Järjestysmääräykset

Järjestysmääräykset usealla kielellä.

Taloyhtiön järjestysmääräykset kertovat talon yhteisistä säännöistä. Ne kannattaa hyväksyttää yhtiökokouksella. Asunto-osakeyhtiöillä on pakollinen yhtiöjärjestys, mutta siinä ei kerrota, millaisia sääntöjä asumisessa tulisi noudattaa. Tästä syystä useimmissa asunto-osakeyhtiöissä on erilliset järjestysmääräykset. Järjestysmääräyksillä pyritään lisäämään asukkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Niissä on määräyksiä esimerkiksi ulko-oven aukioloajoista, lemmikkien pitämisestä tai yhteisten tilojen käyttöohjeista.

Ensimmäistä kertaa järjestysmääräyksiä käyttöön otettaessa ja niitä muutettaessa asia kannattaa hyväksyä yhtiökokouksen päätöksellä. Hyväksymiseen riittää yhtiökokouksen enemmistöpäätös.

Järjestysmääräykset asukkaiden tietoon

Järjestysmääräykset on hyvä olla asukkaiden nähtävillä ilmoitustauluilla, asuntoihin jaettuina sekä esimerkiksi taloyhtiön sähköisissä kanavissa viestittynä.

Järjestysmääräyksissä kannattaa huomioida asukkaiden kielitaito ja tarvittaessa viestiä niistä suomen ja ruotsin lisäksi muilla kielillä. Myös visuaalinen viestintä ja tärkeimpien asioiden viestiminen kuvallisesti voi olla hyvä idea.

Järjestysmääräyksillä on myös oikeudellista merkitystä: huoneisto voidaan ottaa yhtiön hallintaan, mikäli osakas jättää noudattamatta, mitä järjestyksen säilymiseksi talossa vaaditaan ja rikkeellä on vähäistä suurempi merkitys. Järjestysmääräykset eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa lain määräysten kanssa, eivätkä ne saa rajoittaa liiaksi normaalia elämistä.

Järjestysmääräykset voivat olla asunto-osakeyhtiön omat ja yhteisesti tehdyt, mutta mallin voi myös hankkia valmiina lomakkeena. Tämäkin malli toki kannattaa hyväksyä yhtiökokouksessa asunto-osakeyhtiössä noudatettavaksi.

Järjestysmääräysten ideana on tehdä asumisesta mahdollisimman helppoa, mukavaa ja turvallista kaikille asukkaille sekä kannustaa huoneiston ja taloyhtiön huolelliseen hoitoon. Tämä vaatii vastuullisuutta, muiden huomioimista ja suvaitsevaisuutta. Yhteispelillä ja keskustellen elämä sujuu hyvin.

Lisätietoa:

  • Kiinteistömedia Oy myy taloyhtiöiden käyttöön sellaisenaan sopivia järjestysmääräyksiä. Järjestysmääräykset voi tilata kätevästi painettuna suomen- tai ruotsinkielisenä lomakkeena.
  • Kunnilla oli aiemmin omat järjestyssääntönsä, joihin asunto-osakeyhtiöiden järjestysmääräykset osin perustuivat. Nämä järjestyssäännöt kumosi 1.10.2003 voimaan astunut järjestyslaki.

Järjestysmääräykset painettuina

Jokaiseen taloyhtiöön sopivat järjestysmääräykset kätevästi valmiina, A4-kokoisena lomakkeena. Saatavilla sekä suomen- että ruotsinkielisinä.

Lue lisää ja tilaa

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti