on syntynyt pahimmillaan uusi ongelma.

Neljäs kattoremontin kipukohta on usein se haastavin, vaikka käytännön tasolla se olisi monesti helpointa hoitaa pois. Kun kiinteistön viides ja tärkein julkisivu, eli katto, jätetään uusimisen tai korjauksen jälkeen ilman säännöllistä huoltoa, vähenee kattotyöhön tehdyn investoinnin hyöty vuosi vuodelta. Jokaisella katolla on oma elinkaarensa ja tiedämme vuosien kokemuksella, että huoltamattomilla katoilla se on monin kerroin huollettua kattoa lyhyempi. Siksi jokaisessa kattoremontissa tarvitaan elinkaariajattelua!

ELINKAARIKATTO® on innovaatio KVR-urakasta

ELINKAARIKATTO® on Kattotutkan kehittämä uusi urakkamalli, joka pohjautuu faktoihin lähtötilanteesta, suoraviivaiseen suunnitteluun ja innovaatioita hyödyntävään toteutukseen. Syntyvällä säästöllä katetaan uuden katon ylläpito 25 vuodeksi.

ELINKAARIKATTO®-urakkamallimme on elinkaariajatteluun pohjautuva innovaatio KVR-urakasta. Tarjoamme kattoremontin toteutuksen tavalla, jossa kaikki edellä kerrotut mahdolliset kattoremontin kipukohdat jäävät pois.

Tilaaja saa yhdellä sopimuksella ja hinnalla perusteellisen lähtötilanteen kartoituksen, teknisen suunnittelun, remontin toteutuksen sekä uuden katon ylläpidon 25 vuoden ajalle. Vesikaton Kuntotarkastuksen ja vuosikymmenien käytännön kokemuksen pohjalta teemme juuri kohteen tarpeisiin riittävän suunnitelman (ei ylimitoitettua). Tämän jälkeen kokeneet kattopeltiseppämme tai kermikattoasentajamme toteuttavat kattoremontin faktoihin perustuvien suunnitelmien mukaisesti. Suunnittelu ja toteutus tehdään tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa, ja tilaaja voi aina valita ulkopuolisen valvojan, joka valvoo suunnitelman mukaista toteutusta. ELINKAARIKATTO® on saatavilla pelti- ja huopakatoille.

Urakkamalliin kuuluva 25 vuoden ylläpitosopimus ei lisää kattoremontin kokonaiskustannuksia, sillä totuttua suoraviivaisemmasta suunnittelusta sekä innovatiivisten ratkaisuiden hyödyntämisestä toteutusvaiheessa syntyy kustannussäästöä, jolla tilaaja kattaa kattoremontin valmistumisen jälkeen uuden katon ylläpidon kustannukset seuraavan neljännesvuosisadan.

ELINKAARIKATTO® 25 vuoden täystakuulla on saatavilla konesaumapeltikattojen lisäksi myös huopakatoille.

Kokonaisvastuu kiinteistön vesikatosta 25 vuodeksi

Uuden katon elinkaariajattelu ja sen myötä syntynyt uusi urakkamalli ovat herättäneet suurta kiinnostusta kiinteistöalan ammattilaisten, kuten isännöitsijöiden, keskuudessa ympäri Suomen.

Liian hyvää ollakseen totta? Ei, sillä kysymys on yksinkertaisesti vain totuttujen toimintatapojen suoraviivaistamisesta tilaajan kannalta järkevistä lähtökohdista. Miksi maksaa liikaa suunnitteluvaiheesta tai ylimitoitetusta remontista, kun samalla rahalla voisi kattaa uuden katon ylläpidon seuraavan 25 vuoden ajalle? Itse asiassa vielä pari vuosikymmentä sitten kiinteistöjen kattoremonteissa käytettiin nykyistä suoraviivaisempaa ajattelua: kiinteistönomistaja tai isännöitsijä ottivat suoraan yhteyttä urakoitsijaan, joka suunnitteli ja toteutti kattoremontin.

ELINKAARIKATTO® -urakkamallissa on kyse pitkälti tuosta samasta toimintatavasta, mutta uutena elementtinä mukaan on tuotu vielä elinkaariajattelu uudelle katolle. Uutta on myös tällä uudella urakkamallilla tehdylle kattoremontille myönnettävä ylivertainen 25 vuoden urakoitsijan täystakuu, jolla Kattotutka urakoitsijana ottaa kokonaisvastuun kiinteistön uudesta katosta seuraavan 25 vuoden ajalle. Näin tilaaja voi varmistua siitä, että kattohuolet ovat poissa pitkäksi aikaa!

Urakkamallia valitessaan tilaajan kannattaakin pohtia tarkasti, miksi asiat tehdään usein vain sillä totutulla tavalla, kun ne on mahdollista tehdä suoraviivaisemmin, edullisemmin ja ennen kaikkea pitkällä tähtäimellä kiinteistön kannalta järkevämmin. Uudella ELINKAARIKATTO®
-urakkamallilla toteutettuna kattoremontti on aina helpompi kaikille osapuolille: tilaajalle, isännöitsijälle sekä myös urakoitsijalle.

Heikki Sulkala, markkinointipäällikkö, Kattotutka Oy


Kattotutka on valtakunnallisesti toimiva turvallinen kattojen ammattilainen, joka palvelee teitä kaikissa kattotöissä. Tarkastamme, korjaamme ja huollamme peltikatot, kuparikatot, huopakatot ja tiilikatot – niin isoissa kuin pienissäkin kiinteistöissä. Peltikattoremontti ja huopakattoremontti voidaan tehdä ELINKAARIKATTONA® ylivertaisella 25 vuoden täystakuulla!
Peltikaton maalaus, tiilikaton pinnoitus, vesikourujen saneeraus, sadevesijärjestelmien ja katon turvavarusteiden asennus sekä kattojen lumenpudotus täydentävät palveluvalikoimamme kokonaisvaltaiseksi, jolloin muita sopimuskumppaneita katon kunnossapitoon ei tarvita.

Helsinki – Kouvola – Lahti – Riihimäki – Tampere – Jyväskylä – Kuopio – Joensuu – Oulu – Rovaniemi

www.kattotutka.fi

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti