Ikääntyneiden asumisen tarpeisiin vastattava

Kuvituskuva

Eläkeliiton liittovaltuuston syyskokous vaatii muutosta suomalaiseen asuntopolitiikkaan. Ikäystävällisessä Suomessa on pystyttävä vastaamaan ikääntyneiden kansalaisten monimuotoisiin asumistarpeisiin nykyistä paremmin. Suurissa kaupungeissa ongelmana on asumisen kalleus ‒ maaseudulla ja taantuvilla paikkakunnilla puolestaan asuntojen arvon lasku.

Ikääntyneiden asumisasioita on ratkottu tähän asti kapea-alaisesti. Ikääntyneet nähdään asuntopolitiikassa vain hoivapalveluiden kohteena. Toisaalta kohtuuhintaisista ja esteettömistä omistus- ja vuokra-asunnoista on pulaa.

Ikääntyneet ihmiset ovat itsenäisiä kansalaisia siinä missä muutkin, ja he tarvitsevat joustavia asumisen ratkaisuja. Ikääntyneiden kotona asumista ei tueta riittävästi. Moni vanhus haluaa ja voi asua kotonaan, kunhan hän saa kotiinsa tarvitsemansa palvelut. Nyt tarvitaan pikaisesti erilaisia ikäystävällisiä, joustavia ja esteettömiä asumisen ratkaisuja.

  • Kuntien on otettava nykyistä aktiivisempi kaavoitus- ja suunnitteluote ikäystävällisten asuinympäristöjen luomisessa ja vanhojen asuinyhteisöjen parantamisessa. Asuntojen toimivuuden lisäksi on turvattava eläkeläisten liikkumis- ja asiointipalvelut.
  • Sote-uudistuksessa on turvattava riittävät kotihoidon ja kuntoutuksen palvelut, jotka osaltaan turvaavat ikääntyneiden itsenäisen asumisen.
  • Valtiovallan on monipuolistettava asumisen tuen keinoja niin, että syntyy kohtuuhintaisia asumisoikeus- ja osuuskuntamalliin perustuvia ratkaisuja.
  • Valtion budjetista myönnettäviä asuntojen korjaus- ja hissiavustuksia on lisättävä leikkaamisen sijaan.

Omassa kodissa ja lähiyhteisössä asuminen palveluiden turvin on monille ikääntyneille edullisempaa ja inhimillisempää kuin tehostettu palveluasuminen. Ikäystävällisessä Suomessa on oltava mahdollisuus elää omassa kodissaan ja saada sinne tarvitsemansa palvelut.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti