Isännöitsijällä iso vastuu asbestipurkutyön vastuullisessa toteuttamisessa taloyhtiössä

Kuva: Bigstock

Asbesti- ja haitta-ainepurkutyön tilaamisessa, läpiviennissä ja valvonnassa esiintyy usein puutteita. Kohteista ei ole laadittu asiantuntemukseen pohjautuvaa asbesti- ja haitta-ainekartoitusta, jolloin vastaan tulee yllättäviä esiintymiä. Tämä viivästyttää urakkaa.

Usein asbesti- ja haitta-aine-esiintymiä on jäänyt havaitsematta, mikä aiheuttaa vaarallisen pölyn leviämisen hallitsemattomasti ja lisää urakan ennakoimattomia kustannuksia. Kiireellä suoritettu suunnittelematon työ, asiantuntijoiden pätevyyden puute, satunnainen viranomaisvalvonta ja havaituista rikkeistä seuraavat varsin lievät sanktiot eivät ole omiaan takaamaan tasaisen korkeaa laatua eikä työn osapuolille ja ulkopuolisille turvallista lopputulosta.

Taloyhtiöiden remonttien vastuullinen toteuttaminen on tärkeää sekä työn suorittajien että muiden samanaikaisten saneeraustöitä tekevien kuten myös rakennusten käyttäjien kannalta. Ammattilaisen tekemä huolellinen asbesti- ja haitta-ainekartoitus myös säästää urakka-aikaa ja vähentää purkuvaiheessa ilmenevien ikävien yllätysten ja lisätöiden määrää.

Hyvin suunniteltu projekti etenee näin

1. Hankkeen suunnitteluvaihe – Asbestikartoitus
Varmistetaan että asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tekijä on sertifioitu ja/tai AHA-koulutuksen suorittanut asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (AHA asiantuntija) ja että näytteiden analysoinnissa käytetään akkreditoitua laboratoriota.

2. Urakkasopimuksen tekovaihe – Asbestipurkutyö
Varmistetaan, että asbestipurkutyön suorittaja on Aluehallintoviraston valtuuttama ja se kuuluu asbestipurkutyöluparekisteriin. Isännöitsijä voi myös halutessaan tarkistaa kuuluuko yritys Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liitto SAP ry:een. Useissa vastuullisissa yrityksissä, jotka tekevät asbesti- ja haitta-aineiden purkuun liittyviä toimia, on myös käytössä oma laatujärjestelmä.

3. Asbestipurkutyön luovutusvaihe – Ilmamittaus
Varmistetaan myös työalueiden jatkokäytön turvallisuus. Isännöitsijän on osaltaan huolehdittava myös siitä, että asbestipurkutöiden jälkeen altistumisalueen puhtaus on varmistettu ja tilojen luovutuksesta on tehty asiakirja, johon on liitetty puhtaaksi osoittama ilmanäytteen analyysilausunto. On myös hyvä tarkistaa, että mittauksiin liittyvä laboratorio on akkreditoitu.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti